1. UVOD
2. OSNOVE
3. BITNI ZAHTJEVI I DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTIZAKONSKA REGULATIVA
4. OPĆE UPUTE
5. STRUKTURA SUSTAVA

6. PODLOGA

6.1. Neožbukane nove podloge

Za nanošenje ETICS-a pogodne su sljedeće podloge:
 • puna i šuplja opeka u skladu s HRN EN 771–1 i HRN EN 771–3
 • šuplji i puni blokovi (blokovi od letećeg pepela i agregata) u skladu s HRN EN 771–3
 • beton u skladu s HRN EN 206-1
 • porasti beton u skladu s HRN EN 771–4
 • cementno vezani blokovi s drvenom strugotinom, betonskom jezgrom, sa ili bez integrirane dodatne izolacije u skladu s HRN EN 15498.

6.2. Starogradnja i/ili postojeće ožbukane podloge

U ovom slučaju provjera podloge na koju će se postaviti ETICS, kao i priprema podloge, od presudne je važnosti. Eventualno potrebne mjere tretiranja podloge opisane su u Poglavlju 6.6. Priprema podloge, str. 14. Na tim podlogama svi tipovi ETICS-a moraju se dodatno mehanički pričvrstiti.

6.3. Drvene podloge i lagane građevinske ploče

Ove podloge uključuju široku paletu različitih proizvoda. Za sve je važno da su zaštićene od vlage budući da vlaga može uzrokovati:
 • bubrenje
 • smanjenje čvrstoće
 • pomicanje ploča uzrokujući štete.
Ploče pogodne za ugradnju ETICS-a su:
 • OSB ploče (ploče s usmjerenim vlaknima)
 • cement- vlaknaste ploče
 • gips-vlaknaste ploče.

Za sve ploče važno je da je površina tih ploča prikladna za vlažne uvjete sukladno HRN EN 13986 -
Ploče na osnovi drva za vanjsku primjenu.

6.4. Ostale podloge

Ove Smjernice ne obuhvaćaju ugradnju ETICS-a na podloge koje nisu gore navedene.

6.5. Provjera i procjena podloge

Opće važeće metode ispitivanja pogodnosti podloge za ugradnju ETICS-a uključuju:

 • vizualnu provjeru u cilju utvrđivanja vrste i kvalitete podloge, vlažnosti podloge, opasnosti od prodiranja vlage u ETICS i postojanje pukotina na podlozi
 • test brisanjem dlanom ili tamnom tkaninom radi procjene ima li prašine, štetnih iscvjetavanja ili kredastih starih premaza
 • test grebanjem ili zarezivanjem pomoću tvrdog oštrog predmeta radi provjere čvrstoće i nosivosti (npr. test "urezivanjem mrežice", test ljepljivom trakom)
 • test močenjem pomoću kista ili test raspršivačem radi provjere vodoupojnosti i vlažnosti podloge
 • provjera ravnosti zida; ako odstupanje ravnosti podloge nije u dopuštenim granicama tolerancije prema HRN DIN 18202, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere ravnanja (žbukanje i dr.)
 • provjera prionjivosti na obojenim podlogama: staklenu mrežicu dimenzija minimalno 30 × 30 cm položiti u mort za armaturni sloj debljine 3 do 5 mm predviđenog sustava tako da dio mrežice ostane slobodan; nakon najmanje tri dana sušenja prilikom povlačenja mrežice ne smije doći do odvajanja morta od podloge
 • u slučajevima kad podloga ne odgovara niti jednoj kategoriji prema ETAG 014 (vidi odlomak 7.8.3.1. Izbor pričvrsnica, str. 31) potrebno je izvesti test izvlačenja (tzv. pull off).

Ova ispitivanja provode se na svakoj strani pročelja na nekoliko nasumično odabranih mjesta.

6.6. Priprema podloge

6.6.1. Postupci na neožbukanom ziđu

Tablica 2.

1) kod kapilarne vlage ukloniti uzroke
2) maksimalno 200 bara

6.6.2. Postupci na betonu

Tablica 3.

1) kod kapilarne vlage ukloniti uzroke
2) maksimalno 200 bara

6.6.3. Postupci na mineralnim bojama i žbukama

Tablica 4.

6.6.4. Postupci na organskim bojama i žbukama

Tablica 5.

6.6.5. Postupci na drvenim podlogama i suhomontažnim pločama

Tablica 6.

Ako se radi o drvenim konstrukcijama, treba uzeti u obzir moguće deformacije (npr. u blizini spoja stropne konstrukcije). Ako je potrebno, u tim područjima poduzeti posebne mjere predostrožnosti.

7. IZVOĐENJE
7.1. Spojevi, završeci i prodori
7.2. Podnožja, područje prskanja vodom i dodira s tlom
7.3. Dilatacijske reške (fuge)
7.4. Balkoni i terase
7.5. Atika/nadozid
7.6. Spoj nosivog elementa i ispune
7.7. Miješanje i nanošenje morta za lijepljenje
7.8. Postavljanje toplinsko-izolacijskih ploča i lamela
7.9. Armaturni sloj sa staklenom mrežicom
7.10. Ukrasni elementi
7.11. Završno-dekorativna žbuka
7.12. Posebnosti većih debljina toplinsko-izolacijskih ploča i lamela i sustav na sustav
8. Otpornost na požar
8.1. Podskupine zgrada
8.2. Zahtjevi
9. Održavanje i popravci
9.1. Općenito
9.2. Održavanje
9.3. Pojava algi i gljivica
9.4. Pukotine
9.5. Ostalo
10. Prilozi

Izvor:
HUPFAS – Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava
www.hupfas.hr

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi