1. UVOD
2. OSNOVE
3. BITNI ZAHTJEVI I DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTIZAKONSKA REGULATIVA
4. OPĆE UPUTE
5. STRUKTURA SUSTAVA
6. PODLOGA
7. IZVOĐENJE
7.1. Spojevi, završeci i prodori

7.2. Podnožja, područje prskanja vodom i dodira s tlom

7.2.1. Općenito

Ako se ETICS izvodi i u području podnožja, prskanja vodom i dodira s tlom, potrebno je obratiti pozornost
na posebne mehaničke zahtjeve i zahtjeve uvjetovane vlagom. U tim se područjima smiju koristiti
isključivo međusobno usklađene komponente sustava koje je odredio proizvođač.

NAPOMENA: Izvedba podnožja i prijelaz na perimetarsku izolaciju moraju biti definirani projektom.

Ukoliko je toplinsko-izolacijski materijal ugrađen već tijekom gradnje (izvan ETICS-a), isti je potrebno obraditi sukladno tehničkoj uputi proizvođača.

7.2.2. Podnožja i područje prskanja vodom

Područje podnožja obuhvaća dio pročelja izložen prskanju vodom minimalne visine 30 cm od razine okolnog terena ili obloge. S obzirom na veću izloženost vlazi i mehaničkim opterećenjima, kod izvedbe ETICS-a u području podnožja potrebno je primjenjivati posebne mjere.

NAPOMENA: Oborinske vode odgovarajućim mjerama treba odvoditi od pročelja. Preporuča se izvedba drenažnog sloja s ciljem sprječavanja kapilarnog širenja vode. Pločnike, kao i obloge pločama ili opločnicima, treba izvoditi s odgovarajućim padom i konstruktivnim odvajanjem od objekta.

7.2.3. Područje dodira s tlom

Toplinska izolacija dijelova građevine u dodiru s tlom naziva se perimetarna izolacija.
Kod izvedbe perimetarne izolacije toplinsko-izolacijski materijal se postavlja na vanjskoj strani tog
dijela građevine (npr. zid podruma) izvan ETICS-a.

7.2.4. Toplinsko-izolacijski materijal (ploče)

U području podnožja u čitavoj se visini primjenjuju toplinsko-izolacijski materijali propisani od strane proizvođača. Toplinsko-izolacijski materijal može manjim dijelom ulaziti ispod razine tla i ne smije biti viši od 1 m iznad razine tla. On se u području podnožja mehanički pričvršćuje pričvrsnicama. (vidi
odlomak 7.2.2.)

7.2.5. Izvođenje

7.2.5.1. Spoj s podnožjem

UVUČENO PODNOŽJE

Kod uvučenog podnožja donji završetak ETICS-a izvodi se primjenom U-profila za podnožje bez perforacija na donjoj strani. Profil za podnožje pričvršćuje se odgovarajućim pričvrsnicama na razmaku od cca 30 cm, kao i na krajevima. Neravnine podloge izjednačavaju se razmaknicama („distancerima"), a spojevi izvode odgovarajućim spojnim elementima.

Ugradnjom uvjetovani razmaci između zida i profila za podnožja zatvaraju se odgovarajućim materijalima (npr. ljepilom, trakama za brtvljenje i sl.) kako bi se osigurala zrakonepropusna izvedba. Potrebno je primjenjivati isključivo profile za podnožja propisane od proizvođača sustava.

Slika 6. Uvučeno podnožje

LEGENDA:
1 – pričvrsnica
2 – zid
3 – toplinsko-izolacijske ploče/lamele
4 – armaturni sloj sa staklenom mrežicom
5 – završno-dekorativna žbuka s odgovarajućim predpremazom
6 – profil za podnožja
7 – brtvena traka
8 – mort za lijepljenje
9 – završno-dekorativna žbuka za podnožja
10 – pričvrsnica
11 – čepasta folija
12 – hidroizolacija
13 – XPS ploče za podnožja
14 – mort za lijepljenje
15 – hidroizolacija zgrade

Podnožje u ravnini s pročeljem i odvojenim/različitim završnim slojem

Kod izvedbe podnožja u ravnini s pročeljem i različitim završnim slojem toplinsko-izolacijski materijal za podnožje spaja se na fasadni u istoj ravnini. Armaturni sloj izvodi se preko oba materijala, a završnodekorativni sloj podnožja odvaja se od završno-dekorativnog sloja ETICS-a. (vidi detalj na slici 7.)

Podnožje u ravnini s pročeljem i istim završnim slojem

Kod izvedbe podnožja u ravnini s pročeljem i istim završnim slojem toplinsko-izolacijski materijal za
podnožje spaja se na fasadni u istoj ravnini. Armaturni sloj izvodi se preko oba materijala. Završni sloj ETICS-a izvodi se i u području podnožja. Kod ovog tipa izvedbe potrebno je osigurati što manje prskanja vodom (širi drenažni sloj i sl.).

Slika 7. Podnožje u ravnin s pročeljem

LEGENDA:
1 – zid
2 – mort za lijepljenje
3 – pričvrsnica
4 – toplinsko-izolacijske ploče
5 – armaturni sloj sa staklenom mrežicom
6 – završno-dekorativna žbuka s odgovarajućim predpremazom
7 – pričvrsnica
8 – XPS ploče za podnožja
9 – mort za lijepljenje
10 – hidroizolacija
11 – čepasta folija
12 – hidroizolacija

7.2.5.2. Spoj s tlom

a) Bez perimetarne izolacije
Toplinsko-izolacijski materijal koji se postavlja na području podnožja i ulazi ispod razine tla (na
prijelazno područje) urezuje se ukoso na donjoj strani i obrađuje armaturnim slojem do kraja podloge
te završno-dekorativnim slojem minimalno 15 cm ispod razine tla.

b) S perimetarnom izolacijom
Toplinsko-izolacijski materijal koji se postavlja na području podnožja ulazi ispod razine tla minimalno
20-30 cm. Ukoliko su debljina toplinsko-izolacijskog materijala podnožja i perimetarne izolacije različite, potrebno ih je ujednačiti kosim rezom s ciljem osiguranja nepropusnosti spoja.

Ploče se urezuju ukoso na donjoj strani, na mjestu spoja s perimetarnom izolacijom. Armaturni sloj treba nanositi i na perimetarnu izolaciju. Završno-dekorativni sloj treba nanijeti minimalno 15 cm ispod razine tla.

7.2.5.3. Izolacija u dodiru s tlom

Nakon određivanja budućeg nivoa tla sve dijelove sustava u dodiru s tlom potrebno je obraditi vodootpornim slojem (npr. masa za hidroizolaciju, bitumenski premaz i sl.) i zaštititi čepastom folijom.

7.3. Dilatacijske reške (fuge)
7.4. Balkoni i terase
7.5. Atika/nadozid
7.6. Spoj nosivog elementa i ispune
7.7. Miješanje i nanošenje morta za lijepljenje
7.8. Postavljanje toplinsko-izolacijskih ploča i lamela
7.9. Armaturni sloj sa staklenom mrežicom
7.10. Ukrasni elementi
7.11. Završno-dekorativna žbuka
7.12. Posebnosti većih debljina toplinsko-izolacijskih ploča i lamela i sustav na sustav
8. Otpornost na požar
8.1. Podskupine zgrada
8.2. Zahtjevi
9. Održavanje i popravci
9.1. Općenito
9.2. Održavanje
9.3. Pojava algi i gljivica
9.4. Pukotine
9.5. Ostalo
10. Prilozi

Izvor:
HUPFAS – Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava
www.hupfas.hr

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi