Želite li nekome iz vaše obitelji darovati nekretninu, ili u slučaju smrti nasljeđujete nešto, a voljeli biste to nekome pokloniti važno je znati koje su vaše obveze i troškovi kao darovatelja, odnosno primatelja.

Valja razlikovati darovanje od oporuke. Darovanje je odgađanje predaje imovine do trenutka smrti. S obzirom na to da je ishod sličan, ti pojmovi često se miješaju. U trenutku smrti darovatelja, vlasnik stvari postaje obdarenik, i u tom slučaju poklonjeni predmet ne ulazi u predmete ostavinske rasprave.

Pravnim rječnikom darovateljem nazivamo osobu koja daruje, a obdarenikom osobu koja prima taj dar. Darovatelj za darivanje ne dobiva ništa, ali obdarenik mora izraziti volju, odnosno dati pristanak da taj dar prihvaća. U takvim slučajevima izrađuje se darovni ugovor.

Darovni ugovor

Kod darovnih ugovora važno je znati da je sastav samog ugovora nešto drugačiji i složeniji od onog u slučaju oporuke, te nastupa odmah na snagu, nakon samog potpisivanja ako ugovorom nije drugačije određeno.

Predmeti darivanja mogu biti pokretnine i nekretnine, te u nekim obiteljskim vezama ako darovi ne potječu od članova uže obitelji tada podliježu poreznoj obvezi. Ugovore možete sastaviti sami, kupiti u Narodnim novinama u vidu obrasca, ili angažirati nadležno tijelo; odvjetnika, javnog bilježnika za sastavljanje istog.

Cijena sastavljanja darovnog ugovora ovisi o samom darovnom ugovoru, te se razlikuje. Ugovor koji ste sami sastavili također je potrebno ovjeriti u javnobilježničkom uredu kako bi on bio pravno valjan u slučaju eventualnih sporova ili nesporazuma.

POKRETNINE: Ako ste uži član obitelji osobe koja daruje, ili pripadate u neku od sljedećih kategorija, bit ćete oslobođeni plaćanja poreza:

  • Bračni drugovi, potomci i preci koji čine uspravnu liniju ili posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s darovateljem ili osobom koja je preminula
  • Fizičke i pravne osobe kojima RH daje pokretnine bez naknade zbog odštete ili bilo kojeg razloga u svrhu Domovinskog rata
  • Fizičke i pravne osobe koje primaju darove za svrhe utvrđene posebnim propisima

Na naslijeđene pokretnine u vidu novca ili vrijednosnica izuzeti od ovih kategorija platit ćete porez u iznosu od 4%, ako se na te pokretnine ne plaća porez po nekoj drugoj osnovi.

Također, prilikom darovanja pokretnine ugovor u papirnatom obliku jest nepotreban, ako se te pokretnine daruju odmah. Obdarenik svojom šutnjom potvrđuje volju darovatelja.

NEKRETNINE:
Ako ste nekretninu naslijedili, dobili na dar, ili stekli putem neke druge osnove, a ne pripadate niti jednoj od sljedećih kategorija, dužni ste platiti porez. Kategorije koje vas oslobađaju poreza prilikom darivanja nekretnine su:

  • Bračni ili izvanbračni drugovi, formalni ili neformalni životni partneri, potomci ili preci koji čine uspravnu liniju, te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s darovateljem ili umrlim
  • Bivši bračni drugovi, bivši izvanbračni drugovi, te bivši formalni i neformalni životni partneri kada uređuju svoje imovinske odnose

Postupak darovanja je malo drugačiji kod nekretnina s obzirom na to da se vlasništvo dokazuje vlasničkim listom, te stječe upisom u zemljišne knjige. Ugovor o darivanju nužno je sklopiti u pisanom obliku. Kao takav mora biti potpisan, te ovjeren kod javnog bilježnika.

Važno je znati da ako se darovanje ne vrši odmah ugovor se sklapa u sklopu javnobilježničkog akta, ili solemnizirane privatne isprave. Također, važno je u ugovoru iskazati volju darivatelja; da želi besplatno prenijeti svoju imovinu na obdarenika. Što je ugovor precizniji manje su šanse za moguće sporove.

Poništavanje ugovora

U slučajevima darovanja postoji i mogućnost poništavanja ugovora, odnosno darovnice. Ako je ugovor o darovanju određen s nekim vremenskim rokom, a darivatelj zbog određenih razloga želi odustati, on je u mogućnosti to sprovesti u djelo ako rok za izvršavanje nije nastupio.

U većini slučajeva odluke o odustajanju temeljene su na financijskoj prirodi. Postoji izuzetak u ovoj priči koja kaže da ako se darovatelj našao u nezavidnoj materijalnoj situaciji zbog svoj nesavjesnog ili nerazumnog ponašanja, primjerice, prokockao imetak, obdarenik ima zakonsko pravo odbiti vratiti dar.

Isto tako, u slučaju počinjenja kaznenog djela obdarenika u odnosu na darovatelja ili članove njegove obitelju, kršenja obveze prema darovatelju, ili članovima njegove obitelji, darovatelj može opozvati darovanje. Takve situacije često se događaju kod roditeljskih darovanja.

Po zakonskoj obvezi djeca su dužna uzdržavati roditelje ako oni nemaju sredstava za život. Ako tu svoju obvezu obdarenik ne izvršava, darovatelj može opozvati darovanje.

Darovni ugovori s nametom

Kod izrade darovnih ugovora mogu se načiniti i darovni ugovori s nametom. To su darovni ugovori koji se uglavnom rade i čine kao motivacija obdareniku. Predmet može biti razne prirode. U tom slučaju darovatelj daruje, a obdarenik prima i obavezuje se ispuniti obvezu koja je uvjetovana ugovorom. Zbog same prirode smisla darovanja važno je da obveza bude manje vrijednosti od darovanog predmeta.

U ovom članku navedene su vrste darovanja u slučaju obiteljskih odnosa. Prije nego što odlučite postati darovatelj ili obdarenik važno je da unaprijed znate koje su vase obaveze i mogućnosti.

Image
Ivana Tešanović

Autor

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi