Katastar nekretnina evidencija je koja sadrži podatke o česticama zemljine površine i zgradama koje trajno leže na njoj i ispod nje, i mogu se dokazati katastarskim izvadkom.

Dio katastarskog izvatka čini posjedovni list, uz naravno kopiju katastarskog plana. Posjedovni list je javna isprava kojom se dokazuje da je osoba upisana u katastar; vlasnik ili ovlaštenik posjedovnog lista unutar katastarske općine, te podaci o toj katastarskoj čestici.

Vrlo je važno znati kako funkcioniraju stvari u papirologiji sustava nekretnina i kako doći do čistih i ispravnih papira. Na primjer, ljudi često brkaju pojmove poput kastastra i gruntovnice. Pročitajte članak u kojem smo se posvetili ovoj temi i jasno objasnili razliku između katastra i gruntovnice.

Katastarske čestice upisuju se u posjedovni list po rastućem redu njihovih brojeva. Dakle, posjedovni list dostupan je dokument svakom građaninu. Iz njega se mogu vidjeti razni podaci o traženoj nekretnini.

Podaci koje sadrži posjedovni list su sljedeći:

 • Broj posjedovnog lista unutar katastarske čestice
 • Ime i prezime vlasnika, odnosno ovlaštenika za predmetnu nekretninu, koji može biti: nositelj prava građenja, plodouživatelj, upravitelj, koncesionar, zakupoprimac i slično
 • Matični broj ili drugi broj kojim se označava vlasnik, odnosno ovlaštena osoba
 • Podaci o prebivalištu ili sjedištu vlasnika/ovlaštenika
 • Podatke o eventualnim suvlasnicima koji su utvrđeni po nadležnom tijelu
 • Broj katastarske čestice nekretnine za koju je posjedovni list važeći
 • Adresa nekretnine
 • Način uporabe katastarske čestice, te njenih dijelova
 • Podatke o drugim građevinama evidentirana u okviru katastarske čestice
 • Posebni pravni režimi ako postoje(pomorsko dobro, kulturno dobro)
 • Površini katastarske čestice i površini pojedinih dijelova upotrebljavanih na različite načine
 • Podaci o broju lista katastarskog plana, broju posjedovnog lista i broju zemljoknjižnog uloška u kojima je upisana nekretnina
 • Podatke o rednim brojevima iz papira promjena čestice

Kako izvaditi posjedovni list

Ako želite izvaditi posjedovni list potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje posjedovnog lista Područnom uredu za katastar, neovisno o mjesnoj nadležnosti istog.

U zahtjevu je potrebno navesti ime i prezime, osobni identifikacijski broj i svrhu uporabe. Isto tako, s obzirom na to da živimo u digitalno doba prijepis posjedovnog lista možete zatražiti elektroničkim putem sustavom e-građani, te prilikom zahtjeva kartičnim plaćanjem platiti upravne pristojbe.

Valja napomenuti da takav digitalni dokument ima jednaku pravnu vrijednost kao i isprava ovjerena pečatom i potpisom službene osobe.

Isprobajte aplikaciju

Ako ne želite plaćati upravne pristojbe, već samo provjeriti podatke, oni su također dostupni na web aplikaciji koju je omogućila Državna geodetska uprava.

Aplikacija omogućuje da već samim klikom na katastarsku česticu dobijete podatke o samoj čestici; katastarsku općinu u kojoj se čestica nalazi, adresu, površinu, način uporabe, zgrade, broj posjedovnog lista, pa čak i vlasnika čestice.

Ovaj oblik posjedovnog lista izvađen preko web aplikacije informativnog je karaktera i ne može služiti kao javna isprava. Dođe li do promjene o korisnicima upisanim u posjedovne listove oni se moraju evidentirati u katastru. Mogu se izvršiti na temelju zahtjeva kojima se prilažu isprave o vlasniku i ovlašteniku i upravno rješenje koje donosi katastarski ured.

Vlasnici nekretnina mogu se upisati u posjedovne listove na temelju rješenja zemljoknjižnog odjela, međutim bez posebne obavijesti, s obzirom na to da se rješenje zaprima od samog zemljoknjižnog odjela. Važno je znati da prema Pravilniku o katastru zemljišta, iako ovjeren pečatom i potpisom službene osobe, posjedovni list izdaje se s naznakom da on nije dokaz o vlasništvu.

Image
Ivana Tešanović

Autor

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi