1. UVOD
2. OSNOVE
3. BITNI ZAHTJEVI I DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTIZAKONSKA REGULATIVA
4. OPĆE UPUTE
5. STRUKTURA SUSTAVA
6. PODLOGA
7. IZVOĐENJE
7.1. Spojevi, završeci i prodori
7.2. Podnožja, područje prskanja vodom i dodira s tlom
7.3. Dilatacijske reške (fuge)
7.4. Balkoni i terase
7.5. Atika/nadozid
7.6. Spoj nosivog elementa i ispune
7.7. Miješanje i nanošenje morta za lijepljenje
7.8. Postavljanje toplinsko-izolacijskih ploča i lamela

7.9. Armaturni sloj sa staklenom mrežicom

Armaturni sloj predstavlja najvažniji element sustava jer mu daje otpornost na vanjske utjecaje, stoga ga je potrebno nanijeti posebno oprezno, uz strogo pridržavanje pravila struke. Izvođenje armaturnog sloja treba početi najkasnije 14 dana od postavljanja toplinske izolacije. Armaturni sloj izvodi se kao tankoslojni, srednjeslojni i debeloslojni (tablica 11, str. 40.). U sustavima s toplinsko-izolacijskim pločama od mineralne vune između nanošenja sloja za izravnavanje i armaturnog sloja potrebno se pridržavati određenog vremena sušenja koje je propisao proizvođač sustava (vidi poglavlje 7.8.2. Izravnavanje neravnina, str. 30.).

7.9.1. Mort za armaturni sloj

Ovisno o zahtjevima sustava i vrsti toplinske izolacije, postoje različiti mortovi za armaturni sloj.

7.9.2. Miješanje morta za armaturni sloj

Pri miješanju morta za armaturni sloj valja se pridržavati sljedećih uputa, ovisno o vrsti morta: a) praškasti mort za armaturni sloj
  • zamiješati ih prema uputama proizvođača
  • koristiti isključivo pitku vodu
  • ljeti ne upotrebljavati vodu koja se zagrijala u crijevu
  • dopušta se upotreba temperirane vode.
    b) pastozni mort za armaturni sloj
  • prije uporabe promiješati
  • za dobivanje odgovarajuće konzistencije smije im se dodati manja količine pitke vode
  • potrebno je pridržavati se uputa proizvođača.

7.9.3. Dijagonalno armiranje

Na uglovima otvora prozora i vrata potrebno je izvesti dijagonalno armiranje. Ono se izvodi polaganjem
staklene mrežice u svježi mort za armaturni sloj točno na uglove otvora pod kutem od 45° prije punoplošnog nanošenja mrežice. Minimalna dimenzija armaturnih traka iznosi 20×40 cm.


Slika 26. Dijagonalno armiranje

7.9.4. Posebnosti na dijelovima fasade s povećanim mehaničkim opterećenjem

Ove dijelove fasade moguće je izvesti na dva načina:
a) ojačanom staklenom mrežicom („pancer mrežicom") – prije postavljanja kutnih zaštitnih profila i površinske armature ugrađuje se ojačana staklena mrežica (210-350 gr/m2) u cca 2 mm debeli sloj morta za armaturni sloj (bez preklapanja)
b) armaturnim slojem s dvostrukom, normom propisanom staklenom mrežicom – prvi sloj mrežice se ugrađuje u svježi mort bez preklapanja (tupi spoj), a nakon što prvi sloj morta dovoljno otvrdne, u svježe naneseni drugi sloj morta umeće se drugi sloj mrežice tako da se preklop ne poklapa s tupim spojem prvog sloja mrežice.

7.9.5. Izvedba rubova i kutova

Pri postavljanja kutnih profila sa staklenom mrežicom mort za armaturni sloj treba nanijeti u širini većoj od širine profila s mrežicom. Spoj površinske armature izvodi se s preklopom od minimalno 10 cm (vidi sliku 27).

Napomena: Pri postavljanju treba paziti da mrežica i kruti dio profila nisu naslonjeni na toplinsku izolaciju, tj. da debljina morta između izolacije i profila, odnosno mrežice bude najmanje 1 mm. Kod postavljanja profila mort za armiranje mora proći kroz rupe profila.


Slika 27. Izvedba ruba i kuta pomoću kutnog profila

Formiranje kutova bez gotovih kutnih profila izvodi se tijekom površinskog armiranja. Trake staklene mrežice se vode sa svake strane kuta u širini cca 20 cm i s minimalnim preklopom od 10 cm (vidi sliku 28).


Slika 28. Izvedba rubova i kutova bez kutnog profila

Formiranje okapnog ruba (horizontalni spoj površine fasade i podgleda, gornji rubovi otvora) pravilno se izvodi kako je prikazano na slici 29 (vertikalni presjek).


Slika 29. Izvedba okapnog ruba

Unutarnji kutovi se mogu izvesti na dva načina: na isti način kao i izrada kutova pomoću kutnih profila s integriranom mrežicom identično kao i izrada uglova bez profila s prijelazom mrežice 20 cm i preklopom 10 cm; izvodi se tijekom izrade armaturnog sloja.

7.9.6. Nanošenje morta za armaturni sloj i umetanje mrežice

Na odgovarajuće pripremljenu toplinsku izolaciju (vidi odlomak 7.8.2. Izravnavanje neravnina, str. 30.) nanosi se armaturni sloj, ručno ili strojno, tako da njegova debljina odgovara vrijednostima u tablici 10. na str. 38.

Armaturni sloj u pravilu se izrađuje u dva koraka.
U prvom koraku mort za armaturni sloj treba nanijeti na odgovarajuće pripremljenu toplinsku izolaciju. Preporuča se da se ovaj sloj svježeg morta pročešlja zupčastom gladilicom jer se time osigurava odgovarajuća debljina sloja i pozicioniranje mrežice. Debljina morta i veličina zuba zupčaste gladilice moraju biti takvi da se osigura odgovarajuća debljina armaturnog sloja te pozicija mrežice u gornjoj polovini, odnosno trećini sloja, u skladu s tablicom 10.

U svježi mort umeće se staklena mrežica odozgo prema dolje laganim pritiskom gladilicom (u okomitom ili vodoravnom smjeru) uz najmanji preklop od 10 cm. Treba paziti da se tijekom umetanja mrežice ne pojavljuju nabori. Drugi sloj morta za armiranje potrebno je nanijeti najkasnije nakon 24 sata od umetanja mrežice koja mora biti prekrivena mortom za armiranje od barem 1 mm. Na površini armaturnog sloja ne smiju se ocrtavati obrisi mrežice. Ako se oni ipak ocrtavaju, potrebno je još jednom nanijeti mort za armaturni sloj.


Tablica 10: Debljina armaturnog sloja i pozicija staklene mrežice

1) srednja vrijednost reprezentativnog uzorka (minimalno 5 pojedinačnih vrijednosti)
2) prekrivenost staklene mrežice minimalno 1 mm, u području preklapanja 0,5 mm
3) ova debljina armaturnog sloja je potrebna u slučaju debeloslojne završno-dekorativne žbuke (vidi odlomak 7.11., Završno-dekorativna žbuka na str. 39)

7.9.7. Izvedba armaturnog sloja u području podnožja

Armaturni sloj treba izvesti s komponentama koje pripadaju sustavu za predviđenu namjenu. Debljina sloja i položaj mrežice izvesti u skladu s tablicom 11, stranica 40.

7.10. Ukrasni elementi
7.11. Završno-dekorativna žbuka
7.12. Posebnosti većih debljina toplinsko-izolacijskih ploča i lamela i sustav na sustav
8. Otpornost na požar
8.1. Podskupine zgrada
8.2. Zahtjevi
9. Održavanje i popravci
9.1. Općenito
9.2. Održavanje
9.3. Pojava algi i gljivica
9.4. Pukotine
9.5. Ostalo
10. Prilozi

Izvor:
HUPFAS – Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava
www.hupfas.hr

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi