Smjernice za izradu ETICS sustava: Dilatacijske reške (fuge), balkoni i terase, atika/nadozid, spoj nosivog elementa i ispune


1. UVOD
2. OSNOVE
3. BITNI ZAHTJEVI I DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTIZAKONSKA REGULATIVA
4. OPĆE UPUTE
5. STRUKTURA SUSTAVA
6. PODLOGA
7. IZVOĐENJE
7.1. Spojevi, završeci i prodori
7.2. Podnožja, područje prskanja vodom i dodira s tlom

7.3. Dilatacijske reške (fuge)

Zbog statičkih i izvedbeno-tehničkih razloga prilikom projektiranja i izgradnje građevina potrebno je u konstrukciji zgrade predvidjeti reške (fuge) koje će udovoljiti zahtjevima pomaka („rada") građevine uslijed skupljanja i puzanja građevnih materijala, parcijalnog slijeganja tla, termičkog opterećenja itd. Sukladno tome, dilatacijske reške konstrukcije se na istom mjestu moraju prenijeti na ETICS sustav planiranjem i ugradnjom odgovarajućih gotovih profila koji će zadovoljiti funkcionalne i estetske zahtjeve, a istovremeno olakšati izvedbu sustava.


Slika 8. Dilatacijska reška u istoj ravnini


Slika 9. Dilatacijska reška pod kutom

LEGENDA:

 1. - zid
 2. - mort za lijepljenje
 3. - toplinsko-izolacijske ploče/lamele
 4. - armaturni sloj sa staklenom mrežicom
 5. - završno-dekorativna žbuka s odgovarajućim predpremazom
 6. - dilatacijski profil
 7. - dilatacija
 8. - izolacijski materijal za zapunjavanje dilatacijske šupljine

7.4. Balkoni i terase


Slika 10. Spoj s balkonom ili terasom – element sa prekidom toplinskog mosta

LEGENDA:

 1. - zid
 2. - mort za lijepljenje
 3. - toplinsko-izolacijske ploče
 4. - armaturni sloj sa staklenom mrežicom
 5. - završno-dekorativna žbuka s odgovarajućim predpremazom
 6. - pričvrsnica
 7. - izolacijske ploče za podnožja
 8. - brtvena traka

7.5. Atika/nadozid


Slika 11. Izvedba atike ili nadozida

LEGENDA:

 1. - zid
 2. - mort za lijepljenje
 3. - toplinsko-izolacijske ploče/lamele
 4. - armaturni sloj sa staklenom mrežicom
 5. - završno-dekorativna žbuka s odgovarajućim predpremazom
 6. - pričvrsnica
 7. - brtvena traka
 8. - limeni profil (u okviru konstrukcije)
 9. - toplinska izolacija

7.6. Spoj nosivog elementa i ispune

Čest je slučaj spojeva nosivog elementa (npr. AB, čelični ili drveni stup) s nenosivom ispunom (opekom,
predgotovljenim elementom i slika 12).


Slika 12.Spoj nosivog elementa i ispune

LEGENDA:

 1. - mort za lijepljenje
 2. - toplinsko-izolacijske ploče/lamele
 3. - armaturni sloj sa staklenom mrežicom
 4. - završno-dekorativna žbuka s odgovarajućim predpremazom
 5. - drvena konstrukcija
 6. - dilatacijski profil
 7. - izolacijski materijal za zapunjavanje dilatacijske šupljine

7.7. Miješanje i nanošenje morta za lijepljenje
7.8. Postavljanje toplinsko-izolacijskih ploča i lamela
7.9. Armaturni sloj sa staklenom mrežicom
7.10. Ukrasni elementi
7.11. Završno-dekorativna žbuka
7.12. Posebnosti većih debljina toplinsko-izolacijskih ploča i lamela i sustav na sustav
8. Otpornost na požar
8.1. Podskupine zgrada
8.2. Zahtjevi
9. Održavanje i popravci
9.1. Općenito
9.2. Održavanje
9.3. Pojava algi i gljivica
9.4. Pukotine
9.5. Ostalo
10. Prilozi

Izvor:
HUPFAS – Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava
www.hupfas.hr

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi