Svatko tko kupuje nekretninu iznad glave u prvom trenu ima upitnike što je s vlasništvom predmetne nekretnine, je li ona etažirana, jesu li čisti papiri i što to znači, kako samostalno provjeriti vlasništvo, kako iščitati vlasnički list?

Vlasnički list je dokaz vlasništva. S obzirom na to da je danas sve dostupno putem interneta, tako i vlasnički list možete pronaći online, bez obzira radi li se o vašem vlasničkom listu ili biste prije kupnje voljeli samostalno provjeriti kakvo je stanje nekretnine koju kupujete.

Upute za pronalaženje vlasničkog lista

Provjera vlasničkog lista radi se putem web stranice oss.uredjenazemlja.hr, otvaranjem rubrike Ministarstvo pravosuđa, gdje ćete naići na padajući izbornik koji nudi opcije pregleda glavne knjige, ili knjige položenih ugovora. Važno je znati je li nekretnina upisana u zemljišne knjige, odnosno ima li svoj ZK broj, ili se ipak radi o nekretnini upisanoj samo u knjizi položenih ugovora.

 

Nakon što prema traženim koracima upišete sve potrebne podatke otvorit će se željeni vlasnički list. Ako ne znate, ili niste sigurni u broj vlasničkog lista nekretnine koju tražite, a znate njenu točnu adresu, možete je pronaći i putem adrese ako je ona upisana u zemljišne knjige, odnosno ako ima svoj ZK broj. Tada prvotno morate pronaći broj čestice na kojoj se ona nalazi, putem stranice geoportal.dgu.hr gdje u gornjem lijevom uglu upisujete adresu nekretnine. Na karti će se prikazati broj čestice na kojoj se ona nalazi.

Potom odlazite na stranicu koju smo već naveli, za traženje vlasničkog lista, i tamo odabirete karticu Državna geodetska uprava, te u padajućem izborniku opciju pregled katastarskog operata. S lijeve strane upisujete katastarski ured (grad u kojem se nalazi nekretnina), katastarsku općinu, te broj katastarske čestice koju ste prethodno pronašli. Tada kliknete na karticu informacije o čestici, i odaberete izvadak ZK.

post-image

Otvorit će vam se vlasnički list nekretnine po traženoj adresi. Kako god pronašli vlasnički list, bilo po adresi, ili po njegovom ZK on će uvijek izgledati jednako. U njemu je s lijeve gornje strane naveden grad u kojem se nekretnina nalazi, a potom ispod toga nalazi se katastarska općina, Z broj pod kojim se ta nekretnina može pronaći ako se nalazi u nekom postupku uknjižbe, te stavka aktivnih plombi ako one postoje na predmetnoj nekretnini.

S desne strane nalazi se broj ZK uloška, odnosno broj vlasničkog lista. U velikom polju ispod nalaze se podaci o nekretnini, koji se dijele na tri dijela.

Podaci o nekretnini

Prvi dio je POSJEDOVNICA; u njoj je naveden broj katastarske čestice na kojoj se nalazi nekretnina (broj zemljišta), ime nekretnine (oznaka zemljišta; livada, kuća, stan…), te kvadratura.

Drugi dio vlasničkog lista jest VLASTOVNICA; ovdje se iščitava opis nekretnine (o kakvoj nekretnini se radi, na kojem katu se ona nalazi, od čega se sastoji nekretnina, kolika je njezina ukupna kvadratura), te vlasnik kojem su navedeni podaci (ime i prezime, adresa, te OIB).

Treći i posljednji dio, ali ne manje važan jest TERETOVNICA; ovdje su navedeni svi tereti koji se nalaze na predmetnoj nekretnini (hipoteke, založna prava, stambeni krediti…).

Korisne informacije

Svaki vlasnički list ažurira se na dnevnoj bazi i tako putem web portala svakodnevno možemo provjeriti stanje nekretnine. Ako Vam je potreban original vlasničkog lista morat ćete se uputiti u gruntovnicu, koja se nalazi na nekoliko adresa, ovisno u kojem se području nekretnina nalazi.

Potrebno je popuniti obrazac (zahtjev), platit ćete 20 kn biljega i potpisat ćete se u knjigu preuzetih zemljišnoknjižnih izvadaka. U knjigu se uz vaš potpis stavlja i pečat i ovjereni potpis ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta koji vam je izvadio traženi izvadak. Svaki vlasnički list dostupan je javnosti.

Image
Ivana Tešanović

Autor

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi