Što je glazura i kako se izvodi?

Glazura je plivajući (plutajući) pod na bazi cementa. Osnovni sastojci su dakle cement, agregat i voda. Voda se dodaje u vrlo malim količinama tako da se dobije gotovo suha mješavina. Za agregat se koristi isključivo pijesak granulacije 0-4 mm uz eventualni dodatak finog pijeska (tzv. «nulera»). Njegov dodatak omogućuje fino zaglađivanje površine. Izvođaču je na taj način nešto jednostavniji posao jer se lakše postiže ujednačeniji izgled i finija završna struktura. ({Slika 1.})


Slika 1.

Ako gledamo iz perspektive struke, glazura se obavezno mora armirati. Armirati se može s posebnim armaturnim vlaknima ili klasičnim armaturnim mrežama. Vlakna koja su na bazi polipropilena povećavaju otpor tvorbi svih vrsta pukotina. Prednost u odnosu na klasičnu armaturu je ta što dobivamo ravnomjernu armiranost po čitavom presjeku te isto tako laganiji transport i ugradnju. Čvrstoća glazure armirane vlaknima je i do 25% veća od nearmirane. Važno je napomenuti da ako se glazura radi samo uz dodatak vlakana bilo bi poželjno svejedno postaviti komade tj. isječke mreža u području otvora vrata radi ojačanja ({Slika 2.})


Slika 2.

Po želji investitora moguće je uz vlakna postaviti i armaturne mreže npr. Q69, Q92 ili Q131 ali nije nužno. Cementni estrih izvodi se preko prethodno postavljenog termo i hidroizolacijskog sloja. Izolacija se izvodi od tvrdog ili polutvrdog stiropora mase 15-20 kg/m³ u 2 sloja. Preporuča se uvijek staviti izolaciju u dva tanka sloja radije nego jedan deblji. Tako dobivamo bolja toplinska i zvučna svojstava poda.({Slika 3.})


Slika 3.

Po obodu zidova potrebno je stavljati trake od stiropora debljine 10 mm i visine 100 mm s time da se pretpostavlja da glazura u ukupnom presjeku neće biti viša od upravo tih 100 mm. Trake omogućuju smanjeni prijenos zvuka sa poda na zidove a time i na ostatak konstrukcije. ({Slika 4.})


Slika 4.

Takav pod kao što mu govori i sam naziv je plivajući u odnosu na ostale konstruktivne dijelove. U slučaju da su strujne ili instalacije grijanja položene po podu potrebno je izrezati prvi sloj stiropora prema trasi odnosno liniji vodova a drugi sloj postaviti preko toga pazeći pritom na preklope. ({Slika 5.})


Slika 5.

Kao zaštita se preko svega postavlja građevinski najlon odnosno PVC folija. Nakon tako pripremljenih podsloja krećemo u postavljanje estriha. U optimalnim uvjetima mikroklime prostora prohodnost poda moguća je nakon 24 sata. Nakon što je pod postao prohodan može se odrezati višak traka po obodu koje vire iznad kote gotove glazure. ({Slika 6.})


Slika 6.

Zašto stavljamo glazuru – koja je funkcija glazure?

Glazuru stavljamo radi izravnavanja i niveliranja betonske podloge u svrhu dobivanja kvalitetnog i ravnog podsloja za završni pod.

Problemi koji se pojavljuju

Problem koji se često pojavljuje je pojava pukotina na površini. Do njihove pojave dolazi zbog nekoliko uzroka:

 • premali dodatak vode mješavini
 • nepravilna izvedba i sastav mješavine
 • vanjski utjecaji prostora (temperatura, prebrzo isušivanje i dr.)
 • opterećenja

Kvaliteta izvedbe

Kvaliteta izvedbe ovisi o stručnosti izvođača i želji investitora a u tekstu gore dane su preporuke za pravilnu izvedbu.

Dodatni savjeti

Minimalni debljina presjeka samog estriha je 4 cm za prostorije dok se za stubišta može staviti i manje. Glazura ne stubištu nije nužna ali se preporuča prema potrebi izravnavanja podloge ili npr. usklađivanja visina. Osnovna razlika između strojne i ručne ugradnje je u brzini izvedbe. Što se kvalitete tiče može se reći da je podjednaka. ({Slika 7.})


Slika 7.

Utrošak materijala

 • Voda se dodaje iskustveno tj. vizualnom ocjenom.
 • Potrošnja cementa se kreće između 300 i 400 kg/m³.
 • Količina agregata ovisi o investitorovoj želji za debljinom estriha (npr.za 100 m² poda debljine 4 cm potrebno je otprilike 4 m³ pijeska)
 • Vlakna se miješaju zajedno sa ostalim sastojcima u miješalici ili stroju sa utroškom 0,75 kg/m³
 • PVC folija – prema kvadraturi uzimajući u obzir i preklope
 • Stiropor – tvrdi ili polutvrdi 15-20 kg/m³ – prema kvadraturi poda
 • Trake od stiropora – prema metraži obodnih zidova
 • Armatura – prema kvadraturi

Napomena: U tekstu su dani općeniti podaci za izvedbu glazure prema preporukama građevinske struke. Moguće su manje razlike u izvođenju koje ovise o izboru i željama investitora ili samog izvođača. Tekst je napisan isključivo u edukativne svrhe i ne služi kao pravilnik ili službeni dokument. Zbog navedenog ovaj tekst koristit će se kako bi se približili neki osnovni tehnički podaci i informacije iz različitih područja građevinarstva širem krugu ljudi.

Igor Mudrić, dipl. ing. građ.

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi