1. UVOD
2. OSNOVE
3. BITNI ZAHTJEVI I DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTIZAKONSKA REGULATIVA
4. OPĆE UPUTE
5. STRUKTURA SUSTAVA
6. PODLOGA

7. IZVOĐENJE

Prije izvođenja ETICS-a potrebno je provjeriti ravnost podloge prema normi HRN DIN 18202 te, u slučaju utvrđenih odstupanja, površine izravnati.


Tablica 7. Dozvoljene vrijednosti ravnosti podloge

Sve vidljive površine toplinsko-izolacijskih materijala, uključujući špalete te donje i gornje završetke ETICS-a na kojima nisu ugrađeni prikladni profili, potrebno je obraditi armaturnim slojem i završnom žbukom i na taj način zaštititi od izravnog prodora vlage, oštećenja koja mogu uzrokovati insekti, glodavci i sl., kao i od izravnog plamena u slučaju požara.

Naknadno izravnavanje izvedenog ETICS sustava nije dozvoljeno.

7.1. Spojevi, završeci i prodori

Sve spojeve (spoj s prozorima i vratima, spoj s krovom, spoj s kutijom za rolete), kao i sve prodore kroz ETICS (gromobranske instalacije, žljebovi, elektroinstalacije i dr.) potrebno je izvesti odgovarajućim priključnim profilima ili brtvenim trakama kako bi sustav bio zaštićen od prodora vlage.

7.1.1. Spoj s prozorima i vratima

Prije postavljanja priključnih profila na spojevima s prozorima i vratima moraju biti zadovoljeni sljedeći preduvjeti:

  • detalji spojeva moraju biti definirani projektom s obzirom na specifičnost objekta (primjeri izvedbe u prilogu)
  • prozori i vrata moraju biti ugrađeni u skladu sa smjernicama i uputama proizvođača
  • prilikom ugradnje prozora i vrata montažer mora osigurati projektom zahtijevanu paronepropusnost spoja
  • podloge na koje se postavljaju priključni profili moraju biti suhe, otprašene i odmašćene
  • temperatura zraka i podloge tijekom postavljanja ne smije biti niža od +5 °C.

Pravilno izvedeni detalji spojeva bitno utječu na trajnost i funkcionalnost ETICS-a. Pomaci uslijed termičkih naprezanja (temperaturno uvjetovane promjene duljine) prozora i ostakljenja zahtijevaju odgovarajuće spojne elemente. Preporučeni detalji izvedbe prikazani su u tablici 8.

Tablica 8. Primjena profila na otvorima

*) Ako širina ili visina otvora iznose više od 2,5 m, koristiti tip 3D
1D – Spoj bez posebnih zahtjeva
2D – Spoj pomoću profila s mogućnošću dvodimenzionalnog pomaka
3D – Spoj pomoću profila s mogućnošću trodimenzionalnog pomaka

7.1.2. Spoj s prozorskom klupčicom

Prozorske klupčice moguće je postaviti prije ili nakon izvedbe ETICS-a, ovisno o specifičnosti sustava, ali i mogućnostima na samom objektu. Tijekom postavljanja prozorskih klupčica sve eventualne šupljine treba zapuniti toplinsko-izolacijskim materijalom. Ako debljina toplinsko-izolacijskog materijala i sama
izvedba uvjetuju naknadno postavljanje prozorskih klupčica, što je čest slučaj kod energetskih obnova fasada, prilikom izvedbe ETICS-a potrebno je gornju stranu toplinsko-izolacijskog materijala zaštititi od vremenskih utjecaja armaturnim slojem i potom brtvećom masom. Izvedbom armaturnog sloja spriječit ćemo i eventualne pukotine kroz koje kroz određeni vremenski period može doći do prodora vode i vlage nakon što je klupčica montirana.

U ETICS sustavima s kamenom vunom, a u slučaju kada se ugrađuju kamene klupčice, preporuča se ugraditi ekstrudirani polistiren između klupčice i ploče kamene vune (slika 2) po širini cijelog presjeka na koji će se naknadno ugraditi kamena klupčica. Sa ekstrudiranim polistirenom se može regulirati i nagib kamene klupčice, najmanji nagib klupčice, odnosno podloge na koji se lijepi klupčice je 5%. Nakon ugradnje klupčice spoj s ETICS sustavom treba zabrtviti trajno elestičnim kitom kako bi se onemogućila pojava pukotine.

Slika 2. Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom

7.1.3. Spoj s krovom

Na mjestima izravnog spoja s krovom toplinsko-izolacijski materijal treba postaviti sa što manje praznog prostora i uz primjenu brtvenih traka. Kod izvedbe spoja ETICS-a s ventiliranim kosim krovom gornju stranu toplinsko-izolacijskog materijala potrebno je zaštititi od vremenskih utjecaja armaturnim slojem (vidi sliku 3).

Slika 3. Spoj s ventiliranim kosim krovom

LEGENDA:
1 – zid
2 – mort za lijepljenje
3 – toplinsko-izolacijske ploče/lamele
4 – armaturni sloj sa staklenom mrežicom
5 – završno-dekorativna žbuka s odgovarajućim predpremazom
6 – pričvrsnica
7 – profil za krovno prozračivanje

Preporuča se primjena profila za krovno prozračivanje koji sprječavaju pristup insekata i manjih životinja u prostor krovišta.

Slika 4. Spoj s neventiliranim kosim krovom

LEGENDA:
1 – zid
2 – mort za lijepljenje
3 – toplinsko-izolacijske ploče/lamele
4 – armaturni sloj sa staklenom mrežicom
5 – završno-dekorativna žbuka s odgovarajućim predpremazom
6 – pričvrsnica

7.1.4. Spoj s kutijom za rolete

Slika 5. Spoj s kutijom za rolete

LEGENDA:
1 – zid
2 – mort za lijepljenje
3 – toplinsko-izolacijske ploče/lamele
4 – pričvrsnica
5 – armaturni sloj sa staklenom mrežicom
6 – završno-dekorativna žbuka s odgovarajućim predpremazom
7 – kutni profil
8 – spojni profil

7. IZVOĐENJE
7.1. Spojevi, završeci i prodori
7.2. Podnožja, područje prskanja vodom i dodira s tlom
7.3. Dilatacijske reške (fuge)
7.4. Balkoni i terase
7.5. Atika/nadozid
7.6. Spoj nosivog elementa i ispune
7.7. Miješanje i nanošenje morta za lijepljenje
7.8. Postavljanje toplinsko-izolacijskih ploča i lamela
7.9. Armaturni sloj sa staklenom mrežicom
7.10. Ukrasni elementi
7.11. Završno-dekorativna žbuka
7.12. Posebnosti većih debljina toplinsko-izolacijskih ploča i lamela i sustav na sustav
8. Otpornost na požar
8.1. Podskupine zgrada
8.2. Zahtjevi
9. Održavanje i popravci
9.1. Općenito
9.2. Održavanje
9.3. Pojava algi i gljivica
9.4. Pukotine
9.5. Ostalo
10. Prilozi

Izvor:
HUPFAS – Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava
www.hupfas.hr

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi