slika. 1. Jednostruka ili trokutna visulja

Jednostruke ili trokutne visulje primjenjuju se na one jednostrešne krovove kojima raspon ne prelazi 8,00 m, a na tom rasponu nema srednjeg zida, pa sav teret krova moraju preuzeti samo vanjski zidovi.

Statički se sistem jednostruke visulje sastoji od donjeg horizontalnog (AB) štapa, iz čijih krajeva se odvajaju i na gornjoj strani sastaju dva kosa štapa (AC i BC), pa ta tri štapa tvore trokut ABC. Dodaje se i četvrti okomit štap (CD), koji spaja podnicu trokuta s njegovim vrhom.

Ako se ovi štapovi opterete odozgo u točkama A, B i C, i ako štap AB sa svojim teretom svojom sredinom visi na štapu CD, onda svi ti tereti izazivaju u horizontalnom i vertikalnom štapu vlačna, a u kosim štapovima tlačna naprezanja, a sveukupni se teret prenosi preko točaka A i B na ležišta konstrukcije.

U drvenim je konstrukcijama AB vezna greda s ležištima na vanjskim nosivim zidovima, AC i BC su košnici ili kose potpore, a CD je stup. U jednostrešnim krovovima na jedan kraj vezne grede pada teret koji prenosi donja, a na drugi kraj teret koji prenosi gornja podrožnica. Teret srednje podrožnice prenosi se na stup.

Na donji se kraj stupa vješa srednji dio vezne grede tako da ju ne pritišće, zbog čega se između grede i stupa ostavlja manji razmak, a greda se specijalnim čeličnim stremenom vješa o stup.

Tako vezna greda koja može nositi podvlaku i strop ispod tavana »visi« o stupu, zbog čega se sistem naziva »visulja« ili »vješaljka«. Sav teret krova, eventualno i stropa, prenosi se na ležišta veznih greda, koje se u tom sistemu nazivaju još spone i zatege (sl. 1).

Više: Jednostrešni krovovi

Izvor: Članak je preuzet iz knjige "Konstruktivni elementi zgrada", autora Đure Peulića i objavljena je u suradnji s knjižarom UPI2M BOOKS. Više informacija o knjizi možete dobiti putem niže navedenih kontakata.

Fotogalerija (18)

UPI2M BOOKS
UPI2M BOOKS
Internet adresa

{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi