article-image
Zlatko Karač - Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj
U suradnji Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i UPI2M BOOKS objavljena je knjiga Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj autora Zlatka Karača. Na t...
9 min za čitanje
article-image
Krovišta s podrožnicama na jednostrukim ležećim (kosim) stolicama (dvostrešni krovovi)
slika 1. Krovište s podrožnicama na jednostrukim ležećim (kosim) stolicama Primjenjuju se na krovišta raspona do 7,00 m, kad unutar toga raspona nem...
1 min za čitanje
article-image
Krovišta s podrožnicama na trostrukim stojećim stolicama s kosnicima (dvostrešni krovovi)
p=. I ove konstrukcije dolaze u obzir za raspone do 15,00 m, ali približno u sredini raspona mora biti nosiva konstrukcija koja će preuzimati teret...
1 min za čitanje
article-image
Krovišta s podrožnicama na trostrukim stojećim stolicama bez kosnika (dvostrešni krovovi)
p=. slika 1. Krovište s podrožnicama na trostrukim stojećim stolicama bez kosnika Takvo krovište odgovara rasponima do 15,00 m, ako su unutar raspo...
1 min za čitanje
article-image
Krovišta s podrožnicama na poprečnim nosivim zidovima (dvostrešni krovovi)
slika 1. Krovište na podrožnicama na poprečnim nosivim zidovima Noviji je konstruktivni sistem stambenih i sličnih zgrada sa zidovima od opeke s pop...
1 min za čitanje
article-image
Krovišta s podrožnicama na dvostrukim stojećim stolicama s kosnicima (dvostrešni krovovi)
slika 1. Normalno krovište s podrožnicama na dvostrukim stojećim stolicama s kosnikom Ova je vrsta konstrukcije najčešća na zgradama spomenutih rasp...
2 min za čitanje
article-image
Krovišta s podrožnicama na dvostrukim stojećim stolicama bez kosnika (dvostrešni krovovi)
slika 1. Krovište s podrožnicama na dvostrukim stojećim stolicama bez kosnika Na zgradama raspona 7,00 do 12,00 m, ako se unutar toga raspona nalazi...
1 min za čitanje
article-image
Krovišta s podrožnicama na jednostrukim stojećim stolicama (dvostrešni krovovi)
slika 1. Krovište s podrožnicama i jednostrukom stojećom stolicom Prazna krovišta i krovišta s pajantama karakteristična su po tome što im se rogovi...
3 min za čitanje
article-image
Krovišta s pajantama na trostrukim stojećim stolicama (dvostrešni krovovi)
slika 1. Krovište s pajantama na trostrukoj stojećoj stolici Na rasponima od 12,00 m, s pravilno produženim stropnim gredama preko dva srednja zida,...
1 min za čitanje
article-image
Krovišta s pajantama na dvostrukim stojećim stolicama (dvostrešni krovovi)
p=. Na rasponima do 10,00 m, ako se unutar toga raspona nalazi nosiva konstrukcija, mogu se približno na svakoj trećini raspona krova na svaku petu...
1 min za čitanje
article-image
Krovišta s pajantama na jednostrukim stojećim stolicama (dvostrešni krovovi)
slika 1. Krovište s pajantama na jednostrukoj stojećoj stolici Na rasponima do 10,00 m, ako je približno u sredini tog raspona nosiva konstrukcija (...
1 min za čitanje
article-image
Jednostavna krovišta s pajantama (dvostrešni krovovi)
slika 1. Jednostavno krovište s pajantama Ta vrsta odgovara krovovima kojima je nagib krovnih ploha 40° do 60°, a raspon do 9,00 m. Dužina rogova ne...
1 min za čitanje
article-image
Prazna krovišta s punim vezovima i kuscima (dvostrešni krovovi)
p=. slika 1. Prazno krovište s punim vezovima i kuscima Ako je zgrada takve vrste da može biti bez stropa i tavanskog prostora (suša, spremište, sj...
1 min za čitanje
article-image
Prazna krovišta s rogovima uprtim u stropne grede (dvostrešni krovovi)
slika 1. Prazno krovište s rogovima uprtim u stropne grede Nazivaju se još i jednostavna, prosta i roženička krovišta. Prikladna su samo za raspone...
3 min za čitanje
article-image
Konstrukcije dvostrešnih krovova
p=. slika 1. Karakteristični vanjski oblici dvostrešnih krovova Dvostrešni su krovovi najčešća vrsta krovova s drvenom krovnom konstrukcijom. Oni d...
2 min za čitanje
article-image
Dvostruke visulje krovova blagog nagiba (jednostrešni krovovi)
slika 1. Dvostruka visulja na rasponu 8,00 do 12,00 m, s pojačanom veznom gredom, koja nosi stropnu konstrukciju Primjenjuju se na jednostrešne krov...
1 min za čitanje
article-image
Konstrukcije dvostrukih visulja (jednostrešni krovovi)
slika 1. Dvostruka ili trapezna visulja Dvostruke ili trapezne visulje razlikuju se od jednostrukih ili trokutnih time što umjesto jednog vertikalno...
1 min za čitanje
article-image
Jednostruke visulje strmijih krovova s nadzitkom (jednostrešni krovovi)
slika 1. Jednostruka visulja strmijeg krova s nadzitkom i s kliještima ispod srednje podrožnice Razlika je od “prethodno opisanog”: krov...
1 min za čitanje
article-image
Jednostruke visulje strmijih krovova bez nadzitka (jednostrešni krovovi)
slika 1. Jednostruka visulja strmijeg krova bez nazitka Strmiji krovovi blagog nagiba (preko 20°) i strmi krovovi (preko 25°) povoljniji su za konst...
1 min za čitanje
article-image
Jednostruke visulje ravnih krovova (jednostrešni krovovi)
sl. 1. Tri primjera jednostrukih visulja ravnih krovova s nadzitcima Prikladne su za jednostrešne krovove raspona 7,00 do 8,00 m, a imaju tavanski p...
1 min za čitanje
Prikaz 1-20 od 103 rezultata
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi