article-image
Zlatko Karač - Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj
U suradnji Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i UPI2M BOOKS objavljena je knjiga Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj autora Zlatka Karača. Na t...
9 min za čitanje
article-image
Konstrukcije dvostrešnih krovova
slika 1. Karakteristični vanjski oblici dvostrešnih krovova Dvostrešni su krovovi najčešća vrsta krovova s drvenom krovnom konstrukcijom. Oni dijele v...
2 min za čitanje
article-image
Dvostruke visulje krovova blagog nagiba (jednostrešni krovovi)
slika 1. Dvostruka visulja na rasponu 8,00 do 12,00 m, s pojačanom veznom gredom, koja nosi stropnu konstrukciju Primjenjuju se na jednostrešne krovo...
1 min za čitanje
article-image
Konstrukcije dvostrukih visulja (jednostrešni krovovi)
slika 1. Dvostruka ili trapezna visulja Dvostruke ili trapezne visulje razlikuju se od jednostrukih ili trokutnih time što umjesto jednog vertikalnog...
1 min za čitanje
article-image
Jednostruke visulje strmijih krovova s nadzitkom (jednostrešni krovovi)
slika 1. Jednostruka visulja strmijeg krova s nadzitkom i s kliještima ispod srednje podrožnice Razlika je od prethodno opisanog krovišta samo u tome...
1 min za čitanje
article-image
Jednostruke visulje strmijih krovova bez nadzitka (jednostrešni krovovi)
slika 1. Jednostruka visulja strmijeg krova bez nazitka Strmiji krovovi blagog nagiba (preko 20°) i strmi krovovi (preko 25°) povoljniji su za konstr...
1 min za čitanje
article-image
Jednostruke visulje ravnih krovova (jednostrešni krovovi)
slika. 1. Tri primjera jednostrukih visulja ravnih krovova s nadzitcima Prikladne su za jednostrešne krovove raspona 7,00 do 8,00 m, a imaju tavanski...
1 min za čitanje
article-image
Konstrukcije jednostrukih visulja (jednostrešni krovovi)
slika. 1. Jednostruka ili trokutna visulja Jednostruke ili trokutne visulje primjenjuju se na one jednostrešne krovove kojima raspon ne prelazi 8,00...
1 min za čitanje
article-image
Konstrukcije konzolnih streha ili natkrovaka (jednostrešni krovovi)
slika. 1. Konzolna streha ili natkrovak Ta se vrsta konstrukcija primjenjuje samo izuzetno, jer se svrha mnogo bolje postiže izradom armiranobetonski...
1 min za čitanje
article-image
Kose stolice, koje prenose teret na vanjske zidove (jednostrešni krovovi)
slika 1. Kosa stolica bez nadzitka, koja prenosi teret na vanjske zidove Takve konstrukcije dolaze u obzir kod strmih jednostrešnih krovova raspona d...
2 min za čitanje
article-image
Kose stolice, koje prenose teret na srednji zid (jednostrešni krovovi)
slika 1. Kosa stolica bez nadzitka i bez kosnika Često se jednostrešni krovovi rade na takvim zgradama u kojima srednji glavni zid dijeli zgradu na v...
1 min za čitanje
article-image
Stojeće stolice s nadzitkom za raspone 4,00 do 8,00 m (jednostrešni krovovi)
slika 1. Stojeća stolica s nadzitkom za raspone do 8,00 m Ako se krovna ploha mora povisiti iznad vezne grede, onda se donja podrožnica postavlja na...
1 min za čitanje
article-image
Stojeće stolice bez nadzitka za raspone 4,00 do 8,00 m (jednostrešni krovovi)
slika 1. Stojeća stolica za raspone do 8,00 m bez nadzitka i bez kose potpore Za krovišta tolikog raspona potrebna je, osim gornje i donje, još i sre...
1 min za čitanje
article-image
Stojeće stolice s nadzitkom za raspone do 4,00 m (jednostrešni krovovi)
slika 1. Stojeća stolica za raspone do 4,00 m s nadzitkom Ako se zbog nekih razloga tavanski prostor kod donje podrožnice mora povisiti, onda se podr...
1 min za čitanje
article-image
Stojeće stolice bez nadzitka za raspone do 4,00 m (jednostrešni krovovi)
slika 1. Stojeća stolica za raspone do 4,00 m bez nadzitka Vezne se grede raspoređuju na međusobne razmake oko 4,00 m (3,00 do 5,00 m) s ležištima na...
1 min za čitanje
article-image
Konstrukcije stojećih krovnih stolica (jednostrešni krovovi)
slika 1. Jednostavna stojeća stolica za raspone do 4,00 m Osim konstrukcija poput grednika na članak o grednicima, rade se za ravne krovove konstrukc...
1 min za čitanje
article-image
Konstrukcije poput grednika (jednostrešni krovovi)
slika 1. Ravni krovovi u različitim visinama Takve konstrukcije prikladne su za krovove neznatnog nagiba, odnosno za ravne krovove i njima odgovaraju...
3 min za čitanje
article-image
Konstrukcija jednostrešnih krovova
slika 1. Glavni vanjski oblici jednostrešnih krovova Na jednostrešnim je krovovima izvana (odozgo) vidljiva samo jedna krovna ploha u jednom nagibu....
1 min za čitanje
article-image
Stubišta s nasađenim stubama
slika 1. Glavni elementi drvenih stubišta s nasađenim stubama Ova vrsta drvenih stubišta razlikuje se od jednokrakih i dvokrakih stubišta uglavnom ti...
1 min za čitanje
article-image
Dvokraka stubišta s učepljenim stubama
slika 1. Uglovni dijelovi drvenih stubišta na drvenim grednim podlogama u dvije varijante Dvokraka se drvena stubišta rade pretežno kao uglovna stubi...
2 min za čitanje
Prikaz 1-20 od 90 rezultata
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi