Toplinska izolacija vanjskog zida (fasade) ključni je element kod toplinske, protupožarne i zvučne zaštite stambenih objekata. Toplinski gubici kroz vanjske zidove u prosjeku predstavljaju oko 40% svih toplinskih gubitaka, a kod objekata s rekuperiranim prozračivanjem i znatno više. Vanjski zidovi ne predstavljaju isključivo estetski element arhitekture, već prije svega štede energiju i održavaju povoljnu mikroklimu unutarnjeg prostora. Zato izolacija fasade mora biti odgovarajuće projektirana i izvedena kvalitetnim materijalima s dostatnom debljinom izolacije.

Kolika treba biti debljina izolacije fasade?

Kako bi se zadovoljio Tehnički propis o korištenju energije, ali i da bi se prije svega osigurali svi korisni efekti izolacije fasade, preporučene debljine su:

  • KONTINENTALNI dio Hrvatske od 15 do 20 cm
  • PRIMORSKI dio Hrvatske od 12 do 15 cm

Za gotovo nula-energetske kuće (nZEB), te debljine su i veće (do 25 cm).

Obnova i izolacija stare fasade?

Kod starijih objekata moramo se pridržavati pravila struke i tehničkih smjernica. Bitan je i odabir kvalificiranog izvođača - fasadera.

Stare fasadne površine često su oštećene, konstrukcijski gotovo bez iznimke imaju niz toplinskih mostova, zidovi su zimi hladni i na mjestima pljesnivi. Zato sanaciji treba pristupiti cjelovito. Prvi korak je priprema zidne površine koja prije ugradnje toplinske izolacije mora biti čista i odgovarajuće čvrsta. Slijedi ugradnja toplinski visokoučinkovite izolacije koja stare zidove ne zatvara difuzijski, dakle mora biti paropropusna. U smislu održivosti, imperativ je prirodni i dugovječan materijal, a iz aspekta požarne sigurnosti, izolacija mora biti negoriva.

Rješenje

Izolacijske ploče Knauf Insulation FKD-N THERMAL / FKD-S THERMAL kao najbitniji dio fasadnog sustava čine ugodnu klimu za stanovanje i bitno smanjuju potrošnju energije.
 
Ploče se ugrađuju po načelu lijepljenja i dodatnog mehaničkog pričvršćivanja što je kod sanacija obavezno.
 
Njihova toplinska provodljivost je vrlo niska (λ = 0,034 i 0,035 W/mK), raspon debljina od 50 mm do 220 mm, razred gorivosti A1 (potpuno negoriv izolacijski materijal), a kompatibilne su sa svim certificiranim fasadnim sustavima na hrvatskom tržištu. Kamena mineralna vuna je paropropusan, trajno dimenzijski stabilan materijal koji je kao takav otporan na mikroorganizme. Kvalitetno izvedena fasada na kamenoj mineralnoj vuni je kompaktan i trajan sistemski proizvod.
 
Naglašavamo nužnost odabira sistemskih fasadnih materijala (građevinska ljepila, pričvršćivači, materijali za armiranje i završni slojevi). Fasadne izolacijske ploče Knauf Insulation kompatibilne su sa svim certificiranim fasadnim sustavima na hrvatskom tržištu (EAD 040083-00-0404).
.

Tipični presjeci starih zidova

Pogledajmo nekoliko tipičnih presjeka starijih zidova i efekt s ugradnjom odgovarajuće debljine izolacijskih ploča Knauf Insulation FKD-N Thermal:

Kako je vidljivo iz tablice, svi neizolirani zidovi daleko su od današnje regulative o toplinskoj provodljivosti za vanjske zidove, koja je Pravilnikom o učinkovitom korištenju energije određena s U <=0,30 W/m2K.
 
Predložena debljina izolacijskih ploča Knauf Insulation u svim je slučajevima 18 cm, a poželjne su veće debljine ako obnovu radimo prema nZEB preporukama.
 
U svim slučajevima se toplinska provodljivost smanjila najmanje 3x. Posljedično se i gubici kroz ove zidove smanje najmanje 3x što donosi znatne uštede energije.
 
Sa sanacijom fasade ne rješavamo samo problem energetske učinkovitosti, nego i konstrukcijske i ekološke zahtjeve. Objekt s kvalitetno saniranom fasadom je u potpunosti održiv za razliku od neugodne klime stanovanja, onečišćenja okoliša i ovisnosti o energiji, što su obilježja starijih, energetski rasipnih objekata.

Izolacija fasade kod novogradnje 

Ako smo kod obnove zgrada barem djelomice ograničeni tehničkim rješenjima, kod projektiranja novih kuća i zgrada imamo bitno veće mogućnosti za pravilna i potpuna rješenja.

Danas je jednostavno ispuniti zahtjeve Pravilnika o energetskoj učinkovitosti u zgradama. Bez po- teškoća ugrađujemo fasadne izolacije i deblje od 20 cm. Posebnu pozornost kod ugradnje uvijek valja posvetiti izvedbi detalja i odabiru certificiranog fasadnog sustava.

Fasada je ključni element ovojnice zgrade koja dugo godina mora podnositi ekstremna vremenska opterećenja. Zato nije svejedno što nam netko pod izgovorom povoljne cijene 'zalijepi i namaže' na zid. Prema zakonu o građevinskim proizvodima svi kompozitni toplinsko-izolacijski fasadni sastavi (ETICS) moraju imati odgovarajući certifikat (EAD 040083-00-0404), čime ponuđač fasadnog sustava dokazuje osnovnu kvalitetu i garanciju za materijale.

Osim kvalitetne izvedbe detalja kod novogradnje moramo prilikom odabira sustava uzeti u obzir
paropropusnost, požarnu sigurnost i održivost materijala, pri čemu je izolacija sadržajno najvaž- niji dio sustava. Odaberimo rješenje koje će nam donositi dugoročno zadovoljstvo, minimalno odr- žavanje i sigurnost.

Uz već spomenute izolacijske ploče Knauf Insulation FKD-N/FKD-S THERMAL, izolacijske lamele Knauf Insulation FKL dodatna su mogućnost izo- lacije fasada. Njihova je ugradnja s lijepljenjem po cijeloj površini i bez dodatnog mehaničkog pričvršćivanja (tiplanja) jednostavna i osigurava kompaktni sustav u segmentu visoko učinkovitih fasadnih izolacija. Raspon debljina je od 50 mm do 300 mm.

Svi naši proizvodi od mineralne vune, fasadne lamele i ploče su razreda gorivosti A1 (potpuno negoriv građevni materijal) i zajedno s drugim fasadnim materijalima osiguravaju najveću mo- guću požarnu sigurnost. To je definirano u certi- fikatima koji se zahtijevaju za fasadne sustave. Oba naša fasadna proizvoda, lamele i ploče, sas- tavni su dijelovi svih kvalitetnih i provjerenih certificiranih fasadnih sustava.

Kamena mineralna vuna garancija je trajnog i učinkovitog fasadnog sustava

Pogledajmo nekoliko tipičnih presjeka zidova kod novogradnje s odgovarajućim debljinama fasadnih
izolacijskih ploča Knauf Insulation FKD-N THERMAL:
 
 
Gornja tablica prikazuje različite zidove i potrebne debljine izolacije za preporučenu vrijednost U ≈ 0,18 W/m2K kod novogradnje. 
 
Za postizanje jednakog učinka koristimo izolaciju različitih debljina. To je logično jer neki građevinski elementi (cigla, montažni zid) mogu Imati bolja izolacijska svojstva od drugih (klasična blok-opeka).
 
No postavlja se pitanje smislenosti, odnosno granice ekonomičnosti kod izbora osnovnih elemenata prije postavljanja izolacije. Ponajprije deblji zidovi (iznad 30 cm) prilično su skuplji zauzimaju više prostora, a dodatna izolacija im je svejedno potrebna.
 
Izvedba fasade se bitno ne razlikuje s obzirom na različite debljine izolacije. Kod većih debljina (>16cm) je na mjestima potrebno djelomično dodatno mehaničko pričvršćivanje.
 
Debljina izolacije se uvijek planira u skladu s važećom tehničkom regulativom, što kod novogradnje podrazumijeva nZEB standard.
 
I ne zaboravite: za svoju fasadu birajte sistemski certificirane materijale i osposobljene izvođače.
 

Ukoliko trebate tehničko savjetovanje kako izolirati fasadu te informacije o izvođaćima fasada, pišite nam na kakoizolirati@knaufinsulation.com

Škola izoliranja

1. Zašto izolirati
2. ECOSE® technology
3. Izolacija fasade
4. Izolacija kosih krovova i potkrovlja
5. Toplinska i zvučna izolacija podova
6. Izolacija pregradnih zidova
7. Izolacija stropa u podrumu i garaži
8. Energetska obnova fasade višestambenih zgrada
9. Gotovo nula-energetske kuće i zgrade (nZEB)
10. Katalog proizvoda

KNAUF INSULATION d.o.o.
KNAUF INSULATION d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Proizvodi su dostupni u preko 150 dućana u cijeloj Hrvatskoj te u BiH.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi