Sustav za fasade Baumit CeramicSystem može se ugraditi na sve prikladne čvrste zidne konstrukcije, kako u novogradnji tako i u starogradnji uz jedinstven izgled koji je omogućen zbog njegove kreativne raznolikosti.

1. Opće informacije

Ova Smjernica za ugradnju (VAR) namijenjena je prije svega projektantima, arhitektima, nositeljima i izvođačima radova kako bi osigurali nesmetani, standardizirani i profesionalni tijek radova od planiranja do završetka.

Uz Baumit Smjernice za ETICS, ove Smjernice opisuju zahtjeve, planiranje i izvedbu za oblikovanje završnog sloja ETICS-a s čvrstim oblogama (keramičke obloge, klinker opeka i prirodni kamen), bilo u kombinaciji s uobičajenim završnim žbukama ili pak umjesto njih.

Objašnjene su posebne i mjere koje odstupaju od uobičajenih, okvirnih uvjeta i koraka obrade i ugradnje uobičajenih sustava toplinske izolacije, koji su izvedeni tradicionalnim završnim žbukama, kako bi se ovi čvrsti završni elementi sigurno i trajno te visokokvalitetno pričvrstili na kompozitne dijelove toplinske izolacije i kako bi se moglo unaprijed pravilno planirati. Temelji se na važećim europskim smjernicama za ETICSETAG 004 ETICS, EAD 040287-00-0404 i nacionalno primjenjivim standardima obrade za kompozitne sustave toplinske izolacije.

Opisani sustav je testiran i tehnički je odobren. Nijedna komponenta sustava ne smije se samostalno promijeniti ili zamijeniti. Ako se koriste komponente izvan sustava, gubi se jamstvo i njegovo odobrenje.

2. Dokazi

Sljedeća Europska tehnička ocjena dodijeljena je za Baumit CeramicSystem: ETA br. 20/0246 Baumit CeramicSystem.

Između ostalog, dokument sadrži podatke o namjeravanoj uporabi, zahtjevima za komponente sustava i njihovim postupcima provjere. U svakom se slučaju moraju uzeti u obzir i lokalno primjenjivi građevinski propisi. Ove se Smjernice trebaju promatrati kao minimalni standard kojega se je potrebno pridržavati.

3. Osnove i planiranje

Baumit CeramicSystem može se primijeniti na sve masivne vrste zidova, kako na nove tako i za stare građevine. Visokokvalitetna i izdržljiva ETICS fasada s čvrstim oblogama postavlja posebno velike zahtjeve pred planiranje i koordinaciju između ugovornih specijaliziranih tvrtki (izvođači za ugradnju ETICS-a, proizvođači i polagači obloga) i projektanta.

Stoga se, prije početka radova, moraju stvoriti svi osnovni okvirni uvjeti i pažljivo isplanirati svi radni koraci i detalji obrade i ugradnje, poput priključaka, završetaka (vidi poglavlje 4).

3.1 Zaštita od požara i požarna klasifikacija

Zaštita od požara: Zahtjeve za zaštitu od požara projektant treba definirati s odgovornim lokalnim tijelima.

Požarna klasifikacija Baumit CeramicSystem s ETA br. 20/0246 Baumit CeramicSystem EPS (B-s1, d0) i MW-L (A2-s1, d0)

3.2 Planiranje fuga i veličine polja

Keramičke obloge imaju svojstvo brtvljenja u završnom sloju, stoga sadržaj vode u sustavu uvelike ovisi o vrsti i načinu oblikovanja fuga. Udio površine fuga mora iznositi min. 6%, a širina fuga mora iznositi min. 8mm. Ovisno o vrsti obloga (ponašanje difuzije vodene pare) i njihovom formatu, to može biti i znatno više (vidi tablicu u poglavlju 9).

Ako je površina spojeva ≤ 6%, mora se dokazati da će površine biti dugotrajno slobodne od kondenzacije, a to se vodi pomoću neke od metoda izračuna.

Ako se može očekivati povećano prodiranje vlage kroz zidove (npr. zbog visoke vlage u građevini ili zbog posebne namjene, poput unutarnjih bazena, industrijskih postrojenja, itd.), ovi se objekti moraju promatrati i ocjenjivati zasebno, osobito s gledišta građevinske fizike.

Termička i higrička svojstva čvrstih obloga (promjene u duljini zbog utjecaja temperature i vlage) također se moraju uzeti u obzir. Stoga se u svakom slučaju moraju isplanirati dilatacijski spojevi (spojnice/fuge za razgraničenje polja), koji mogu podnijeti toplinska i higrička opterećenja bez da dođe do oštećenja. Možete ih izraditi pomoću odgovarajućih spojnih profila ili elastičnih masa za fugiranje.

3.3 Vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti (VOSS) i koeficijent ekspanzije

Kao osnova planiranja fuga uzima se koeficijent ekspanzije maks. 1.2 mm / m / 100 ° K. Ako se mogu očekivati veća širenja (npr. veliki formati i / ili tamne obloge), možda će biti potrebno zasebno dimenzioniranje veličina polja. Pri izradi ispravnog plana postavljanja fuga (uzimajući u obzir spojeve graničnog polja ili koeficijenta širenja obloge) i zbog relativne nosivosti sustava obloga, nije potrebno ograničenje VOSS vrijednosti obloga.

3.4 Izgled fuga

Planiranje graničnih fuga od velike je tehničke i estetske važnosti. Planirati ih treba pravodobno i detaljno i prije početka radova dati izvođaču radova. Osim toga, dilatacijske fuge moraju se preuzeti u cjelokupnoj strukturi toplinsko-izolacijskog sustava. Rano planiranje dilatacijskih i graničnih fuga omogućuje i po potrebi elegantnu i spretnu izvedbu.

3.5. Težina sustava

Ovisno o korištenom izolacijskom materijalu, upotrebljavanoj oblozi i konačnoj težini sustava (izolacija, armirana podložna žbuka, ljepilo za oblogu, obloga) moguća su slijedeća sistemska rješenja:

Klikom na sliku pogledajte tablicu u punoj veličini

 • Za zgrade visine > 25m potrebno je imati dodatnu statičku zaštitu
 • Zgrade s ne više od tri etaže iznad tla i stambenim nivoom ne većim od 7m. (za više detalja pogledajte Baumit smjernice za ugradnju toplinsko-izolacijskih sustava, www.baumit.com).

4. Zahtjevi za proizvode

4.1 Zahtjevi za čvrste obloge

4.1.1 Keramičke pločice ili ploče
 • Grupa: AIa, AIb, BIa, BIb, AIIa i BIIa prema DIN EN 14411
 • Otpornost na smrzavanje prema HRN EN 52252-1
 • Učestalost raspodjele veličine pora: maks. Rp > 0,2μm
 • Volumen pora: Vp > 20mm3 /g
 • Površina: maks. 0,36m2
 • Duljina stranice: maks. 60cm
 • Debljina: maks. 15mm
 • Vodoupojnost: 13,8%

4.1.2 Cigla i klinker pločice
 • Naslanja se na HRN EN 105-100
 • Otpornost na smrzavanje prema DIN 52252-1
 • Učestalost raspodjele veličine pora: maks. Rp > 0,2μm
 • Volumen pora: Vp > 20mm3 /g
 • Površina: maks. 0,36m2
 • Duljina stranice: maks. 60cm
 • Debljina: maks. 15mm
 • Vodoupojnost: 13,8%

4.1.3 Prirodni kamen
 • Pločice od prirodnog kamena (nepremazane) prema HRN EN 12057
 • Donja strana hrapava, Tolerancija ravnine maks. 0,5% duljine pločice;
 • Otpornost na savijanje: > 8,7 N/mm2 i < 37,1N/mm2
 • Vodoupojnost: < 5,7%
 • Petrografsko izvješće prema HRN EN 12407 bez negativnih karakteristika formiranja mikrostrukture
 • Dokaz o otpornosti na smrzavanje prema HRN EN 12371 s min. 48 ciklusa
 • Dokaz o otpornosti na kristalizaciju soli prema HRN EN 12370
 • Dokaz o otpornosti na savijanje prema HRN EN 12372
 • Dokaz o vodoupojnosti prema HRN EN 13755
 • Dodatno je potrebno prethodno odraditi početno ispitivanje (vezna čvrstoća) prema HRN EN 1348 s Baumit CeramicFix-om (nakon suhog skladištenja 28d i nakon 50 cikusa smrzavanja i odleđivanja: ≥ 0,5N/mm²).

4.1.3.1 Pločice od prirodnog kamena, malog formata
 • Debljina: 6-20mm
 • Površina: < 0,19m2
 • Duljina stranice: < 0,61m
4.1.3.2 Pločice od prirodnog kamena, velikog formata
 • Debljina: 6-20mm
 • Površina < 0,72m2
 • Duljina stranice: < 1,20m
 • D/Š-odnos 1:1 < d/š < 1:3

4.2 Zahtjevi za izolacijski materijal

4.2.1 EPS-ploče
 • Sve EPS ploče certificirane u Baumit toplinsko-izolacijskim sustavima su dozvoljene za korištenje u Baumit CeramicSystem-u.
 • Minimalni zahtjevi: EPS-EN-13163-T1-L2/L3-W2-S2/S5-P5/P10-DS(70,)1/DS(70,)2-DS(N)2-BS115-CS(/10)70-TR100
4.2.2 Lamele od mineralne vune (MW-L)
 • Sve lamele od mineralne vune certificirane u Baumit toplinsko-izolacijskim sustavima su dozvoljene za korištenje u Baumit CeramicSystem-u.
 • Minimalni zahtjevi: MW-EN 13162-T5- DS(TH)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1
4.2.3 Ploče od mineralne vune (MW-PT)
 • Ovaj izolacijski materijal nije sastavni dio ETA br. 20/0246 Baumit CeramicSystem. Za to je dana isključivo preporuka Baumit sustava koja se temelji na dokumentu o nacionalnom odobrenju
 • Z-33.46-407 (Baumit Njemačka). Minimalni zahtjevi: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70/90)-CS(10)20-TR7,5-WS-WL(P)-MU1 (MineralTherm Evo plus 035). Posmična čvrstoća: ≥ 16kPa
4.3 Zahtjevi za mort za lijepljenje i armiranje
 • Isključivo koristiti u sustavu ispitano ljepilo Baumit ProContact.
4.4 Zahtjevi za armaturnu mrežicu
 • CeramicTex
 • Težina: ca. 200 g/m²
 • Širina okna: 6,5 mm x 7 mm
 • Vlačna čvrstoća u trenutku isporuke ispitamo prema HRN EN 53857-1 ≥ 2.5 kN/5cm

Vlačna čvrstoća mrežice nakon umjetno izazvanog starenja ne smije biti niža od vrijednosti u sljedećoj tablici:

4.5 Zahtjevi za pričvrsnice (tiple)
 • Promjer tanjura: > 60mm
 • Nosivost tanjura pričvrsnice: ≥ 1,0kN
 • Čvrstoća tanjura: > 0,30kN/mm
 • Obavezno koristiti pričvrsnice Baumit S
4.6 Zahtjevi za mort za fugiranje
 • Ovdje koristiti isključivo u sustavu ispitan Baumit Ceramic S (fugiranje gumenim gleterom) i Baumit Ceramic F (fugiranje pomoću žlice).
4.7 Zahtjevi za proizvode u vezi s izradom dilatacijskih fuga Ovdje koristiti sljedeće Baumit komponente i dodatke za ETICS:
 • Izrada dilatacijskih fuga: Preporuka Baumit DehnfugenProfil E-Form
 • Alternativa: Brtvljenje fuga PE dilatacijskom spužvicom i UV otpornom i elastičnom masom za brtvljenje.
4.8 Granične fuge
 • Brtvljenje fuga, UV otpornim elastičnim masama.
4.9 Zahtjevi za mort za lijepljenje obloga
 • Ovdje koristiti isključivo u sustavu ispitano Baumit CeramicFix ljepilo.
4.10 Zahtjevi za dodatke
 • Ovdje koristiti sve dodatke propisane i dozvoljene i u drugim Baumit toplinsko-izolacijskim sustavima. (vidi poglavlje 4 Zahtjevi za proizvode)

5. Sustav

Klikom na sliku pogledajte tablicu u punoj veličini i saznajte opće informacije o sustavu, pogledajte zahtjeve za proizvodnju.

Izvor: Baumit brošura CeramicSystem-Smjernice (PDF, 1.52 MB)

Nastavci:
1. Općenito o sustavu, planiranje i zahtjevi za izvedbu fasade s čvrstim oblogama
2. Izvedba fasade s čvrstim oblogama – priprema podloge, izolacijske ploče, pričvrščivanje
3. Polaganje keramičkih obloga i izrada fuga kod izvedbe fasade s čvrstim oblogama
4. Izrada dilatacijskih fuga kod izvedbe fasade s čvrstim oblogama

BAUMIT d.o.o.
BAUMIT d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Dostupnost na području cijele Hrvatske.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi