slika 1. Krovište s podrožnicama na jednostrukim ležećim (kosim) stolicama

Primjenjuju se na krovišta raspona do 7,00 m, kad unutar toga raspona nema nosive konstrukcije, pa sav teret krova treba da se prenese samo na vanjske zidove. Uz krajeve se veznih greda postavljaju donje podrožnice, a blizu njih se u veznu gredu učepljuju donji krajevi kosih stupova.

Obično se kosine stupova usmjeruju paralelno s rogovima. Na gornjem kraju se kosi stupovi povezuju međusobno, s podrožnicom, s rukama i s rogovima (sl. 1). Obično se kosi stupovi usmjeruju paralelno s rogovima.

Na gornjem se kraju međusobno povezuju punim ravnim preklapanjem. Iznad toga se preklapanja izrađuju plitki kosi zasjeci, u koje se naliježe gornja podrožnica. Na svojim se gornjim krajevima kosi stupovi punim ravnim preklapanjem povezuju s jednim i drugim rogom. Na stupove i u podrožnicu učepljuju se još parovi ruku, kojima se uzdužne osi moraju usmjeriti prema uzdužnoj osi podrožnice, pa je to dosta komplicirana tesarska obrada (sl. 2a).


slika 2. Dvije varijante vezova elemenata jednostruke kose stolice u čvoru kod gornje podrožnice

Ako je nagib krovnih ploha 45°, upotrebljava se umjesto podrožnice pravokutnog, podrožnica kvadratičnog presjeka, koja se smještava tako da tom od 45°. Takvim se smještajem donekle pojednostavnjuje tesarska obrade vezova u tome čvoru punog veza (sl. 2b).

Više: Dvostrešni krovovi

Izvor: Članak je preuzet iz knjige "Konstruktivni elementi zgrada", autora Đure Peulića i objavljena je u suradnji s knjižarom UPI2M BOOKS. Više informacija o knjizi možete dobiti putem niže navedenih kontakata.

Fotogalerija (18)

UPI2M BOOKS
UPI2M BOOKS
Internet adresa

{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi