slika 1. Jednostavno krovište s pajantama

Ta vrsta odgovara krovovima kojima je nagib krovnih ploha 40° do 60°, a raspon do 9,00 m. Dužina rogova neka ne prelazi 7,00 m. Elementi su takvih krovišta uglavnom isti kao kod opisanih praznih krovišta, ali se trokutni puni vezovi dopunjuju horizontalnom gredom pajantom ili raspinjačom.

Zadaća je te grede da spriječi savijanje razmjerno dugih rogova, pa se postavlja nešto više od sredine kosog raspona rogova, odnosno tako da udaljenost pajante od učepljenja roga na donjoj strani ne bude veća od 4,00 m, a preostali dio do veza sljemena da ne prelazi 3,50 m.

Vjetrenjače se postavljaju posebno za dio krovnih ploha ispod, a posebno za dio krovnih ploha iznad pajante, a kosine gornjih i donjih vjetrenjača moraju biti protivnog smjera (sl. 1).

Vezovi su elemenata kao već opisani vezovi istovrsnih elemenata u praznim krovištima. Novi je vez pajante i roga, koji se izrađuje na više načina. Najobičniji je vez kosog sudaranja s učepljenjem na kosi zasjek i čep, ako su elementi od masivne građe, a na kosi zasjek pojačan obostrano čavlima pričvršćenim daščanim prijeglavnicama, ako su elementi od platica.


slika 2. Detalji povezivanje pajante i roga

Oba načina vrijede samo onda ako pajanta nije odozgo opterećena nekim posebnim teretom. Ako je opterećena, što načelno treba izbjegavati, odnosno primijeniti rješenje sa stolicama, onda pajantu i rog treba povezati plitkim ravnim prijeklopom na pola lastinog repa. Plitki je prijeklop zbog toga da se presjek roga previše ne oslabi (sl. 2).

Dimenzije presjeka stropnih greda odabiru se bez obzira na opterećenje krova, jer ono djeluje samo na ležišta greda. Presjeci rogova i pajanti na rasponu do 9,00 m neka su 10 × 14 ili 8 × 16 cm, a presjeci vjetrenjača 48 × 76 mm.

Više: Dvostrešni krovovi

Izvor: Članak je preuzet iz knjige "Konstruktivni elementi zgrada", autora Đure Peulića i objavljena je u suradnji s knjižarom UPI2M BOOKS. Više informacija o knjizi možete dobiti putem niže navedenih kontakata.

Fotogalerija (18)

UPI2M BOOKS
UPI2M BOOKS
Internet adresa

{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi