sl.1. Gazišta i čela stuba s kamenim pločama položenim i ugrađenim na posteljicu od morta (mjere u mm)

S konstruktivnoga gledišta, kamena se stubišta izvode:

  • polaganjem kamenih ploča na betonske ili čelične podloge
  • klesanjem ili rezanjem elemenata stubišta u cjelini.

Temeljni elementi stubišta jesu:

  • nagazne ploče stuba
  • čela stuba
  • rubna podnožja
  • ograde.

Nagazne ploče stuba mogu biti debljine od 3,0 do 5,0 cm. U pravilu su od 4,0 do 6,0 cm šire od nagazne širine. Ploče čela stuba su upuštene do 3,0 cm i imaju debljinu od 2,0 do 3,0 cm (sl. 1.). Gazišta stuba imaju nagib prema čelu barem 1%.

Kada su stube povezane prednjom stranicom nagazne ploče, tada su njihove širine jednake gazištu. Za nagaznu ploču čelo je povezano trnom i zakitano (sl. 2.). Tako nastaje efekt stubišnog bloka. Čeone ploče mogu biti nakošene. Zbog dodatnih je radova takva obrada stuba skuplja.


sl. 2. Gazišta i čela stuba s efektom stubišnog bloka s ravnim i nakošenim čelom, ploče su povezane trnom: A širina ploče gazišta, V visina stuba, H visina ploče, čela, D debljina kamene ploče gazišta (mjere u mm)

Povećana sigurnost hoda stubama dobije se ugradnjom profila protiv klizanja od tvrde gume ili od korunda u izvedene žljebove (sl. 3.).

Protuklizni profili mogu se izvesti kao jednotračni ili dvotračni. Osim toga, preporučljivo je dio hodne linije prekriti tepihom koji treba dobro učvrstiti, čime se osigurava siguran promet stubama.


sl. 3. Protuklizni profili od gume, jednotračni i dvotračni, te od korunda, dvotračni (mjere u milimetrima)

Nagazne i čeone kamene ploče na vidnom licu mogu biti jednako istaknute ili je čeona ploča uvučena s preklopom gazišta (sl. 4.). Preklop je preko betonske podloge izbočen od 4,0 do 5,0 cm.


sl. 4. Tlocrt i profil kamenog stubišta, stube s preklopom i bez preklopa: B širina ploče gazišta, Š širina gazišta, V visina stuba, H visina čela, D debljina kamene ploče gazišta, U širina preklopa, Dst debljina ploče čela

Uz zidove stubišta ostavlja se prostor od 1,0 cm za izravnavanje neravnosti zida. Taj se razmak poslije prekriva podnožnim trakama ili zidnom oblogom (sl. 5.)


sl. 5. Postavljanje drvenog uloška između zida i betonske podloge stubišta

Prema smjernicama za polaganje i radove s kamenom izdanih od njemačkog Udruženja za prirodni kamen, sve ploče moraju biti postavljene točno u ravnini i okomito prema propisanom padu.

Podloga na koju se polažu stube od kamena mora biti tako izvedena da nisu potrebni nikakvi dodatni radovi i da omogućuje izvedbu mortne posteljice u propisanoj debljini. Debljina morine podloge ili posteljice za ploče stubišta, uključujući i izjednačenje malih neravnina, iznosi 2,0 cm.

Izvođenje debljine mortne posteljice izvođaču radova mora se priznati kao nepredviđeni rad koji nije u troškovniku izvedbe stubišta.

Stubišne mortne podloge uvijek su u zatvorenoj posteljici s mortom izrađenim od portland cementa i dijela vapna. Pijesak treba biti granulacije 0/4 mm.

Da bi se postiglo bolje prianjanje kamenih ploča za podlogu, prije polaganja ploče treba namočiti i s donje strane naprašiti cementom. Kada se radi s kamenom na kojemu cement prouzrokuje promjenu boje, preporuča se upotreba pucolanskog cementa. Reške kod stuba moraju biti izvedene tako da daju jednoliku sliku.

Podestne ploče predstavljaju nosivi sustav kod kojega se mora računati s ograničenim progibom. Redovito se izvode kao masivni dijelovi (sl. 6.).


sl. 6. Podestni priključak na stubištu s masivnim stubama

Kod dinamičkih opterećenja od prometa može doći do elastičnih vibracija nosive konstrukcije stubišta. U tom je slučaju nagazne i čeone kamene ploče potrebno povezati s trnom i zakitati s priključkom koji omogućuje rastezanje sa sljedećom stubom.

Kamene ploče stuba mogu biti i profilirane (sl. 7.)


sl. 7. Profilirane kamene stube (mjere u centimetrima)

Izvedba konzolnih stuba posebno je osjetljiva jer se konstrukcija ugrađuje jednim svojim dijelom u zid (sl. 8.). Dio ugrađen u zid može biti posebno ojačan odebljanjem (sl. 9.)


sl. 8. Izvedba konzolnih stuba


sl. 9. Detalji konzolnog stubišta s posebno ojačanim dijelovima masivnih stuba koji se ugrađuju u zid

Drugi dio konstrukcije može se osloniti na nosivu gredu koja se proteže od podnožja stuba do podesta. Takve stube se izvode oblaganjem nosive konstrukcije kamenim nagaznim i čeonim pločama ili od elemenata u cjelini.

Nosivost kamenih konzolnih stuba može se znatno povećati ugrađivanjem građevinskog čelika s donje strane gazišta u užljebinu. Ugrađeni se čelik zalije epoksidnom smolom.


sl. 10. Polaganje masivnih stuba kao cjelovitih kamenih elemenata s daskom i drvenim klinom uloženim za prevaljivanje stube, položajem početne stube stubišta (a) i međusobnim uklinjavanjem dviju stuba (a i b), pri čemu zub donje ulazi u žlijeb gornje stube, širina gazišta je 28 cm, visina čela je 17 cm (mjere u cm)

Polaganje masivnih stuba kao cjelovitih kamenih elemenata, zbog njihovih dimenzija i mase, zahtijeva posebnu pozornost (sl 10.). Prva stuba na početku stubišta oblikom se razlikuje od ostalih time što je nagazna ploha paralelna s ležajnom.

Ostalim stubama položenim na kosini stubišta oblik je prilagođen visini čela u odnosu na gazište i nagib stubišta. Svaka stuba u donjem dijelu ima urezani žlijeb, a u gornjem obrađeni zub. Ta se dva elementa stuba u stubištu međusobno uklinjuju.

Pri polaganju se gazište donje, već ugrađene, stube zaštićuje daskom. S te daske se stuba prevaljuje na drveni klin kojim se reguli¬a nalijeganje na nosivi element stubišta, odnosno mortnu posteljicu.

Masivne se stube mogu polagati sidrenjem u nosivu konstrukciju stubišta (sl. 11.).


sl. 11. Masivne stube sidrene u nosivu konstrukciju stu-bišta (mjere u centimetrima)

Stubišta se mogu izvoditi polaganjem kamenih ploča na tvornički izrađene armiranobetonske elemente stubišnih krakova i podesta (sl. 12.)


sl 12. Polaganje stuba na tvornički izrađene armiranobetonske elemente stubišnih krakova i podesta

Izvedba stubišta u zavoju je složena zbog različitih oblika stuba koje se ugrađuju (sl. 13.). U tom slučaju jedino prva stuba ima stražnju stranicu paralelnu s čelom. Kod svih ostalih stuba idući naviše odstupa se od te paralelnosti, uz povećanje širine gazišta uza zid i smanjivanje uz rukohvat.


sl. 13. Izvedba stubišta u zavoju s redoslijedom polaganja i promjene dimenzija i oblika stuba od početne (1) do stube ugrađene u kut prostorije (6)

Posebno su atraktivna stubišta izvedena spiralno ili zavojito, s punim vretenom ili krugom i sa šupljim vretenom (sl. 14.), pri čemu promjer vretena može varirati u širokim granicama. Kod velikog promjera vretena i konzolnih stuba stubište vizualno lebdi u prostoru (sl. 15.)


sl. 14. Zavojito stubište: a) s punim vretenom, b) sa šupljim vretenom, c) i d) s punim vretenom


sl. 15. Kameno zavojito konzolno stubište

Za statički proračun stuba kod kojih nosivost preuzima isključivo kamen moramo imati podatke o:

  • čvrstoći kamena na savijanje
  • proračunatom opterećenju
  • koeficijentu sigurnosti.

Slikom 16. prikazan je stubišni uspon između katova, a tablicom 1. broj stuba i njihova visina u odnosu prema usponu.


sl. 16. Stubišni uspon (tlocrt i presjek): B širina nastupnih ploča, L dužina nastupnih ploča


Tablica 1. Broj stuba i njihova visina između katova (prema DIN 4174)

Izvor: Članak je preuzet iz knjige "Građenje prirodnim kamenom", autora Branka Crnkovića i Ljube Šarića i objavljen je u suradnji s knjižarom UPI2M BOOKS. Više informacija o knjizi možete dobiti putem niže navedenih kontakata.

Fotogalerija (4)

UPI2M BOOKS
UPI2M BOOKS
Internet adresa

{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi