Filtrirajte članke
article-image
Sanacija pukotina i zabatnih zidova nakon potresa
  U potresu koji je nedavno pogodio Zagreb došlo je do oštećenja mnogih zgrada. Na većini objekata pojavile su se veće ili manje pukotine na povr...
1 min za čitanje
article-image
Sanacija dimnjaka nakon potresa
Nedavni potres u Zagrebu prouzročio je veliku štetu na dimnjacima zgrada. Sanacija je nužna jer urušavanje ili pucanje dimnjaka može rezultirati pogub...
1 min za čitanje
article-image
Sustavi sanacije za zgrade oštećene u potresu
U potresu koji je pogodio Zagreb u ožujku ove godine oštećene su mnoge zgrade. Najčešća oštećenja zabilježena su kroz urušavanje zabatnih zidova krovi...
1 min za čitanje
article-image
Sigurnost i efikasnost dimnjaka
Ljeto je iza nas i unatoč trenutnim temperaturama hladnije vrijeme je pred nama. Ako se grijete na način putem kojeg ste upoznati s dimnjačarom ovi sa...
2 min za čitanje
article-image
Opšavi proboja uz dimnjak
slika 1. Opšav ili uvez dimnjaka na proboju krova Na proboju dimnjaka kroz krovnu plohu izrađuje se limeni opšav od četiri posebno skrojene i višest...
1 min za čitanje
article-image
Kada je potrebno zvati dimnjačara
Neispravni dimnjaci dokazano su najčešći uzrok požara, velika su opasnost za život i zdravlje stanara, te materijalna dobra. Na primjer, naruši li se...
1 min za čitanje
article-image
Moderni trendovi u razvoju grijanja i alternativni izvori energije
Schiedel koncept energetske efikasnosti i koristi 3+1. Vezano na “Europski cilj 20-20-20”, koji se odnosi na povećanje energetske efika...
3 min za čitanje
article-image
FuranFlex® - Dimovodni sanacijski sustav
Što je sanacija dimnjaka? Postupak kojim se postojeći neispravan dimnjak ili dimnjak s nedostacima dovodi u ispravno stanje. Zašto? Prven...
4 min za čitanje
article-image
Ispravnost dimnjaka je najvažnija
Dimnjak je građevinska instalacija čija je svrha odvođenje produkata izgaranja u atmosferu. Nažalost, malo je prostora u građevinskoj literaturi pos...
3 min za čitanje
article-image
Jesmo li baš svi građevinari? Građenje dimnjaka
Često se susrećemo sa zahtjevom za dogradnju dimnjaka iza zida, bilo da položaj postojećega ne odgovara za novospojenu plinsku instalaciju, bilo da...
2 min za čitanje
Prikaz 1-10 od 10 rezultata
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi