Prilikom kupnje i prodaje nekretnine jedan od najvažnijih koraka je provjera Zemljoknjižnog uloška, te podataka unutar istog. Važan dio ZK uloška odnosi se na teretovnicu, u kojoj se može naići na podatak o zabilježenoj plombi.

Saznajte sve potrebne informacije o postupku kupnje nekretnine u Hrvatskoj.

Što je to plomba?

Plomba je oznaka zaprimljenog ali neriješenog prijedloga na temelju kojeg se zahtjeva provedba nekog upisa u zemljišne knjige. Sam postupak upisa plombe na pojedini Zk uložak vrši se kada stranka, ili neko drugo nadležno tijelo dostavi zemljoknjižnom sudu rješenje kojim se određuje zemljoknjižni upis (uknjižba, zabilježba, predbilježba).

Kada zemljoknjižni sud zaprimi prijedlog za upis osnovna obveza zemljoknjižnog suda jest da stavi plombu.

Stavljanje plombe na ZK uložak

Ona se stavlja na mjesto gdje bi se u ZK ulošku trebalo provesti upis, i upisuje se odmah nakon primitka zahtjeva. U ZK ulošku kod upisa plombe vidljiv je dan i vrijeme primitka prijedloga, te broj dnevnika ZK podnesaka pod kojim je prijedlog za upis zaprimljen.

Upisane plombe na pojedinim ZK ulošcima mogu se vidjeti na internet stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, međutim, sam sadržaj plombi, i informaciju o tome tko je dao prijedlog za upis tako nije moguće vidjeti. Želite li saznati o kakvoj se plombi radi, te tko stoji iza prijedloga za upis morat ćete u nadležnom tijelu zemljoknjižnog suda zatražiti ispis plombi kao izvadak.

Nakon što je plomba stavljena na ZK uložak nadležnog tijelo ne šalje posebnu obavijest, već će se na uložak samo upisati prijedlog za upis, ovrhu ili predbilježbu. Dakle, uloga plombe je da čuva red prvenstva dok nadležno tijelo ili sud ne donese rješenje ili ne odbije prijedlog za upis.

Također, moguće je i brisanje plombi. Po službenoj dužnosti plomba se briše kada se provede upis, ili kada se unese zabilježba odbijanja prijedloga za upis. Štetu nastalu prilikom neopravdanog unošenja plombe, i oštećivanja povjerenja u potpunost i istinitost zemljišnih knjiga objektivno snosi Republika Hrvatska.

Image
Ivana Tešanović

Autor

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi