Svjedoci smo da je nedavni potres u Zagrebu prouzročio ogromna oštećenja na mnogim zgradama.

Najviše su stradale starije zgrade građene prije stotinjak i više godina koje su većinom zidane konstrukcije sa međukatnim konstrukcijama izgrađenim sustavom drvenog grednika.

Najčešća oštećenja manifestirala su se kao urušavanje zabatnih zidova krovišta te pukotine na mnogim nosivim i nenosivim zidovima i stropovima. Uz pukotine, čini se da je najveća šteta nastala na dimnjacima od kojih mnogi nisu pravilno održavani čak i od vremena gradnje. Urušavanje dimnjaka i njihovo pucanje, čak i kada se nisu srušili, predstavlja veliku opasnost za stanare jer prodorom štetnih plinova u stanove može doći do pogubnih posljedica po stanare.

Na velikom broju zgrada koje su svrstane u kategoriju lakše oštećenih zgrada oštećenja je moguće popraviti na brz i ekonomičan način stoga će se ovaj članak pozabaviti temom sanacije oštećenja koja nisu konstruktivne naravi.

Kod popravaka na zgradama koje su konstruktivne naravi, svakako je potrebno kontaktirati stručne osobe (statičare, arhitekte, ovlaštene inženjere) kako bi se napravio projekt sanacije za svaki pojedini slučaj za sebe. I u segmentu sanacije konstruktivno oštećenih zgrada u mogućnosti smo ponuditi mnoga rješenja, ali ona nisu tema ovog članka.

Promat sustav obloge dimovodne cijevi

Potaknuti velikim brojem upita korisnika i potražnjom kvalitetnog rješenja za brzu izgradnju novih dimnjaka za plinske kondenzacijske bojlere, predstavljamo Vam Promat rješenje za tu namjenu. Mnoge od postojećih zidanih dimnjaka je radi sigurnosti potrebno srušiti tako da nije moguće izvesti sanaciju samo s uvlačenjem u stari dimnjak novih metalnih ili plastičnih dimovodnih cijevi.

Da bi započeli s pravilnom izgradnjom Vašeg novog dimnjaka kao prvo, stare dimnjake je potrebno srušiti. Odvodne cijevi modernih sustava plinskih kondenzacijskih bojlera se sada izrađuju od plastičnih ili metalnih cijevi i moguće je spajanje više trošila na istu odvodnu cijev tako da su troškovi samih cijevi relativno mali, ali takve cijevi rješavaju samo dio problema, a to je odvodnja ispušnih plinova i pare.

Kod dimnjaka postoji i drugi aspekt koji je jednako važan, a to je toplinska i protupožarna zaštita. Budući da dimnjaci uvijek prolaze kroz više katova (npr. stanova) važan je zahtjev sprečavanje širenja požara kroz dimnjake iz kata u kat. Upotrebom Promat obloge dimovodne cijevi za kondenzacijska plinska trošila više nije potrebno izvoditi po jedan dimnjak za svaku etažu već se više trošila može spojiti na istu dimovodnu cijev čime će se smanjiti površina na svakom katu potrebna za montažu dimnjaka i doći će do uštede u prostoru.

Imajte na umu da i mnogi proizvođači kondenzacijskih plinskih trošila imaju u svom programu upravo ovakvo Promat rješenje za protupožarno oblaganje dimovodne cijevi.

Promat u svom programu ima rješenje atestirano prema važećoj hrvatskoj normi za dimnjake HRN DIN V 18160. Rješenje je vrlo jednostavno za montažu i npr. za zaštitu u klasi EI 30 (30 minuta) obloga dimovodne cijevi izrađuje se od PROMATECT-L500 ploča debljine od samo 25 mm, dok se obloga dimovodne cijevi u klasi vatrootpornosti EI 90 izrađuje od ploča debljine 40 mm.

Elementi obloge mogu se izraditi na gradilištu ili se mogu pripremiti u radionici i montirati na gradilištu.

Izrada obloge mora se izraditi točno prema detaljima uz upotrebu PROMATECT-H ploča debljine 10 mm na sljubnicama ploča te se svi spojevi prije spajanja ploča moraju premazati Promat Kleber K84 ljepilom otpornim na visoke temperature.

Svrha ugradnje ljepila je sprečavanje prodora temperature i plinova kroz spojeve. Visina dimnjaka nije ograničena s tim da se dimnjak mora učvrstiti u nosivu konstrukciju, ovisno o presjeku dimnjaka na maksimalno svakih 3 metra visine (za točne podatke kontaktirajte Promat ured).

Dio dimnjaka izvan krova mora se dodatno zaštititi premazivanjem Promat Impregnation 2000 i svakako ploče zaštititi od vremenskih utjecaja (npr. oblačenje limom) te ugraditi pravilnu dimnjačku kapu.

Napominjem da je Promat sustav dimnjaka moguće bez ikakve opasnosti od zapaljenja voditi kroz stropove i krovove izrađene od drvenih greda te da uz pravilno brtvljenje u poziciji drvenih greda ne postoji opasnost zapaljenja nosive drvene konstrukcije.

Prednost Promat sustava dimnjaka uz razumnu cijenu svakako je i u maloj težini u usporedbi s klasičnim dimnjačkim elementima ili dimnjacima zidanim ciglom tako da za Promat sustav nije potrebno dodatno ojačanje temelja dimnjaka ili statičko ojačanje međukatnih konstrukcija. Ostale prednosti su svakako da se radi o suhim radovima bez potrebe za velikim čišćenjima nakon radova.

Po želji ukoliko se traži dodatna zvučna zaštita obloge dimnjaka, uz dimnjak je dovoljno postaviti Siniat sustav obloge zida sa profilima i mineralnom vunom čime će se dodatno spriječiti prodor zvuka između katova.

Promat sustav obloge dimovodne cijevi mogu izvoditi izvođači ovlašteni od tvrtke Promat. Kontakt izvođača zatražite od Promat ureda u Zagrebu.

Sanacija pukotina SINIAT sustavima

S kratkim odmakom vremena od potresa u Zagrebu možemo sa sigurnošću utvrditi da je velika većina objekata pretrpila manja ili veća oštećenja zidova i stropova. Oštećenja su se manifestirala kao veće ili manje pukotine na površini zidova i stropova. Predložit ćemo Vam neka od rješenja za sanaciju površinskih ne konstruktivnih pukotina sa SINIAT sustavima.

U koliko je utvrđeno da pukotine nisu konstruktivne naravi tj. da nisu narušile statiku zida ili stropa može se pristupiti sanaciji s jednim od predloženih SINIAT proizvoda i sustava.

Prvo što bi se trebalo napraviti je s čekićem provjeriti stabilnost žbuke. Udarcima čekića ukloniti žbuku koja nije čvrsto vezana za podlogu. Ukoliko je žbuka čvrsta i postojana špahlom je potrebno očistiti pukotinu kako bi se osigurala kvalitetna veza novog i postojećeg materijala. Mjesto sanacije treba otprašiti te impregnirati duboko upijajućim prajmerom ADERA PRYMER UNIVERSAL. Nakon sušenja prajmera sljedi ispunjavanje pukotine odgovarajućom gipsanom masom.

  • Ukoliko pukotina nije šira od 5 mm istu ispuniti s NIDA PROFESIONAL/NIDA PROFESIONAL FRESH masom te pukotinu bandažirati s trakom od staklenih vlakana. Traku također „utopiti" s preporučenom masom te nakon sušenja obrusiti s brusnim papirom granulacije od 120 do 200. Završnu obradu izvesti punoplošno s predgotovljenom masom NIDA READYMIX ili glet masom ADERA LISS koju je potrebno nekon sušenja također obrusiti brusnim papirom granulacije 120 do 200.
  • Ukoliko je pukotina šira od 5 mm istu ispuniti s armiranom gipsanom žbukom SINIAT FYBRO koja je ojačana staklenim vlaknima i nije potrebno dodatno armiranje spojeva pomoću trake. Završnu obradu izvesti punoplošno s predgotovljenom masom NIDA READYMIX ili glet masom ADERA LISS koju je potrebno nekon sušenja također obrusiti brusnim papirom granulacije 120 do 200.

Ukoliko se utvrdi da veći dio žbuke nema dobru prionjivost i čvrstoću potrebno je ukloniti svu žbuku s površine do „zdravog" dijela ili najbolje do same opeke. Nakon uklanjanja žbuke, zid je potrebno otprašiti te impregnirati duboko upijajućim prajmerom ADERA PRYMER UNIVERSAL te čitavu površinu ožbukati s ADERA STRATO gipsanom žbukom ili još bolje armiranom gipsanom žbukom SINIAT FYBRO koja je ojačana staklenim vlaknima.

Kroz daljne upute pokušati ćemo Vam približiti naše materijale na bazi gipsa te Vam dati upute i smjernice za kvalitetno izvođenje radova.

Općenito o žbuci

Žbuka na bazi gipsa dobiva se iz mase u čijem sastavu prevladava gips, zajedno s ostalim mineralnim sastojcima. Takva žbuka ima brojne prednosti u postizanju trajnijih i postojanih površina.

Formule naših žbuka optimizirane su na razini zahtjeva za kvalitetom i obradivošću, kako građevinara, tako i krajnjih korisnika. Gipsane žbuke nove generacije omogućuju nanošenje jednog sloja do debljine 4 cm bez opasnosti od pukotina. Drugi važan aspekt koji ovaj proizvod omogućuje je niska potrošnja materijala po kvadratnom metru, koja se dobiva upotrebom vrhunskih receptura, bez utjecaja na ostale karakteristike.

Žbuke na bazi gipsa koriste se samo u zatvorenom prostoru, na raznim površinama, a nanose se ručno ili strojno, ovisno o preporukama proizvođača. Kroz vrlo dobro definiranu tehnologiju ugradnje (pronađite video zapise Adera Strato i Adera Fybro na YouTubeu), dobiva se na vremenu u brzini izvođenja radova, uz izvanredne rezultate.

Predgotovljene žbuke za koje je potrebno samo dodavanje određene količine vode nakon čega nastaje homogena masa. Optimizirane su za ručnu primjenu (vrijeme rada i obradivost).

Ručne žbuke

Najučinkovitija žbuka za ručno nanošenje je Adera Fybro, koja se može koristiti bez korištenja mrežice od staklenih vlakana, jer u svom sastavu već ima staklena vlakna.

Strojno žbukanje

SINIAT žbuke su pogodne za strojno nanošenje. U stroju za žbukanje miješa se materijal s vodom. Strojnim nanošenjem smanjuju se troškovi rada i omogućuje se lakši rad radnicima. Tim sastavljen od 3 osobe, strojnim nanošenjem gipsane žbuke može izvesti i do 200-300 m2 površine dnevno u slučaju unaprijed pripremljenih površina.

Prednosti gipsane žbuke u odnosu na cementnu žbuku:

Potrošnja
Potrošnja žbuke po m2 važan je element u odabiru rješenja na gradilištu. Iako kupujemo vreću praškastog materijala po kg, zanima nas volumen dobiven iz vreće. Prema tome, vrećom cementne žbuke od 40 kg pokrivamo u prosjeku 2,4 m2 površine u debljini sloja od 1 cm, dok se vrećom Adera Strato od 30 kg može pokriti 3,5 m2 zida sa jednakom debljinom sloja.

Završna obrada
Završnom obradom žbuke cilj nam je da finalnu površinu dovedemo do savršenstva, tako da je prije bojanja potrebno što manje koraka. Na cementnoj žbuci potreban je završni sloj „fine žbuke" te dva sloja gleta, zbog njegove granulacije, s velikom potrošnjom materijala za gletanje (približno 2 kg / m2).

U slučaju gipsane žbuke potreban nam je samo jedan sloj za gletanje s potrošnjom gipsane glet mase od cca. 0,2 kg / m2.

Mikroklima u prostoriji
Ona igra važnu ulogu u kućnom okruženju i povezana je s odražavanjem optimalne vlažnosti zraka u prostoriji (disanje zidova).
Cementna žbuka prepoznata je kao statički materijal koji ne apsorbira i ne uklanja vlagu, pa se preporučuje upotreba vani i na mjestima gdje želimo održavati stalno hladnu mikroklimu (npr. vinarije).

S druge strane, gipsana žbuka preporučuje se za unutarnju upotrebu te zbog svog higroskopnog svojstva (apsorbira i otpušta vlagu) omogućava zidu da diše. Gipsana žbuka je "topla" obloga, jer gips dolazi iz mineralne stijene ima toplinska izolacijska svojstva i ekološki je prihvatljiv.

Cijena
Troškovi po kvadratnom metru gipsane žbuke niži su od troškova žbuke na cementnoj bazi, ako analiziramo sve radne korake, troškove sirovina i rada, sve do koraka na kojem se boja nanosi na površinu.

Priprema:
Žbuka se priprema jednostavno. U čistu posudu dodajte vodu, a zatim dodajte praškasti materijal dok ne dobijete željenu konzistenciju. Za postavljanje vodilica pripremite vrlo gust materijal.

U slučaju korištenja stroja za žbukanje stvari se pojednostavljuju, nakon dodavanja žbuke u stroj, sve što moramo učiniti je povećati ili smanjiti protok vode, kako bismo dobili željenu konzistenciju.

Primjena:
Da bismo iskoristili sve kvalitete i svojstva žbuke na bazi gipsa, potrebno je nanositi žbuku prema određenim dobro poznatim tehnologijama, koje nam, nakon što smo ih usvojili, pomažu u dobivanju površine spremne za bojanje, a također i visoku produktivnost. Najčešća je tehnika korištenja vodilica, na objektima gdje su visoki zahtjevi za ravninom površina.

U ostalim se slučajevima koriste pravokutni aluminijski profili kako bi se smanjio trošak nastao korištenjem vodilica. Pomoću njih dobivamo vodilice koje nam služe za ravnanje gipsane žbuke. Ovi se profili mogu koristiti nekoliko godina, vrlo su korisni za početnike, njihova glavna prednost je dobivanje savršenih kuteva, čak i ako izvođači nisu dovoljno iskusni.

Za male površine maksimalnu učinkovitost ćemo dobiti na način da prije žbukanja cijelih površina prvo izvedemo vertikalne trake-vodilice od gipsane žbuke, gušće konzistencije, pustimo ih da se osuše te u sljedećem koraku ispunimo žbukom cijele površine.

Manje upotrebljavana metoda je ona kojom se obrada izvodi drugačije od preporučene / uobičajene metode. Nakon izravnavanja žbuke izvodi se vrlo precizno zaglađivanje širokim gleterom. Zatim se završna obrada žbuke obavlja istog dana, bez izvršavanja postupka izglađivanja. Za ovakav način izvođenja potrebna je velika pažnja i brzina te veliko iskustvo izvođača.

Korisni savjeti:

Upotreba temeljnog premaza prije nanošenja žbuke izuzetno je važan korak koji pomaže uklanjanju prašine i ujednačavanju upojnosti podloge. Nakon temeljnog premaza dobivamo površinu na kojoj nanesena žbuka ima jednako vrijeme vezanja ovisno o manje ili više upijajućim površinama.

Iako neki izvođači smatraju korištenje temeljnog premaza zida nepotrebnim postupkom, to se može izvesti vrlo lako i brzo pomoću ručne pumpe za prskanje različitih otopina. Trošak nabavke takve pumpe je zanemariv a može se napraviti do 500-600 kvadratnih metara na sat.

U slučaju površina s visokom apsorpcijom (opeka, porobeton), prvo se nanosi temeljni premaz Adera Primer Universal, a u slučaju slabo upijajućih površina (beton), koristite Adera BetoPrimer.

Da biste izbjegli pojavu mrlja od hrđe, vodilice ukloniti iz žbuke. Vodilice ukloniti prije nego što žbuka potpuno očvrsne, a praznine nastale vađenjem vodilica se popunjavaju i popravljaju žbukom.

SINIAT kao jedan od najinovativnijih proizvođača sistema suhe gradnje razvio je poseban program ultramodernih traka za sanaciju pukotina u sistemima suhe gradnje. Trake CONNECT i COMFORT predstavljaju idealno rješenje za sanaciju pukotina nastalih tijekom potresa na suhomontažnim gipskartonskim sistemima zidova i stropova.

PROMAT d.o.o.
PROMAT d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi