Hidroizolaciju balkona s bitumenskim trakama izvodimo tako da ih zavarimo na nagibni beton, kojeg u obliku cementnog estriha ugrađujemo na balkonsku armirano betonsku ploču. Debljina nagibnog betona na najtanjem mjestu je 3 cm (ako je barem minimalno armiran) do 5 cm. Na taj nagibni beton varimo bitmunske trake, koje štitimo s toplinskom izolacijom (u željenoj debljini). Na toplinsku izolaciju polažemo PVC foliju, na koju ponovno ugrađujemo cementni estrih u debljini 3 do 5 cm. Taj cementni estrih možemo obraditi po želji (kamen, keramika, itd.) U našem slučaju izabrali smo oblogu od keramičkih pločica.

Površina na koju ugrađujemo HIDROZOL ELASTIK mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo prihvaćenih dijelova, bez ostataka oplatnih ulja i bilo kakve druge nečistoće, te ne previše glatka. Hidroizolacijsku masu ugrađujemo tek kad su završeni procesi slijeganja i stabiliziranja objekata, koji bi mogli uzrokovati pretjerane deformacije ili oštećenja podloge (pucanje, pomicanje itd.). U svakom slučaju hidroizolacijsku masu HIDROZOL ELASTIK na betonske podloge ne nanosimo ranije od mjesec dana od betoniranja, a na ožbukanim podlogama ne prije završetka procesa sušenja žbuke (u normalnim uvjetima to je jedan dan za svaki milimetar debljine žbuke). Preglatke površine prije nanošenja ohrapavimo (pjeskarenje, brušenje, četkanje s žičanom četkom). HIDROZOL ELASTIK nanosimo na prethodno navlažene, ali ne premokre površine.

Obavezna su barem dva nanosa, a preporučamo troslojni nanos. Za izolaciju ravnih ploha (bez kutova, uglova i cijevnih proboja), dovoljna su samo dva nanosa. Ukupna debljina svih slojeva ne smije prelaziti 5 mm. Prvi sloj nanosimo sa zidarskom četkom, drugi i treći nanosimo pravokutno na prethodno osušeni sloj (nakon 12 do 24 sata) s čeličnom nehrđajućom gladilicom. Savjetujemo da veće, a prije svega atmosferski jače opterećene vodoravne površine armiramo sa staklenom mrežicom, utisnutom u drugi sloj (otvor oka na mrežici min. 4×4 mm, gramatura 160 g/m²). Prijelaze među vertikalnim i horizontalnim površinama te sve cijevne proboje obrađujemo s elastičnim brtvenim trakama odnosno manšetama, koje utiskujemo u drugi sloj HIDROZOL ELASTIKA. Površine izravnavamo s trećim slojem, koji ne treba prelaziti 1 mm debljine.

Završna zaštitna odnosno dekorativna obrada s keramikom moguća je nakon 3 do 5 dana. Za prohodne površine obavezna je mehanička zaštita. Lijepljenje keramičke obloge moguće je samo s elastičnim građevinskim ljepilima, preporučamo AKRINOL ELASTIK. Za fugiranje keramičkih pločica, preopručamo našu novu fugirnu masu FUGALUX. Radna temperatura (zraka i podloge) treba biti od 5 °C do 30 °C. Vanjske površine prilikom ugradnje i sušenja po vrućem i vjetrovitom vremenu štitimo vlaženjem. Potrebna je i zaštita od kiše (24 sata). Potrošnja HIDROZOLA ELASTIK iznosi ca. 1,5 kg/m² (suhe smjese) za sloj debljine 1 mm. Za rješavanje sličnih detalja preporučamo upotrebu HIDROZOLA ELASTIK s čijom primjenom produljujemo životni vijek objekata.

Autor: Dušan Peklar, razvojno aplikativni inženjer

JUB d.o.o.
JUB d.o.o.
Dostava na području cijele Hrvatske. Proizvodi su dostupni i na području BiH, Češke, Engleske, Italije, Makedonije, Mađarske, Njemačke, Rusije, Slovačke, Slovenije i Srbije.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi