sl. 1. Otvoreno ognjište u Dalmatinskoj zagori

Prostorije u našim ruralnim područjima bile su zagrijavane ognjištima koja su, osim za grijanje, služila za pripremanje hrane (sl. 1.). Takva su kamena ognjišta redovito bila povišena s obzirom na pod od nabijene zemlje ili kamenih ploča. Mogla su biti kombinirana s krušnom peći, udubljenim prostorom za drva i policama.

Potrebe za intimnošću i društvom uz ugođaj što ga pobuđuje "živa vatra" u stambene prostorije vraćaju otvorene kamine.

Kamini se u potpunosti mogu izvesti od kamena ili se kamenom oblažu samo pojedini dijelovi kao što su podnožje, prag, bočne strane, okvir ognjišta i pokrovna ukrasna ploča. Najefektniji dio kamina je okvir ognjišta, koji se oblaže kamenom.

Okvir ognjišta kamina je kvalitetnije izvedbe, posebno oblikovan u luksuznim interijerima, zbog što većeg vizualnog učinka. Okviri se mogu izvesti od masivnih kamenih elemenata. Dobri efekti i znatna ekonomičnost u cijeni mogu se postići spajanjem malih okvira s pločama.

Opće upute za upotrebu kamena u oblikovanju otvorenih kamina:

 • vatra se u kaminu mora dobro vidjeti, dubina se ložišta, uključujući oblogu od kamena, izvodi tako da ne bude sužen kut zračenja i da bude omogućen pogled na vatru
 • ploče za vatru mogu biti od kovanoga kaminskog roštilja
 • podna konstrukcija ispod kamina mora imati potrebnu nosivost, računajući s opterećenjem konstrukcije s kamenom srednje prostome mase 2,7 g/cm3
 • površina poda ispred kamina štiti se od iskrenja kamenim popločenjem
 • izbor kamena za oblaganje kamina je velik, postoji mogućnost nijansiranja u bojama i strukturnim razlikama te različitih načina izvedbe, tako da se s malim trudom može postići odgovarajući efekt
 • za izvedbu kamina potrebno je izraditi detaljne crteže, čime se osigurava precizno ugrađivanje pojedinih kamenih elemenata

U prošlosti je u prostorijama otvoreni kamin bio jedini izvor topline. Zbog toga je bio pomno planiran, a za izvedbu se upotrebljavao kamen.

Danas, konstruktivno i vatrotehničko rješenje izvođenja otvorenih kamina izvođaču ne predstavljaju posebne teškoće i probleme. U svijetu postoje specijalizirane industrije koje tržište opskrbljuju tvornički izrađenim kaminskim elementima ili čitavim kaminima s mnogo različitih i prikladnih rješenja. Bez obzira na izloženo, oblikovanje otvorenog kamina ostaje zadatak arhitekta.

Arhitekt može individualnim projektom postići pravi odnos između kamina i prostora. Mnogovrsnost kamena omogućuje izvedbu obloge kamina uz njegovu prilagodbu prostoru, dajući željeni reprezentativan izgled.

Primjeri izloženi u daljnjem tekstu predstavljaju pregled upotrebe kamena u oblikovanju kamina.

Razlikujemo:

 • kamine u zidovima koji dijele prostor
 • blok-kamine koji su smješteni ispred zida ili su u ravnini sa zidom
 • slobodno stojeće kaminske blokove kao elemente koji raščlanjuju prostor
 • ugrađene ili prizidane kamine
 • slobodnostojeće vanjske kamine

Kamini u zidovima koji dijele prostor mogu biti različito izvedeni, često u kombinaciji s policama. Police mogu biti izrađene od istoga kamena kao i obloga kamina (sl. 2.). Kamene ploče obloge mogu se slagati na različite načine.


sI. 2. Kamin u zidu koji dijeli prostor s ugrađenim policama od kamenih ploča

Za oblogu se može upotrijebiti kamen koji će svojom bojom ili strukturnim značajkama dati odgovarajuće vizualne efekte.

Okvir ležišta može biti izbočen. Može se sastojati od dviju kamenih ploča, donje i gornje te stupića od jednoga ili više kamenih elemenata. Ispod ležišta mogu se izvesti ventilacijski kanali za zračnu struju, koja se po potrebi može regulirati.

Debljina se dimnjaka u kombinaciji sa zidom može koristiti za police i ugrađene ormare (sl.3. i 4.). Kamin se može obložiti kamenim pločama ili bunjom. Kao postolje za vatru može se ugraditi debela istaknuta kamena ploča koja odostraga ima izrez i okno za pepeo (sl. 3.).


sI 3. Kamin u zidu koji dijeli prostor, kod kojega je debljina dimnjaka iskorištena za ugradnju polica


sI. 4. Kamin u zidu koji dijeli prostor, kod kojega je debljina dimnjaka iskorištena za ugradnju polica i ormara

Ložište je s unutrašnje strane obloženo prepečenom opekom. Ispod prostora za vatru može se izvesti prostor za drva, kao i posuda za prihvat pepela. Odvod dima nalazi se u zidu neposredno nad otvorom za vatru. Pod pred kaminom popločen kamenom onemogućuje oštećenja od iskrenja vatre.

Izvedba blok-kamina smještenih ispred zida (sl. 5.) i u ravnini sa zidom (sl. 6.) privlačna su rješenja za oblikovanje prostora. Kamini su povezani s dimnjakom u zidu.


sI. 5. Blok kamin smješten ispred zida


sI. 6. Blok kamin u ravnini sa zidom

Okviri ložišta mogu biti različito izvedeni. I kod najjednostavnijih se oblikovanja blok- kamina mogu oblogama kamenom postići izvanredni vizualni efekti. To se postiže kombiniranjem kamena različitih boja i strukturnih značajki, kao i sloga kamenih ploča.

Toplina vatre iz ložišta može se uspješnije iskoristiti izvedbom toplinskih zračnih kanala. Kad su kamini vezani za dimnjak, odvod na njih je pod nagibom manjim od 45°, uz uvjet da je zadovoljena dovoljna dimenzija presjeka dimnjaka.

Dimnjak treba zaštititi od ulaska oborina u njega da bi se spriječilo eventualno oštećenje obloge kamina.

Slobodnostojeći kaminski blok obložen kamenom također je element koji raščlanjuje prostor (sl. 7.). Kamin može biti obložen poliranim pločama ili bunjom, pločama s cijepanim površinama rustičnog izgleda ili kombinacijom.


sI. 7. Slobodnostojeći kaminski blok obložen kamenim pločama

Okvirna obloga kamin skog bloka može biti zid obložen kamenom. Ložište može ležati u ravnini s brušenom podnom kamenom oblogom. Potrebni se svježi zrak za izgaranje u ložištu dovodi iz prostorije. Sa strane kamina mogu se predvidjeti niše za ogrijev.

Slobodnostojeći kaminski blok može biti tako orijentiran da je u prostoriji vidljiv s triju strana (sl. 8.). Postoji mnogo mogućnosti kombinacija razdjelnih površina između bloka kamina i obloge poda. Priključak k ostalim građevnim elementima prostora postiže se neutralnošću kamena.


sI. 8. Slobodnostojeći kaminski blok u prostoriji vidljiv s triju strana

Ugrađeni ili prizidani kamin u zidu uz prozor prema pokrivenoj terasi može imati dvostruko ložište (sl. 9.). Ložište je u unutrašnjem prostoru i na pokrivnoj terasi. Na visini ložišta mogu biti ugrađene prozorske klupčice. U prostor može biti izvučena ploča od kamena. Obloga kamenom je na sudaru s okvirima prozora izvedena rešetkama s trajno elastičnim kitom.


sI. 9. Ugrađeni kamin u zidu s dvostrukim ložištem, u prostoriji i na natkrivenoj terasi

Slobodnostojeći vanjski kamini izvode se u kutnoj izvedbi na pokrivenim mjestima, na terasama ili ispod trijemova (sl. 10.). Na debeloj ložišnoj ploči od kamena s vanjskim licem grubo lomljene površine je povišeni kovani roštilj. Otvor kamina je obložen sjekomično ugrađenim opekama.


sI. 10. Slobodnostojeći vanjski kamin ispod trijema

Takav slobodnostojeći kamin na terasi ili ispod trijema pruža mogućnost pogleda sa svih strana. Ložište može uokviriti klupa. Debela je ložišna ploča izvedena od kamena. Postavljena je na upuštenom podnožju od grubo obrađenog kamena.

Ložišna ploča može u sredini ispod roštilja biti usječena za skupljanje pepela u spremnik. O strop može biti ovješena bakrena kapa. Ložište je uokvireno podnom oblogom od kamena.

Industrijski proizvedeni kameni kamini (sl. 11.) i kameni okviri kamina (sl 12.) oblikuju se od različitih vrsta kamena, poliranih ili rustikalno obrađenih vidljivih površina.sl.. 11. Industrijski proizvedeni kameni kamini


sI. 12. Ukrašeni kameni okvir kamina

Budući daje riječ o kamenim sadržajima u interijerima, preporuča se upotreba različitih vrsti kamena karbonatnog sastava, mramora i vapnenca te mramornih i vapnenačkih breča i konglomerata, širokog raspona vrlo atraktivnoga dezena. Ugradnja takvih, industrijski proizvedenih, kamina i okvira je jednostavna i brza.

U novije se vrijeme stambene prostorije skromnijih površina zagrijavaju mramornim ili grijaćim kamenim pločama (sl. 13.). Ploče od kamena po izboru, debljine 3 cm, dimenzija su od 40 × 56 do 50 × 135 cm. U njih su s unutarnje strane ugrađeni električni grijači. Ploče se mogu postavljati u vodoravnom i okomitom položaju, 2,5 cm udaljene od zida i najmanje 6 cm od poda.


sI. 13. Grijaća kamena ploča postavljena u vodoravnom položaju

U prospektima i uputama proizvođača grijaćih kamenih ploča nalaze se odgovarajuće upute za njihovu montažu i izbor dimenzija, o čemu ovisi toplinsko zračenje i zagrijavanje prostorija.

S otvorenih se ognjišta dim iz prostorije odvodio vidjelicom ili badžom, otvorom u krovu s podignutom jednom ili dvjema pločama i podloženo kamenom (sl. 14.). Za odvod dima s ognjišta ili grijaćih tijela služe dimnjaci koji su u našem Mediteranu različitih izvedbi.


sI. 14. Vidjelica ili badža u krovu pokrivenom kamenim pločama

Najjednostavnija izvedba je kada se povrh otvora dimnjaka stavi teška kamena ploča (sl. 15.), dok je posebno složeni oblik kada dimnjak ima red okapnih kamenih ploča koje štite sudarnu rešku između krova i zida dimnjaka (sl. 16.).


sI. 15. Dimnjak s teškom kamenom pločom povrh otvora


sI. 16. Dimnjak složene građe s okapnim kamenim pločama za zaštitu reške između dimnjaka i krovnih ploča

Dimnjaci na rustikalnim kućicama katkad predstavljaju poseban ukras (sl. 17.) i poseban vizualni ugođaj kada su kuće u nizu (sl 18.).


sI.17. Dimnjaci na rustikalnim mediteranskim kućicama: a) na "kužini" u Dalmatinskoj zagori, b) na kućici na otoku Braču


sl. 18. Dimnjaci različitih oblika na kućama u nizu na otoku Krku


Izvor: Članak je preuzet iz knjige "Građenje prirodnim kamenom", autora Branka Crnkovića i Ljube Šarića i objavljen je u suradnji s knjižarom UPI2M BOOKS.
Više informacija o knjizi možete dobiti putem niže navedenih kontakata.

Fotogalerija (4)

UPI2M BOOKS
UPI2M BOOKS
Internet adresa

{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi