Montažna kuća Modus

Nakon što ste dobili detaljnu ponudu i odabrali svoju kuću iz snova, kreće se u izradu idejnog rješenja te glavnog projekta.

Izrada idejnog rješenja

Kako bi se započelo s izradom Idejnog rješenja potrebno je dostaviti izvadak iz katastra koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci. U roku od 3 do 4 tjedna dobit ćete Idejno rješenje. Nakon toga ovlašteni projektant Domusplusa, sukladno Zakonu o gradnji, traži posebne uvjete preko sustava eDozvola.

Od trenutka kada projektant zatraži uvjete priključenja i posebnih uvjeta u sustavu eDozvole, upravno tijelo unutar osam dana pokreće eKonferenciju i poziva javnopravna tijela (HEP, vodovod, odvodnju, plinaru, HAKOM) da izdaju posebne uvjete i uvjete priključenja u roku od 15 dana.

Navedeni rokovi propisani su Zakonom o gradnji, a stvarni rokovi ovise o radu pojedinih upravnih i javnopravnih tijela.

Za vrijeme ishođenja uvjeta priključenja i posebnih uvjeta potrebno je donijeti odluke vezane uz raspored instalacija, sanitarnih i kuhinjskih elemenata.

Glavni projekt

Nakon ishođenja svih potrebnih Posebnih uvjeta održava se sastanak za Glavni projekt u uredu Domusplusa, a na koji je potrebno donijeti:
1. Vlasnički list (ne stariji od 6. mjeseci)
2. Izvadak iz katastra ako je postojeći stariji od 4 mjeseca

Na sastanku će uz vašeg arhitekta biti prisutan projektant elektroinstalacija i projektant strojarstva s kojima se definira sve vezano za detalje unutar kuće, kao i za dio instalacija.

  • Strojarske instalacije – energent, pozicija bojlera, korištenje obnovljivih izvora, tip grijanja (podno/radijatori/upuhivanje zraka), hlađenje (klima/rekuperator/upuhivanje zraka)
  • Vodovod i odvodnja – raspored sanitarnih elemenata u kupaonici, wc-u, kuhinji, tip wc školjki
  • elektroshema

Nakon odrađenog sastanka, ako Domusplus ima sve potrebne informacije, kreće se s izradom Glavnog projekta. Rok izvedbe je 8 – 12 tjedana, pod pretpostavkom da za vrijeme izrade Glavnog projekta ne dolazi do izmjene tlocrta i drugih detalja vezano za instalacije od strane investitora.


Montažna kuća Modus, tlocrt prizemlja


Montažna kuća Modus, tlocrt kata

Zajedno s projektantom elektrotehnike i strojarstva, vaš geodet dobiva nacrte građevine kako bi mogao započeti na izradi svog dijela projekta. Dijelovi Geodetskog elaborata koriste se za Arhitektonski projekt pa je važno da geodet završi svoj dio posla kada i arhitekt Domusplusa.

Nakon završetka Glavnog projekta, Domusplus podnosi zahtjev za Građevinsku dozvolu u sustavu eDozvole. Uz Zahtjev za izdavanje Građevinske dozvole te projektnu dokumentaciju dobivenu u Domusplusu dobit ćete i Upute za ishođenje Građevinske dozvole.

Upute za ishođenje Građevinske dozvole

Planirate li gradnju kuće sigurno vas zanima postupak ishođenja Građevinske dozvole.

Prvi korak je pročitati Obavijest o posebnim uvjetima, a zatim trebate po jedan primjerak projekta (koji se odnosni na posebne uvjete) odnijeti u javnopravno tijelo koje ih je izdalo (npr. Elektro projekt u HEP i HAKOM, Projekt vodovoda i odvodnje u komunalno poduzeće itd.)

Ako je MUP na popisu obavijesti o posebnim uvjetima, njima je potrebno odnijeti sve mape Glavnog projekta. Također, ako postoje geotehnički uvjeti u kojima se traži izrada Geomehaničkog elaborata, tada se u Ured koji je izdao konkretne uvjete nosi Projekt konstrukcije na potvrdu.

Sa svim skupljenim potvrdama predaje se zahtjev za građevinsku dozvolu uz koju se prilaže:
  • 3 primjerka Geodetskog projekta (potvrđenog u Katastru)
  • 3 primjerka svih ostalih projekata
  • IM obrazac
  • Analitički iskaz mjera uz IM obrazac
  • Izjava glavnog projektanta o usklađenosti
  • Potvrda eDozvole
  • Dokaz pravnog interesa

Javnopravna tijela dužna su u roku od 2 tjedna izdati potvrde projekata; ako nisu izdane u navedenom roku moguće je s potvrđenim zahtjevom s urudžbenog ureda javnopravnog tijela predati zahtjev za građevinskom dozvolom.

Nakon izdavanja Građevinske dozvole, čeka se da ona postane pravomoćna te dobivate pečat pravomoćnosti. Nakon pravomoćnosti se plaća komunalni i vodni doprinos gradu.

Izrada troškovnika za Ugovor i Ugovor o gradnji

Po dobivanju nepravomoćne Građevinske dozvole, javljate se svom kontaktu u Domusplusu. Dogovorit ćete sastanak na kojem vas očekuje odabir svih finalnih detalja (boja fasade, stolarije, tip crijepa itd.). Izgled kuće možete u potpunosti prilagoditi svojim željama.

Poslije održanog sastanka, Domusplus će izraditi finalnu ponudu za Ugovor. Uz ponudu za visoki roh bau, bit će uključena i ponuda za fini razvod elektroinstalacija te ugradnju sustava grijanja.

Rok izrade finalne ponude Ugovora je od 2 do 4 tjedna.

Po prihvaćenoj i pravomoćnoj Građevinskoj dozvoli, potpisuje se Ugovor o gradnji na temelju kojeg se može izraditi troškovnik za banku. Sa sklopljenim Ugovorom o gradnji i pravomoćnom Građevinskom dozvolom, investitor može krenuti u proces ishođenja kredita.

Nakon dokumentacije i papirologije, na korak ste do svoje kuće iz snova.

Vezani članci:
KUĆA IZ SNOVA: Od ideje do realizacije!
Montažna kuća: Plan gradnje i opcija ključ u ruke

DOMUS plus d.o.o.
DOMUS plus d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Dostupnost na području cijele Hrvatske.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi