sl. 1. Tipski industrijski proizvedeni kameni prozorski okviri

Prozorski okviri sastoje se od: vanjske i eventualno unutarnje klupčice, lijevog i desnog bočnog stupa ili špalete s vanjskim i unutarnjim dijelovima koji se naslanjaju na prozorsku klupčicu te nadvoja koji leži na bočnim stupovima okvira a kod okvira balkonskih vrata prozorsku klupčicu zamjenjuje prag.

Prozorske klupčice i pragovi balkonskih vrata moraju imati blagi nagib prema van, s okapnicom s donje strane. Nagib ne smije biti manji od 2%. Idealno rješenje za prozorske klupčice i balkonske pragove je izvedba "na zdjelicu", što ima prednost da svu vodu odvodi prema van a istodobno pruža vodoravni oslonac za bočne stupove (sl. 2. a).


sl. 2. Vanjske prozorske klupčice
a – izvedba "na zdjelicu"
b – klupčica s uzdignutim rubom i osloncima za bočne stupove
c – klupčica s kamenim uloškom u obliku letve
d – klupčica s otvorom za uložak
e – bočne izbočine na klupčici, oslonci za bočne stupove i bočni žljebovi

Taj način izvedbe prozorske klupčice znatno je skuplji zbog nužne upotrebe ploče veće debljine i složenije obrade. Zbog toga se prozorska klupčica "na zdjelicu" primjenjuje na objektima gdje se traži viši stupanj kvalitete izvedbe.

Znatno smanjenje cijene izvedbe prozorske klupčice postiže se izvedbom bočnih izbočina koje čine plohe za oslonac bočnih stupova, izvodeći prozorske klupčice s uzdignutim rubom, koje se izrađuju iz istog dijela ploče (sl. 2. b i e).

Još je veća ušteda ugradnjom prozorskih klupčica s kamenim uloškom u obliku letve (sl. 2. c i d). Kod prozorskih klupčica potrebno je na glavama izvesti dva mala žlijeba koji sprječavaju cijeđenje vode na bokove otvora (sl. 2. e).

Time se sprječava nastanak ružnih ocjedina prljavštine na pročelju objekta. Istaka prozorske klupčice ne smije biti manja od 3 cm od ravnine pročelja zgrade, a poželjno je da bude od 4 do 7 cm.


sl. 3. Oblici prozorskih klupčica od kamena, jednostavni i profilirani, klupčice su debljine od 3 do 15 cm

Prozorske klupčice s uzdignutim rubom zahtijevaju da okviri bočnih stupova budu na donjoj strani primjereno koso odrezani. Najmanja debljina prozorskih klupčica je 3 cm. Izbor kamena treba biti izvršen prema strožijim kriterijima jer je riječ o elementima ograničene debljine u odnosu na dužinu.

Prozorske klupčice mogu imati različiti oblik (sl. 3.). Za postavljanje prozorskih klupčica nije potrebna posebna uputa. Preporučuje se da vanjski dijelovi bočnih stupova budu usidreni dvama pridržavajućim sidrima. Površina kamena prozorske klupčice gotovo je uvijek fino brušena.


sl. 4. Konzolno podupiranje unutarnjih kamenih klupčica, s ravnom i kutnom željeznom konzolom

Sve veća primjena unutrašnjih kamenih prozorskih klupčica opravdana je kako s ekonomskog, tako i s estetskog gledišta i održavanja. Minimalna debljina je 2 cm za dužine manje od 1 metra. U ostalim slučajevima debljina je 3 cm ili više. To ovisi o konstrukcijskom rješenju klupčice.

Klupčice se mogu konzolno poduprijeti (sl. 4.). Istake klupčica nad žbukom su od 2 do 4 cm. Vidljive površine unutarnjih klupčica su polirane. Prozorske klupčice od kamena slojevite ili škriljave grade izrađuju se i ugrađuju tako da su slojevitost ili škriljavost ugrađene horizontalno.

Vanjske i unutrašnje prozorske klupčice mogu se ugraditi i u slučaju kad je prozorski okvir od drveta (sl. 5.). Za prozorske klupčice bira se gusti kamen, estetski efektan, npr. guste breče i različiti varijeteti obojenog kamena.


sl. 5. Izvedba vanjske i unutrašnje prozorske klupčice kada su prozorski okviri drveni

Postoji li bojazan od mogućnosti kondenzacije na prozorskim staklima, preporuča se na prozorskim klupčicama izvedba znojnica. Znojnice se izvode u obliku udubljenja u klupčici duž kamena neposredno uz prozorsko krilo.

Doprozornik na donjem dijelu prozorskog okvira može biti položen ispred grebena prozorske klupice (sl. 6. a) ili može ležati na grebenu klupice (sl. 6. b). Pri izradi i ugrađivanju bočnih stupova treba paziti na odnose njihovih dimenzija. Te dimenzije i njihov odnos ovise o svojstvima kamena.


sl. 6. Položaj dvoprozornika donjeg dijela prozorskog okvira a- doprozornik je ispred grebena klupice, b- doprozornik leži na grebenu klupice

Pri ugrađivanju bočnih stupova od kamena slojevite i škriljave građe prisiljeni smo odstupiti od pravila načina ugrađivanja takvog kamena. Naime, kod takvog kamena, zbog ograničene debljine slojeva, prisiljeni smo kamen ugrađivati s vertikalno orijentiranom slojevitošću i škriljavošću.

Bočni stupovi prozorskih okvira mogu biti obrađeni jednostavno ili manje, odnosno više izraženo profilirano. Nadvoji prozorskih okvira imaju znatan raspon, pa moraju imati i odgovarajuću debljinu.


sl. 7. Kameni prozorski okvir, pogled, vertikalni presjek i tlocrt

Konstrukcija nadvoja rješava se tako da se nadvoj armaturom i moždanikom veže za natprozornu konstrukciju od armiranog betona. Ako povrh nadvoja nema konstrukcije od armiranog betona, potrebno je izvesti odteretni luk.

Pogled na prozorski okvir s vertikalnim presjekom i tlocrtom nalazi se na slici 7. Slikom 8 prikazani su izgled, tlocrt i poprečni presjek gornjeg horizontalnog dijela prozorskog kamenog okvira s rasteretnim lukom.


sl. 8. Izgled, tlocrt i porečni presjek gornjeg horizontalnog dijela kamenog prozorskog okvira s rasteretnim lukom

Rasteretni luk ugrađuje se i povrh gornjeg kamenog prozorskog okvira kada je zid izgrađen od opeke (sl. 9.). Kameni prozorski okviri proizvode se i industrijski (sl. 1.).


sl. 9. Rasteretni luk povrh kamenog prozorskog okvira u zidu izgrađenom od opeke

Izvor: Članak je preuzet iz knjige "Građenje prirodnim kamenom", autora Branka Crnkovića i Ljube Šarića i objavljen je u suradnji s knjižarom UPI2M BOOKS. Više informacija o knjizi možete dobiti putem niže navedenih kontakata.

Fotogalerija (4)

UPI2M BOOKS
UPI2M BOOKS
Internet adresa

{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi