sl. 1. Popločenje kamenim kockama složenim okomito na smjer prometa s povišenim pješačkim prolazom

Ta popločenja su atraktivna, ekonomična i vizualno ugodna. Kamena kocka se cijepa ručno ili strojno od kamena silikatnog sastava, ponajprije različitih varijeteta granita, rjeđe od ostalih vrsta stijena otpornih na habanje, na udarac, mraz i prema agresivnom djelovanju soli.

Dimenzije bridova krupne kocke su od 16 do 18 cm, a sitne kocke od 8 do 10 cm. Na cestama koje služe za laki i srednji promet kocka se slaže na tampon šljunka ili drobljenog kamena sa slojem pijeska, ukupne debljine od 15 do 20 cm.


sl. 2. Popločenje kamenim kockama dijagonalno složenim na smjer prometa i oblici rubnih elemenata

Ako cestama prometuju vrlo teška vozila, kocka se slaže na betonskoj podlozi debljine 20 cm na cementni mort. Reške se zalijevaju bituminiziranom masom, mješavinom bitumena i kamenog brašna. Cestu kojom prometuju gusjeničari potrebno je obložiti velikom kockom.


sl. 3. Klasično popločenje dvobojnim kamenim kockama u lukovima (sivi granit i crveni porfir)

Površina donjeg stroja mora imati uzdužne i poprečne nagibe, kao i gotova konstrukcija popločenja. Poprečni pad mora iznositi od 3 do 5%. Kocka se slaže u redovima okomito na smjer prometa (sl. 1.), dijagonalno ili koso na smjer prometa (sl. 2.) te u lukovima (sl. 3.) ili s različitim ukrasnim motivima (sl. 4.).


sl. 4. Popločenje trobojnim većim i manjim kamenim kockama s geometrijskim ukrasnim trakama

Sitna kocka može se slagati i na podlogu od makadama debljine od 25 do 30 cm sa slojem pijeska debljine 2 cm (sl. 5.). Reške između kocaka široke su od 1,0 do 1,5 cm. Ispunjavaju se sitnim pijeskom pod pritiskom mlaza vode ili se zalijevaju bitumeniziranom masom.


sl. 5. Popločenje sitnom kockom složenom koso na smjer prometa, položenom na makadam, s rubnim kamenom položenim na betonsku podlogu

Reške se ne smiju ispunjavati kamenim krhotinama. Za 1 m2 površine potrebno je od 42 do 45 komada velikih kocaka, odnosno od 90 do 95 sitnih kocaka. Rubni dijelovi obložene površine prema pješačkom prolazu mogu se dovršiti kamenim prizmama, a mogu se i povisiti rubnim kamenima ili rubnjacima koji mogu biti ugrađeni u betonsku podlogu.

Na sličan način kao kockom površine se mogu popločavati lomljenim kamenom (sl. 6.). Obična se kaldrma polaže od oblih ovalnih oblutaka koji se postavljaju sjekomice u sloj pijeska. Obluci se udarcima čekićem niveliraju na potrebnu visinu.


sl. 6. Popločenje lomljenim kamenom

Nadvišenje treba biti približno 2 cm iznad konačne razine poda. Nakon polaganja oblutaka cijela se površina posipa pijeskom granulacije < 4 mm, koji se mlazom vode i metenjem utisne u reške. Zatim se ručnim drvenim nabijačem površina kaldrme dobro nabije.

Postoji li zahtjev da gornja površina kaldrme bude ravna, oblucima se prilikom polaganja odsjeku glave (sl. 7.). Mozaični pod izvodi se od kamenih pločica dimenzija 2 cm x 2 cm i debljine od 1,0 do 1,5 cm te od nepravilnih pločica različitih veličina.


sl. 7. Obična kaldrma s oblim kamenom kojemu su odsječene glave

Kamenčići se ugrađuju pojedinačno ručnim utiskivanjem u cementni mort kruto plastične konzistencije, pa prilikom utiskivanja kamenčići ostaju na mjestu ugrađivanja. Izrada mozaičnog poda utiskivanjem vrlo je složena, s velikim utroškom vremena po jedinici površine.

Zbog toga se mozaični elementi proizvode tvornički. Kamenčići se u zrcalnoj slici lijepe ljepilom topljivim u vodi na jačem papiru ili sitnoj mreži od plastičnog materijala (sl. 8.). Tako izrađeni elementi polažu se preokrenuto u ležaj od cementnog morta na betonsku podlogu.


sl. 8. Mozaik nalijepljen na papir

Nakon vezivanja cementnog morta pod se navlaži vodom te papir ili plastična mreža odlijepi. Reske se, po potrebi, naknadno ispune cementnim mortom. Kod složenih ornamentalnih ili figuralnih uzoraka na čvrsti papir nacrta se zrcalna slika poda u naravnoj veličini, razdijeli u manja polja, označi brojevima i razreže.

Na označena polja lijepe se odgovarajući komadići kamena mozaika, čime se dobiju elementi za oblaganje. Reske između položenih kamenih ploča ili drugih elemenata širine su 5,0 mm.

One se mogu brtviti gotovim mortom za reške (vdw 800 Pflastcrfugen- mortel) pakiranim u vreće po 30 kg (proizvođač: Gesellschaft fur Kunstoffr mbH Rheinbach-Flerzheim, Njemačka). Gotovi se mort u vrećama sastoji od agregata i dviju posuda u kojima su epoksi smola i komponenta za otvrdnjavanje.


sl. 9. Brtvljenje reški kamenog popločenja
a radilište
b pribor za rad
c čišćenje popločene površine mlazom vode (vlaženje reški)
d miješanje sadržaja vreće (pijesak+epoksi smola+otvrdnjivač)
e dodavanje potrebne količine vode
f ispunjavanje reški mortom zgrtalicom s gumom
g čišćenje površine popločenja nakon brtvljenja reški

Sadržaj vreće ubacuje se u miješalicu i nakon homogenizacije dodaje se voda. Vode se dodaje toliko da mort poprimi konzistenciju potrebnu za ugrtanje u reške gumenom zgrtalicom. Kamena se površina prvo očisti mlazom vode, čime se ujedno navlaže i reške.

Nakon toga se reške ispunjavaju mortom pomoću zgrtalice i površina kamenog popločenja se očisti. Za 30 minuta mort počinje stvrdnjavati, a nakon 6 sati postiže toliku čvrstoću da se preko kamenog popločenja može pustiti promet. Pojedine faze brtvljenja reški prikazane su slikom 9.

Izvor: Članak je preuzet iz knjige "Građenje prirodnim kamenom", autora Branka Crnkovića i Ljube Šarića i objavljen je u suradnji s knjižarom UPI2M BOOKS. Više informacija o knjizi možete dobiti putem niže navedenih kontakata.

Fotogalerija (4)

UPI2M BOOKS
UPI2M BOOKS
Internet adresa

{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi