U prostorijama s visokom vlagom bitno je napraviti hidroizolaciju jer se tako sprječavaju oštećenja koja nastaju prodorom vode i vlage u podove ili zidove.

Planirate li hidroizolaciju u svom domu prvi korak je nabavka potrebnog alata i materijala, te priprema i čišćenje podloge. Za posebne količine, omjere miješanja, vrijeme primjene i pripremu podloge obavezno pročitajte "Tehnički list" proizvoda.

Donosimo upute s kojima ćete uspješno savladati ovaj zadatak – Pogledajte korake!

HENKEL CROATIA d.o.o.
HENKEL CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Dostava prema dogovoru s Vašim komercijalnim zastupnikom.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi