Što je graditeljski troškovnik?

Troškovnik građevinskih radova je procjena ukupne vrijednosti nekog posla ili grupe poslova u graditeljstvu. Takva procjena se dobije na bazi umnoška količina i jediničnih cijena svakog pojedinog rada (uključivo građevinski materijal i oprema). Takav graditeljski troškovnik, napravljen po sudskom vještaku za graditeljstvo, može se dijeliti na slijedeće podtipove:

 • informativni podtip ima informativnu ulogu u smislu da se iz njega može saznati cijena pojedinih grupa radova (npr. zidarski radovi, betonski radovi i sl.) i iskazuje se u odnosu KN/m 2 ili EUR/m 2. Takav troškovnik ima plansku ulogu (može se saznati cijena radi daljnjeg planiranja troškova) kao i savjetodavnu ulogu te se može povezati s prethodnim Vještačkim savjetovanjima (vještačko savjetovanje u vezi izbora optimalne varijante gradnje, vještačko savjetovanje u vezi izbora građevinskog materijala i opreme, vještačko savjetovanje u vezi zahvata na konstrukciji zgrade). Takav podtip troškovnika ima detaljan opis svih predviđenih zahvata.
 • detaljni podtip specificira svaki pojedini rad unutar grupe radova (npr. zidarski radovi – zidanje, žbukanje i sl.) i iskazuje se u odnosu KN/m 2 ili EUR/m 2. Taj iznos se dobije kao umnožak količina pojedinih radova i jediničnih cijena za te radove. Takav troškovnik ima ponudbenu ulogu (na osnovi njega se može zatražiti ponuda građevinskog izvoditelja) i kontrolnu ulogu (isti se može usporediti s već dobivenom ponudom građevinskih izvoditelja i na taj način izvršiti kontrolu cijene).
 • detaljni podtip sa iskazom materijala je isti kao gore navedeni samo se daje i iskaz uporabljenog materijala u obliku specificirane količine materijala i jedinične cijene svakog pojedinog materijala. Takav podtip graditeljskog troškovnika je pogodan za primjenu kod graditelja koji grade po principu "sam svoj majstor" i koji nemogu izračunati količinu materijala koji im je potreban.

Cijena dobivena iz takvih troškovnika je neopterećena namještanjem cijena pojedinih ponuditelja – građevinskih izvoditelja. Isto tako, sudski vještak svojom licencom i profesionalnom nezavisnošću, garantira takvu cijenu tržišno realnom. Svaki od dolje navednih tipova troškovnika može biti informativni i detaljni, a ovisno o podtipu i detaljni sa iskazom materijala. Graditeljski troškovnici se dijele na slijedeće vrste:

 • Graditeljski troškovnik pripreme za gradnju
 • Općeniti graditeljski troškovnik
 • Graditeljski troškovnik kompletne investicije
 • Graditeljski troškovnik održavanja
 • Graditeljski troškovnik rekonstrukcije
 • Graditeljski troškovnik za dovršenje gradnje
 • Graditeljski troškovnik adaptacije
 • Graditeljski troškovnik sanacije
 • Graditeljski troškovnik za banku
 • Graditeljski troškovnik izvršenih ulaganja na nekretnini

Graditeljski troškovnik pripreme za gradnju

Navedenim Elaboratom sudski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za pripremu gradnje, a to su: troškovi lokacijske i građevinske dozvole, troškovi priključaka (struja, voda, kanalizacija itd.), troškovi projektiranja i nadzora (idejni, glavni, izvedbeni projekti) i ostali specifični troškovi (ovisni o drugim faktorima).

Općeniti graditeljski troškovnik

Navedenim Elaboratom građevinski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za cjelokupnu gradnju kao što su: građevinski radovi, završni radovi i instalaterski radovi i ostali specifični radovi (ovisni o drugim faktorima).

Graditeljski troškovnik kompletne investicije

Navedenim Elaboratom građevinski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za cjelokupnu investiciju, a to su: troškovi dozvola, troškovi priključaka, troškovi projektiranja i nadzora, troškovi izgradnje, troškovi održavanja nekretnine i ostali specifični troškovi (ovisni o drugim faktorima).

Graditeljski troškovnik održavanja

Navedenim Elaboratom vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za održavanje nekretnine nakon završetka gradnje.

Graditeljski troškovnik rekonstrukcije

Pod rekonstrukcijom se podrazumijevaju građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina i kojima se mijenja usklađenost građevine s okolnim uvjetima (radovi dogradnje, nadogradnje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine i sl.). Navedenim Elaboratom graditeljski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za cjelokupnu rekonstrukciju kao što su: građevinski radovi, završni radovi i instalaterski radovi i ostali specifični radovi (ovisni o drugim faktorima).

Graditeljski troškovnik za dovršenje gradnje

Navedenim Elaboratom graditeljski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za konkretno dovršenje gradnje kao što su: građevinski radovi, završni radovi i instalaterski radovi i ostali specifični radovi (ovisni o drugim faktorima).

Graditeljski troškovnik adaptacije

Pod adaptacijom se podrazumijevaju građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, ali kojima se ne mijenjaju usklađenost građevine s okolnim uvjetima (radovi navedeni pod radovima rekonstrukcije). Navedenim Elaboratom građevinski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za cjelokupnu adaptaciju kao što su: građevinski radovi, završni radovi i instalaterski radovi i ostali specifični radovi (ovisni o drugim faktorima).

Graditeljski troškovnik sanacije

Navedenim Elaboratom sudski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za cjelokupnu sanaciju stanja nekretnine kao što su:

 • stanje poslije djelovanja "više sile" (razne nepogode, poplave, potresi i sl.),
 • stanje poslije izvedbe građevinskih radova (štete nakon loše izvedbe),
 • stanje poslije uporabe loših građevinskih materijala (štete nakon loše ili neadekvatne uporabe istih).

Prije izrade graditeljskog troškovnika sanacije mogu se izvršiti ostala vještačenja (naknadno osiguranje dokaza, analiza uzroka nekvalitete u graditeljstvu).

Graditeljski troškovnik za banku

Navedenim Elaboratom građevinski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su direktno ili indirektno vezani za gradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju kao što su: građevinski radovi, završni radovi i instalaterski radovi i ostali specifični radovi (ovisni o drugim faktorima). Graditeljski troškovnik izvršenih ulaganja na nekretnini.

Navedenim Elaboratom građevinski vještak analizira i procjenjuje sve troškove koji su se izvršili na nekretnini kao što su: građevinski radovi, završni radovi i instalaterski radovi i ostali specifični radovi. Graditeljski troškovnik izvršenih ulaganja na nekretnini se tretira amortizacijskim faktorima tako da se isti troškovi mogu pratiti tijekom vremena.

Autor: mr. Zlatko Omerhodžić, dipl.ing.građ.

SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE NEKRETNINA
SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE NEKRETNINA
Internet adresa

{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi