Zaštićene vrste su one koje su ugrožene ili su usko rasprostranjeni endemi ili divlje vrste, kojima se prema zakonu Europske unije teži njihovom očuvanju.

Na crvenim listama i u crvenim knjigama navedene su ugrožene svojte i njezini podaci o kategoriji ili razini ugroženosti.

Najčešći razlozi ugroženosti biljnih vrsti povezane su s gubitkom staništa (utjecaj na vode, promjene u poljoprivredi, izgradnja infrastrukture, razvoj naselja), te posrednim utjecajem na gubitak staništa uzrokovan ekološkom neravnotežom.

Zakonom je zabranjeno njihovo sakupljanje, branje, uništavanje te sječa i iskopavanje samoniklog strogo zaštićenog bilja i njihovih dijelova (osim uz posebnu dozvolu).

Velebitska degenija (Degenia velebitica)

Strogo zaštićena i ugrožena biljna vrsta koja raste na točilima i pukotinama stijena. Pojavljuje se samo na par lokaliteta na Velebitu. Zbog sakupljanja i promjena u poljoprivredi, dolazi do smanjenja njezinog staništa.

Kukurijek (Helleborus niger)

Velikih i lijepih cvjetova, u toplijim područjima cvate oko Božića, dok u hladnijim područjima cvate u rano proljeće. Strogo je zaštićena biljna vrsta. Zbog svojih šarmantnih cvjetova uzgaja se kao ukrasno bilje.

Runolist (Leontopodium alpinum)

Dražesnih bijelih cvjetova i vunastih listova, runolist ima status ugrožene biljke. Ova planinska biljka obitava na pukotinama i liticama stijena te na kamenjarskim travnjacima.

Kockavica (Fritillaria meleagris)

U Hrvatskoj, ali i u Europi, kockavica je ugrožena i strogo zaštićena biljka. Pojavljuje se na vlažnim livadama u ožujku i travnju. Ime je dobila po karakterističnom uzorku boja na njezinom cvijetu, gdje se na crvenosmeđim listovima ocvijeća izmjenjuju tonovi tamne i svijetle boje.

Tisa (Taxus baccata)

Vazdazeleni je grm ili manje stablo, koje postiže visinu do 20 m. Sporog je rasta, a može postići dugu starost, čak preko 1000 godina. Poznata je zbog svojih igličastih listova i crvenog arilusa (sjemenka je obavijena mesnatim ovojem), te kvalitetnog i čvrstog drveta. Strogo je zaštićena biljna vrsta.

Alpski jaglac (Primula auricula)

U Hrvatskoj je gotovo ugrožena biljna vrsta. Vazdazelena je trajnica, žutih cvjetova na stapci dugoj do 20 cm uz lisnatu rozetu zelene boje. Njegov se broj u prirodi smanjuje zbog branja. Na tržištu postoji veliki broj njegovih kultivara u različitim bojama, te je njegov uzgoj omogućen i izvan prirodnog staništa.

Autor: M.R.

Izvor slike: https://pixabay.com

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi