Osnovna zadaća nosivih slojeva je da prenesu opterećenje s prometne površine na donje slojeve. Ako je nosivi sloj već u upotrebi, potrebno je ispitati da li zadovoljava potrebnu vodopropusnost. Ukoliko ne zadovoljava, treba provesti potrebne mjere prije početka ugradnje.

Nosivi sloj treba ravnomjerno poravnati, a zatim uz pomoć vibracija površinu dobro nabiti (vibro-ploča). Nagib nosivog sloja mora odgovarati nagibu ploča. Na nosivi sloj se postavlja materijal podloge, koji se također preporuča dobro zbiti. Po pripremljenoj podlozi, ni u kakvom slučaju se ne smije hodati ili voziti.

Ploče se polažu na podlogu pomoću vakuum dizalice. Ukoliko je potrebno poravnati pojedine ploče, postoje posebna kliješta koja se namještaju na širinu fuge, koja zatim odižu ploču. Važno je naglasiti kako postoji mogućnost oštećenja rubova prilikom podizanja. Kako bi se postigla određena širina fuga, preporučuje se primjena plastičnih ili aluminijskih odstojnika.

Zapunjavanje fuga se vrši kontinuirano kako napreduje postavljanje ploča. Materijal za fugiranje se nanosi na površinu te se zatim u fuge materijal pomete ili se nanese uz pomoć vode. Fuge je potrebno u potpunosti zapuniti kako bi se izbjeglo pomicanje ploča prilikom zbijanja. Kod manjih širina fuga, npr. 5 do 8 mm ili 3 do 5 mm, najčešće je potrebno više puta pomesti odnosno uz pomoć vode zapuniti fuge, kako bi se fuge potpuno napunile materijalom.

Prije zbijanja treba višak materijala za fuge odstraniti, te površinu pomesti. Površine čije su fuge ispunjene uz pomoć vode, ne smiju se zbijati dok nosivi slojevi nisu u potpunosti suhi. Vrsta i veličina uređaja za zbijanje je ovisna o težini ploča.

POGLEDAJTE VIDEO!

Nakon zbijanja se fuge po potrebi moraju ponovno potpuno napuniti i zbiti, te se nanosi prikladan završni materijal za fuge. Također, dovoljna drenaža (odvodnja) je posebno bitna za trajnost i čvrstoću prometnih površina, te bi zato trebala biti u okviru izvedbenog plana. Osiguravamo ju nagibom od minimalno 2 %.


Slika 1. Dimenzije velikoformatnih ploča


Slika 2. Slojevi


Tablica 1. Dopuštena odstupanja


Tablica 2. Zahtijevana svojstva za proizvod


Tablica 3. Debljina elementa ovisno o prometu

UKRATKO:

NOSIVI SLOJ – nevezani
 • Drobljeni kamen – mješavine 0/32, 0/45, 0/56;
 • Velika otpornost na drobljenje;
 • Materijal ugrađivati jednako izmiješan i namočen;
 • Odstupanje visine u 4 m duljine < 10 mm;
 • Udio sitnih čestica (0,063 mm) mora iznositi max. 5 % pri isporuci, a max. 7 % nakon ugradnje;
 • Koeficijent vodopropusnosti k ≥ 10-5 m/s
 • E ≥ 120 MN/m2
 • Materijal nanijeti u dovoljnom sloju, jednako podijeliti i zbiti, te poravnati;
 • Debljina materijala u konačno zbijenom stanju je 2 do 4 cm.
NOSIVI SLOJ – vezani
 • Zbog nedovoljnog iskustva, velikih troškova izvedbe i grešaka na spojevima, nosivi sloj s vezivnim sredstvom se koristi samo u iznimnim slučajevima kada se treba izvesti porozni beton ili vodopropusni asfaltni sloj.
PODLOGA
 • Mješavina 0/5 ili 0/8;
 • Udio sitnih čestica (0,063 mm) max. 5 %;
 • Ne smije sadržavati materijale koji bi imaju vezivna svojstva;
 • Debljina sloja 30 mm ± 10 mm;
 • Preporuča se zbijanje podloge, te je zabranjena vožnja i hodanje po podlozi nakon zbijanja;
 • E ≥ 180 MN/m2 (150 MN/m2).
POLAGANJE
 • Polaganje se izvodi uz pomoć vakuumskih dizalica
Ploče položiti prema zahtjevima (npr. prema planu polaganja) na već pripremljen donji sloj, tako da su:
 • Ploče u ravnini i bez nagiba;
 • Fuge iste visine i uz pomoć odstojnika.
PRVO FUGIRANJE
 • Materijal za fugiranje (po mogućnosti identičan kao materijal donjeg sloja), nanositi metlom ili uz pomoć vode, maksimalno zrno agregata materijala za fugiranje ovisi o širini fuge;
 • Mješavina 0/1.5, 0/4, 0/5 ili 0/8;
 • Udio sitnih čestica (0,063 mm) min. 2 %, a max. 9 %;
 • Ne smije sadržavati materijale koji imaju vezivna svojstva;
 • Puniti fuge kontinuirano kako teku radovi polaganja ploča,
 • Površinu pomesti
Materijal za fuge mora biti osmišljen tako da:
 • se potpuno ugradi u fuge;
 • može prenijeti statička i dinamička opterećenja;
 • ne ‘‘otiče’‘ u donje slojeve;
 • ne uzrokuje obojenja na površini elemenata;
 • pruža otpor usisavanju, npr. prometom.
Debljina ploča velikih formata
 • ≤120 mm
 • >120 mm; ≤140mm
 • >140 mm
Preporučena širina fuge (granične vrijednosti)
 • 3 – 5 mm
 • 5 – 8 mm
 • 8 – 12 mm


Slika 3. Izvedba fuga u spoju dvije ploče u nagibu


Slika 4. Izvedba s posebnim elementom

ZBIJANJE (preduvjet: podloga mora biti suha nakon nanošenja uz pomoć vode)
 • Staviti gumenu zaštitu ukoliko gumirana vibro-ploča nije na raspolaganju;
 • Vrstu vibro-ploče je potrebno prilagoditi težini ploče, jer je o njoj ovisna sila nabijanja vibro-ploče.
 • Frekvencija zbijanja > 65 Hz
 • Moguće je koristiti i vibro valjke, koji smanjuju lomljenje ploča prilikom zbijanja.


Slika 5. Vibro-valjci

DRUGO FUGIRANJE
 • Završni materijal za fugiranje jednako podijeliti i nanositi uz dodatak vode;
 • Ako je ostalo nešto viška završnog materijala za fugiranje na površini, može se ostaviti.
PUŠTANJE U PROMET
 • Površina se može pustiti u promet tek kad se sav materijal dovoljno osuši.
BETON LUČKO RBG d.o.o.
BETON LUČKO RBG d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Proizvodi su dostupni u svim prodavaonicama građevinskog materijala na području cijele Hrvatske.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi