Uvijek ste se pitali kako sačuvati toplinu grijanog prostora, i kako spriječiti pregrijavanje prilikom ljetnih mjeseci? Odgovor je dobrom fasadom. Kvalitetan odabir materijala s dobrom provodljivošću, te debljina same izolacije zaštitit će vaš objekt od štetnih utjecaja i njihovih posljedica.

Postavljanjem toplinske izolacije rješavaju se i problemi s kondenzacijom koja se javlja prilikom kuhanja, tuširanja, sušenja odjeće, te sprečava nastanak gljivica i plijesni zbog temperaturnih razlika. Kao izolaciju prilikom izrade fasade možemo koristiti razne materijale kao što su kamena vuna, staklena vuna, polistiren (stiropor), te poliuretanska pjena.

Ono što čini razliku između materijala jest njihova toplinska provodljivost. Što je vrijednost toplinske vodljivosti manja, to toplinska izolacija ima bolja svojstva.

Kamena vuna

Smatra se najpoželjnijim materijalom za izolaciju. Kamena vuna dobiva se od kamenih minerala, dolomita, bazalta i dijabaza s dodatkom koksa.

Vrlo je pogodna kod sanacija starih i trošnih fasada, ali i kod novogradnje. Njena prednost jest visoka otpornost na požar, paropropusnost i to što je djelomično vodootporna. Izdržljiva je na starenje, te na mikroorganizme i insekte.

Koristi se u svim konstrukcijama za toplinsku i protupožarnu zaštitu, u pregradnim zidovima i podovima za zvučnu i toplinsku zaštitu. Jedino mjesto gdje se ne preporučuje je za izolaciju vlažnih podrumskih zidova.

S obzirom na svoju vlaknastu strukturu ima sposobnost pretvaranja zvučne u toplinsku energiju što ju također čini odličnim izolatorom buke. Njena elastičnost kao materijala čini ju vrlo otpornom na udar što je vrlo važno kod vremenskih nepogoda, pa samim time omogućuje kvalitetnije premošćivanje pukotina i omogućava jednostavnu izradu izolacije zakrivljenih površina.

Budući da ovaj izolator pripada skupini mineralnih vuna radi se o proizvodu prirodnog porijekla koji se tretira kao neopasni otpad koji nije štetan za zdravlje, te se može reciklirati i ponovno koristiti. Kao materijal dugoročnog je korištenja, te daje vrlo kvalitetnu toplinsku zaštitu bez potrebe za naknadnim zahvatima u životnom vijeku građevine. Iako je njegova cijena skuplja od cijene stiropora kao izolatora, s obzirom na svojstva odličan je izbor izolatora.

Staklena vuna

Razlika između staklene i kamene vune jest u sirovini od koje se dobivaju, tehnološkom postupku i krajnjim osobinama materijala. Glavna sirovina od koje se dobiva staklena vuna je kvarcni pijesak s dodatkom recikliranog stakla.

Također, kao i kamena vuna vrlo je dobar toplinski izolator, ali je njena vatrootpornost manja zbog manje točke taljenja, tako da se za mjesta visoke požarne izloženosti preporučuje kamena vuna. S obzirom na to da ima drugačija mehanička svojstva od kamene vune, preporučuje se da pri odabiru staklene vune kao izolatora njena gustoća bude što manja, jer samim time njena je izolacija veća.

Polistiren (Stiropor)

Ovaj materijal ima odlična izolacijska svojstva, nisku cijenu, te jednostavnu ugradnju i to ga čini najpopularnijim izolacijskim materijalom današnjice. Ima vrlo mala protupožarna sredstva što ga uvelike razlikuje od kamene vune, te nije otporan na temperature više od 80 stupnjeva. Njegova paropropusnost ovisi o volumenskoj težini.

S obzirom na svoja svojstva izrađuju se stiropor fasade. One omogućuju uštedu do 40% – 60% u troškovima grijanja i smanjuju troškove gradnje zbog mogućnosti korištenja tanjih zidova i manjih grijaćih tijela. Izvedba ovakve vrste fasade je vrlo brza, osigurava dug vijek, te jeftinije održavanje u odnosu na druge toplinskoizolacijske sisteme.

Ovakva vrsta izolacije najprimjereniji je tip fasade za sanaciju starijih objekata koji nemaju toplinske zaštite. Kod takvih objekata fasada zatvara toplinske mostove koji su najčešći uzrok nastajanju zidnih plijesni u boravišnim prostorima.

Kao što vidimo iz različitih karakteristika svaki od ovih materijala ima svoje prednosti i mane kao izolator, a svatko od nas želi imati što kvalitetnije rješenje po pristupačnim cijenama. Trenutno najpoželjniji materijal za izolaciju je kamena vuna, a na drugom mjestu se nalazi stiropor.

Razlika u investiciji je minimalna, a kreće se oko 280 kn/m{2} za 10 cm izolacije kamenom vunom, a 220kn/m{2} stiroporom. Toplinska zaštita fasade je s obzirom na veličinu površine koju čini jedan od najvažnijih elemenata toplinske zaštite objekata, uz naravno prozore, vrata, i krovište.

Image
Ivana Tešanović

Autor

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi