Što su sendvič paneli?

Radi se o ugradbenim elementima s termoizolacijskim svojstvima za oblaganje krovova i zidova na građevinama. Sastoje se od unutrašnjeg i vanjskog lima. Metali koji se koriste za limove za proizvodnju sendvič panela uglavnom su pocinčani ili čelični limovi s nanesenim slojem boje, po želji, paneli se mogu proizvoditi i s površinom od plemenitog metala.

Zbog troškova i statičnih razloga daje se prednost primjeni pocinčanih čeličnih limova. Takvi ugradbeni elementi proizvode se u prešama ili u današnje vrijeme češće u kontinuiranim proizvodnim postrojenjima. Prostor između dva lima zapunjava poliuretanskom pjenom, običnom ili negorivom te po potrebi i mineralnom vunom. Područje primjene odnosi se na industrogradnju s jedne strane, odnosno gradnju industrijskih hala te hladnjača s druge strane i niskoenergetskih objekata u raznim primjenama. U sektoru gradnje razlikujemo PU-pjenaste panele te one s punjenjem od mineralne vune, koji se primjenjuju posebice u području zaštite od požara. U novije vrijeme umjesto mineralne vune koriste se posebno stvorena kemijska pjena koja ima negoriva svojstva.

Pogodnija je od vune iz nekoliko razloga:

  1. Puno jeftiniji proizvod u kupnji
  2. Jeftinija montaža
  3. Lakši proizvod koji automatski stvara manje opterećenje na konstrukciju
  4. Potrebna osjetno manja nosiva konstrukcija što još dodatno smanjuje troškove gradnje

U gradnji panele dijelimo na krovne i fasadne. A fasadne još dijelimo i na hladioničke. Koji se upotrebljavaju za oblaganje hladnjača. Fasadni paneli po tipu ugradnje mogu biti sa skrivenim spojem, gdje se ne vidi vijak i tip gdje se vidi vijak, taj je nešto jeftiniji. Toplinska izolacija zgrada smanjuje toplinske gubitke zimi, pregrijavanje prostora ljeti, te štiti nosivu konstrukciju od vanjskih uvjeta i jakih temperaturnih naprezanja. Toplinski izolirana zgrada je ugodnija, produžuje joj se životni vijek i doprinosi zaštiti okoliša. Toplinski gubici kroz građevni element ovise o sastavu elementa, orijentaciji i koeficijentu toplinske vodljivosti λ.

Što je koeficijent prolaska topline U manji, to je toplinska zaštita zgrade bolja. [1] Na toplinsku zaštitu utječu debljina sloja toplinske izolacije i koeficijent toplinske vodljivost materijala λ (W/mK). Ponuda toplinsko izolacijskih materijala na tržištu je raznolika, a možemo ih podijeliti na anorganske i organske materijale. Od anorganskih materijala najviše se koriste kamena i staklena vuna, dok je među organskim materijalima najpopularniji ekspandirani polistiren ili stiropor. Većina uobičajenih toplinsko izolacijskih materijala ima koeficijent toplinske vodljivost k = 0,030-0,045 W/mK, pa potrebna debljina za koeficijent prolaska topline U = 0,40 W/m2K iznosi 8-11 cm. Kod toplinske izolacije ne smijemo zanemariti ulogu materijala od kojih neki već imaju vrlo visoke toplinske karakteristike kao što su porozirana termo opeka i porobeton. Ti materijali zamjenjuju od 8-25 cm toplinske izolacije ovisno o debljini zida.

Za detaljne informacije i ponudu obratite se na mail adresu ili nas kontaktirajte na broj telefona.

Pogodnost panela u odnosu na druge proizvode je što se kod gradnje mogu ugrađivati i do 15 m dužine i duže ali to već komplicira, transport, montažu i poskupljuje gradnju.

Primjer vertikalne montaže sendvič panela.

Panele većih dimenzija uobičajeno je montirati pomoću strojeva.

Na krovu se nalaze paneli od poliuretana preko kojih se krovne vode odvode u izolirani nehrđajući žlijeb velikih dimenzija. Iznad žlijeba postavlja se trapezni lim koji premošćuje spoj krova i fasade.

Izvor: MARKANOVIĆ d.o.o.

Fotogalerija (10)

MARKANOVIĆ d.o.o.
Društvene mreže

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi