Potresi u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji upozorili su nas na važnost potresno otporne gradnje.

S obzirom na to da je gradnja opekom u Hrvatskoj višestoljetna tradicija postavlja se pitanje kako danas graditi sigurne i potresno otporne zidane građevine? Prema stajalištu struke, moguće je izgraditi zidane zgrade koje će biti otporne i na najjače potrese. Rješenje je u odabiru pravilnog koncepta i robusnosti nosive konstrukcije.

Gradnja zidanih građevina

Danas se obiteljske kuće većinom grade od omeđenog ziđa koji mora imati vertikalne i horizontalne armiranobetonske (a-b) serklaže. Oni povećavaju nosivost i žilavost zidova te povezuju zidove i međukatne konstrukcije u jedinstvenu cjelinu. Upravo zbog nepostojanja a-b serklaža, na mnogo novijih obiteljskih kuća u Sisačko-moslavačkoj županiji potres je uzrokovao velika oštećenja.

Analizom oštećenja građevina uslijed prethodnih potresa puno se može naučiti o gradnji potresno otpornih građevina. Rezultati analiza pokazat će kako je konstrukcija reagirala na potres i na što treba posebno obratiti pažnju prilikom projektiranja i gradnje.

Kako bi se tijekom potresa izbjeglo rušenje cijelog ili samo dijela objekta, spriječile deformacije ili oštećenja veća od dozvoljenih (s obzirom na jačinu potresa), potrebno je koristiti kvalitetne materijale i sistemska rješenja, te poštovati određena pravila gradnje zidanih objekata.

Donosimo osnovna pravila projektiranja i gradnje!

WIENERBERGER d.o.o.
WIENERBERGER d.o.o.
Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi