Odabrali ste nekretninu koju želite, potpisali predugovor, sastavili svu potrebnu dokumentaciju, i sada ste korak do preuzimanja ključeva vaše nove nekretnine? Kada se nalazite na korak do tabularne izjave stigli ste do samoga kraja puta kupnje nekretnine.

Što je tabularna izjava?

Tabularna izjava dokument je kojim prodavatelj daje suglasnost kupcu za zemljoknjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora. Sam dokument može se nalaziti unutar samog kupoprodajnog ugovora ili kao zasebni dokument.

Ista može biti uvjetna, dakle da se kupcu omogući upis vlasništva po isplati kupoprodajne cijene, bez daljnjeg protivljenja i ograničenja, ili bezuvjetna gdje se dozvoljava upis bez ikakve daljnje suglasnosti.

U oba slučaja izjava mora biti ovjerena od strane nadležnog tijela, dakle javnog bilježnika, kako bi bila pravovaljana. Naravno, ako se nalazi u sklopu kupoprodajnog ugovora, ona je pravovaljana s obzirom na to da sam kupoprodajni ugovor podliježe ovjeri javnog bilježnika.

Obaveza prodavatelja u samoj prodaji nekretnine jest izdavanje tabularne izjave kupcu ako je kupac uredno izvršio ugovorne obveze kupoprodajnog ugovora, odnosno ako je isplaćen iznos kupoprodajne cijene nekretnine u cijelosti.

Ako prodavatelj odbija izdavanje tabularne izjave, a sve ugovorne obveze sa strane kupca su izvršene, kupac ima pravo na raskid kupoprodajnog ugovora bez troškova.

Druga opcija izdavanja tabularne izjave je sudskim putem. Kupac ima pravo tužbom zahtijevati izdavanje tabularne izjave koja je potrebna za prijenos prava vlasništva.

U slučaju prestanka pravne osobe, ili smrti fizičke osobe, kupac kojem nije izdana tabularna izjava istu ishodi od pravnih sljedbenika ili nasljednika, ili sudskim putem.

Ako nekretnina koja je predmet kupoprodaje nije upisana u zemljišne knjige niti je prodavatelj upisan kao vlasnik, on je dužan izdati tabularnu izjavu kupcu.

Kupnja nekretnine nije niti lak ni jednostavan posao i ovoj odluci je važno pristupiti ozbiljno. Pogledajte kako izgleda postupak kupnje nekretnine u Hrvatskoj.

Sadržaj tabularne izjave

Tabularna izjava pripada porodici knjižnih isprava što znači da je temelj za dopuštanje upisa u zemljišnu knjigu. Kao jedna od temeljnih pretpostavki dopustivosti kod zemljoknjižnog upisa jer zemljoknjižni sud odlučuje samo na temelju prijedloga za upis i tabularnih izjava bez rasprave i saslušanja stranaka.

Mora sadržavati točnu oznaku nekretnine ili prava glede kojeg se uknjižba zahtjeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ukida, ograničava, opterećuje ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu, te potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu kako bi bila pravovaljana za prijenos prava vlasništva.

Image
Ivana Tešanović

Autor

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi