Smanjivač tlaka – reducir ventil proizvođača Resideo Braukmann

Namjena:
  • Smanjiti ulazni tlak na sigurnu i prihvatljivu vrijednost za kućanstvo ili industriju.
  • Zaštita od vodnog udara
  • Smanjenje potrošnje vode

Smanjivanje tlaka

Smanjivač tlaka Resideo Braukmann prvenstveno štiti instalaciju (cijevi, ventile, slavine te ostale dijelove vodovodne instalacije) i priključena trošila (bojleri, perilice, hladnjaci, aparati za kavu, i dr.) od previsokih ulaznih tlakova.

Danas sva sanitarna oprema, slavine, perilice, bojleri i ostalo proizvode se za određeni raspon ulaznog tlaka. Ako je ulazni tlak prevelik dolazi da nepravilnog rada npr, stvaranja buke odnosno šuma, kraćeg roka trajanja samog proizvoda, a vrlo često i do puknuća dijelova.

Moramo biti svjesni činjenice da tržište svakim danom traži što povoljnije proizvode, da bi proizvođači postigli povoljniju cijenu nude proizvode koji nisu predviđeni za rad izvan standardima propisanih granica.

Na primjer nekada nije bila praksa ugrađivati smanjivač tlaka, tada su proizvođači predviđali da će ulazni tlak biti velik, što znači veći od danas propisanih, te su bili prisiljeni proizvoditi opremu i za te visoke tlakove. Kako danas postoji standard njima to omogućuje jednostavniji i jeftiniji proizvod a investitori su dužni poštovati standarde te osigurati tlak pri kojem će ti današnji proizvodi raditi ispravno i sigurno.

Propisani tlak u vodovodnim cijevima za kućanstvo je do 4,5 bara, dok noću tlak u vodoopskrbnoj mreži raste i preko 12 bara, zbog smanjene potrošnje dolazi do rasta tlaka koji često uzrokuje puknuća cijevi, oštećenja na slavinama, perilicama i bojlerima te neispravan rad opreme.

Vodni udari

Vrlo često smo svjedoci kada investitor izbjegava ugradnju smanjivača tlaka iz razloga jer smatra da je ulazni tlak zadovoljavajući, no zaboravlja da smanjivač tlaka štiti instalaciju i od vodnog udara koji je nemoguće predvidjeti.

Vodni udar nastaje naglim zatvaranjem velikih potrošača. Kod naglog zatvaranja voda se nastavlja kretati u cijevima čime značajno raste i tlak.

Periodi takvih oscilacija su kratki do nekoliko sekundi no dovoljno da izazovu pucanje cijevi ili drugih oslabljenih dijelova instalacije. Tlakovi mogu narasti i više od 15 bara iznad uobičajenih tlakova.

Ušteda vode

Smanjenjem tlaka automatski se smanjuje i količina vode koju nepotrebno trošimo. Na primjer kod pranja ruku voda koja teče dok sapunamo ruke troši se nepotrebno. Smanjenjem tlaka ta količina vode će biti znatno manja. U posljednje vrijeme ugrađuju se senzori kod slavine iz razloga dodatne uštede vode.

Vrlo je važno na ulazu potrošne vode u svaki objekt ugraditi smanjivač tlaka. Kod starih zgrada ponekad nije moguće prije ulaska vode u stan ugraditi smanjivač, tada nudimo izvedbe prilagođene za tu namjenu, odnosno model koji je svojim dimenzijama i karakteristikama moguće smjestiti na izlazu cijevi iz zida točnije prije samog kutnog ventila (model D03 Resideo Braukmann) te tako štitimo priključeni uređaj, to može biti električni bojler, kuhinjska slavina, WC kotlić i sl.

Često nailazimo na odgovor korisnika kako do sada nije bilo nikada problema s ugrađenom opremom no to kako smo u tekstu već napomenuli odnosi se na opremu koja je bila proizvedena za visoke tlakove što danas nije više slučaj jer se takva oprema sve rjeđe može naći na tržištu.

Smanjivač tlaka ugrađuje se nakon vodomjera, najčešće u vodomjernom oknu, koje mora biti suho i zaštićeno od smrzavanja. Smanjivači tlaka proizvođača Resideo Braukmann proizvode se u dimenzijama od 1/2" do 2" kao navojni a u većim dimenzijama kao prirubnički.

Održavanje je jednostavno jer je moguće nabaviti sve rezervne dijelove kao i alate za održavanje. Pojedini modeli posjeduju i ugrađene filter mrežice tako nude i filtriranje vode.

Proizvode se modeli za posebne namjene s finom regulacijom u području niskih tlakova kao i modeli koji reguliraju izlazni tlak u kod vrlo visokih ulaznih tlakova čak do 25 bara. Postoje modeli za hladnu vodu do 40°C dok za toplu vodu su do 70°C.

Iskustva iz prakse nam ukazuju da je iz razloga vrlo visokih ulaznih tlakova ponekad potrebno ugraditi dva ili više smanjivača tlaka u nizu da se postigne siguran i stabilan rad smanjivača tlaka.

"Resideo Braukmann" smanjivači tlaka pouzdano kontroliraju tlak te tako štite vodovodnu instalaciju od previsokih tlakova, vodnih udara te smanjuju potrošnju vode što donosi ekonomsku i ekološku korist.

BLUEMONT d.o.o.
BLUEMONT d.o.o.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi