Kod velikih turističkih kompleksa nema mjesta za polovična rješenja. Funkcioniranje cijele komunalne i uslužne infrastrukture je krucijalno za zadovoljenje svi osnovnih uvjeta građevine, od stabilnosti do uporabljivosti. Niti u jednom trenutku se ne smiju previdjeti značajni aspekti koje dobro planirana oborinska odvodnja pruža. Svakom investitoru i domaćinu je u cilju da mu gosti odu zadovoljni, ali, što je još bitnije, da se vrate.

Kompleks Petram Resort koji će krasiti krajnji zapad Istre i privlačiti klijente iz cijelog svijeta je upravo primjer sinergije arhitekata, projektanata i dobavljača koji će rezultirati optimalnim iskustvom za korisnike. Ono što u Hauratonu uvijek naglašavamo je naš holistički pristup rješenjima oborinske odvodnje. Nikada ne možemo biti fokusirani isključivo na naš proizvod kao izolirani objekt nego ga moramo gledati u krupnijem kontekstu. Primjerice, mi možemo predložiti kanal koji će momentalno prikupiti svu vodu nakupljenu uslijed ekstremne oborine, ali ukoliko ne osiguramo da je izljev u kolektor ispravno definiran vrlo vjerojatno će doći do plavljenja što će rezultirati smanjenom uporabljivosti dijela pješačkih ili prometnih površina.

Drugi aspekt koji je u vrijeme velikih klimatskih promjena izuzetno bitan je povratak zemljinih resursa samoj zemlji. U doba erozije tla i nestanka podzemnih voda, a samim tim i prirodnog ciklusa kruženja voda nije nam cilj samo odvesti vodu do najbližeg kolektora i brigu prepustiti komunalnim službama već nam je cilj napraviti rješenje koje je najoptimalnije za okoliš jer svako zadiranje u prirodna staništa za sobom vuče posljedice na zdravlje tla i okolnog života. Kako bismo što manje utjecali na te fenomene, Hauraton neprestano radi na razvoju rješenja koja će čistu vodu odvesti gdje i pripada – u tlo, a zatim i potaknuti procese evapotranspiracije, obnove flore koja je ključna za zadržavanje ugljikovog dioksida iz atmosfere. Postala je naša moralna obveza da svatko u svom profesionalnom i privatnom životu doprinese smanjenju ugljičnog otiska na naš jedini planet.

Kako bismo to ostvarili trebamo kvalitetna cjelovita rješenja. Od početka smo s projektantom odvodnje definirali najkvalitetnija rješenja za prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje oborinske vode.

Naši kanali koji su definirani imaju ‘’Der Blaue Engel’’ certifikat ekološke optimalnosti. Radi se o kanalima RECYFIX PRO i FASERFIX KS. RECYFIX PRO kanali utjelovljuju ponovnu uporabu kompozitnih recikliranih materijala uz optimalne hidrauličke karakteristike i mehaničku otpornost. Njihova kompozitna rešetka osigurava sigurnost pješaka jer je protu klizna i uskih proreza, a to je bitno zbog potpetica i ortopedskih pomagala. Također je otporna na smrzavanje, UV svjetlo i soli.

S druge strane FASERFIX KS kanal je od betona ojačanog vlaknima koji je odličan izbor za parkirališne površine i osigurava dugovječnost i bezbrižno prometovanje dugi niz godina.

Prilikom  definiranja kanala osigurali smo kompletnu tehničku podršku s detaljnim nacrtima, detaljima ugradnje i hidrauličkim proračunima.

Nakon što se voda prikupi pomoću sustava linijske odvodnje, onečišćena voda s prometnica se mora očistiti od krutina i mineralnih ugljikovodika kako oni ne bi dospjeli u podzemne vode i tlo što bi predstavljalo značajnu opasnost za obližnji uzgoj prehrambenih biljnih kultura.

Za ovu namjenu Hauraton je projektantu i investitoru ponudio najbolje iz svog širokog izbora separatora lakih tekućina prema normi EN858. Za veće protoke smo predložili naše čelične AQUAFIX separatore. Možda se pitate kako je čelik kompatibilan s ugradnjom u neposrednoj blizini obale? Pitanje je više nego razumno, ali naši separatori se odlikuju najefikasnijom antikorozivnom zaštitom na tržištu. Radi se o petoslojnoj zaštiti s unutarnje i vanjske strane separatora. Spojevi su robotski vareni, a svaki proizvedeni separator se testira na vodonepropusnost što jamči 100% sigurnosti.

Ovaj tip separatora ugrađivan je u velikim europskim lukama uz samu morsku liniju kao na primjer u luci Gaženica u Zadru ili luci u Napulju.

Za protoke do 100 l/s separator koji predstavlja najbolji omjer sigurnosti i protoka je betonski AQUAFIX separator. Ovaj separator je moćan i može se bez dodatnih ojačanja ugraditi u područjima visokih podzemnih voda, ispod prometnica s intenzivnim dinamičkim silama, a njegova građa je optimalna za jednostavno održavanje.

Separatori moraju biti u skladu s normom EN858 kako na istoku ne bi bilo više od 5 mg/l mineralnih ugljikovodika. Naši separatori su u tom pogledu još učinkovitiji. Ugradnja samih separatora je, iako su za vrlo velike protoke, jednostavna u usporedbi s drugim separatorima na tržištu i ne zahtjevaju dodatne radove kako bi izdržali opterećenja. Nudimo kompletno rješenje s kojim klijent može biti siguran i miran.

Oba separatora se polažu na dobro zbijeno i ravno tlo s tim, da je u slučaju prisustva podzemnih voda, čelični separator potrebno zaštititi od sila uzgona i isplivavanja. To se može učiniti na više načina kao na primjer betonskom pločom ili trakama od nehrđajućeg čelika.

Separatori na ulazu imaju prepreku koja potiče vrtloženje onečišćene vode, a taj fenomen doprinosi taloženju krutina poput kamenog materijala, pijeska i ostalih onečišćenja s prometnica. Taj dio separatora nazivamo taložnik i on je integriran u separatore. U taložniku se odvaja i dio većih čestica lakih tekućina (goriva) koje su dovoljno velike da ih sila uzgona podigne prema površini. Manje čestice ostaju ‘’lebditi’’ u vodi i kako bi njih prikupili potreban nam je proces koalescencije koji potičemo ugradnjom filtera od koalescentnog materijala. Ukratko, taj materijal na zauljene čestice djeluje na način da ih privlači i one se na njemu grupiraju. Kada grupirane čestice dosegnu određeni volumen, sila uzgona je dovoljna kako bi ih uzdigla na površinu. Na izljevu iz separatora se nalazi plovak koji pluta na granici čiste vode i lake tekućine i zatvara istok iz separatora kada je kapacitet za pohranu lake tekućine ispunjen. Iz tog razloga je vrlo bitno voditi računa o ispunjenosti i redovnom održavanju separatora

No, iako su svi proizvodi predstavljeni do sada u ovom članku bili sami po sebi prezentacija naše stručnosti i spremnosti za ponuditi idealna rješenja, posebno smo ponosni na činjenicu da vrlo veliku fleksibilnost možemo ponuditi u onom što slijedi u idućim recima ovog članka.

Nakon pročišćavanja gorivima zagađene oborinske  vode, preferabilno je tu vodu vratiti u njezin prirodni ciklus kruženja. Obnova prirodnog kruženja vode u tlu i atmosferi čini osnovu regeneracije tla i procesa evapotranspiracije iz biljaka bez čega nema niti apsorpcije ugljikovog dioksida iz atmosfere niti poticanja procesa fotosinteze što bez iznimke doprinosi kreiranju efekta staklenika i globalnom zagrijavanju.

Postoje razni načini da pročišćenu vodu vratimo u tlo, a jedan od njih su infiltracijske građevine.

Hauraton nudi dvije vrste takvog tipa građevina i obje su primijenjene prilikom projektiranja turističkog kompleksa u Savudriji, a prilikom same ugradnje stručnu pomoć izvođaču pružio je i međunarodni tim stručnjaka za infiltracijske građevine iz tvrtke Hauraton.

Već prilikom projektiranja smo vodili računa o sigurnosti ali i ekonomičnosti rješenja i baš zato smo odabrali 2 tipa sustava. Na gornjim slikama vidljiva je ugradnja sustava DRAINFIX BLOC koji se primjenjuje na područjima većih prometnih opterećenja i prilikom vrlo duboke i zahtjevne ugradnje. S obzirom da se na najvećem infiltracijskom polju radilo o ugradnji na dubini od 7 m, Hauraton je prilikom projektiranja bio jedini izbor s obzirom da jedini imamo sustav koji je ispitivanjima dokazano pogodan za ugradnju na tu dubinu.

Pružili smo kompletnu podršku i to ne samo u vidu hidrauličkih proračuna već i detalja ugradnje i statičkih analiza utjecaja tla i prometa na sustav.

Prilikom proračuna ovog tipa građevina, sa statičke strane bitno je u obzir uzeti prometno opterećenje, vrstu tla, karakteristike tla (specifičnu težinu, kut trenja i koheziju tla) kao i dubinu ugradnje. Isto tako bitan je nivo podzemne vode. Za hidrauličku optimalnost bitno je imati precizne podatke o oborinama za mikrolokaciju i koeficijent upojnosti tla. Ukratko, svi podaci koji se dobivaju iz geotehničkog elaborata kako bismo vjerno simulirali procese tečenja u tlu.

Na područjima pliće ugradnje infiltracijskih građevina primijenili smo ekonomski prihvatljiviji sustav DRAINFIX TWIN kako bismo postigli maksimalnu učinkovitost i ekonomičnost.

DRAINFIX TWIN sustav se sastoji od tunelskih perforiranih elemenata visine 870 mm što ih čini idealnim prilikom inspekcije i održavanja jer se u elemente može fizički ući. Nude se fleksibilni načini ugradnje koji mogu maksimalno uštediti prostor. Način ugradnje zahtjeva zasipavanje kamenim tucanikom 22/45 mm ili oblim ispranim šljunkom 8-16, 16-32 mm koji daje dodatni retencijski volumen.

I sustav DRAINFIX BLOC i TWIN se na kraju oblažu geotekstilom kako se ne bi došlo do ispiranja i prodiranja čestica u sustav što bi dovelo do smanjene učinkovitosti.

Također, naša ispitivanja su pokazala i kolika mora biti zbijenost tla iznad vrha elemenata kako bi ugradnja bila ispravna, a elementi potpuno uporabljivi i tu smo detaljno uputili projektanta i izvođača u ispravnost ugradnje i  dozvoljenu uporabu pojedinih strojeva koji smiju manipulirati prilikom ugradnje kako ne bi došlo do eventualnog oštećenja.

Na ovom projektu smo pokazali kompletnost naših solucija za ono što je spomenuto na početku ovog članka, a radi se o jednom holističkom pristupu definiranja projekata, od specifikacije ‘’na papiru’’ pa do ugradnje i praćenja funkcije pojedinog proizvoda. Hauraton nikada neće kompromitirati pojedini projekt s polovičnim ili djelomično neadekvatnim rješenjima i to smo pokazali na ovom primjeru. Praćenje proizvoda spada pod našu obvezu i to radimo u svrhu neprekidne amelioracije i suradnje sa svim sudionicima u gradnji. Na prvom mjestu su uvijek optimalnost, sigurnost i dugovječnost rješenja. Namjerno se duž ovog članka spominje riječ ‘’rješenja’’ jer gledamo širu sliku od našeg proizvoda. Pratimo sve moguće utjecaje koji se mogu dogoditi na njega, ali i koje on može imati na okolne uvjete.

Posvećenost svakom projektu je ono što nas čini jedinstvenima na tržištu.

HAURATON HRVATSKA d.o.o.
HAURATON HRVATSKA d.o.o.
Internet adresa

Dostava i montaža na području cijele Hrvatske. Djelujemo na području cijele Europe, Srbije, Slovenije.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi