article-image
Novi trendovi i optimalna rješenja za oborinsku odvodnju
Hauraton je na tržištu proizvoda oborinske odvodnje prisutan od 1956. godine i od tada neprestano razvijamo nove trendove i optimalna rješenja. Monoli...
2 min za čitanje
article-image
Rješenje za oborinsku odvodnju na primjeru Petram Resorta u Savudriji
Kod velikih turističkih kompleksa nema mjesta za polovična rješenja. Funkcioniranje cijele komunalne i uslužne infrastrukture je krucijalno za zadovol...
8 min za čitanje
article-image
DRAINFIX i SPORTFIX CLEAN filterski kanal za mikroplastiku - pomoćni teren NK Pomorac Kostrena
U današnje vrijeme sve više pričamo o redukciji našeg utjecaja na okoliš i životnu sredinu. Jedan od najboljih načina da to učinimo bez da usporavamo...
5 min za čitanje
article-image
Efikasna odvodnja za Zagrebačko pristanište - manipulativne površine
Grad Rijeka je kroz čitavu svoju povijest predstavljala značajno prometno i pomorsko središte na razini Europe i Mediterana zahvaljujući svom geografs...
4 min za čitanje
article-image
Kompletno rješenje za oborinsku odvodnju - Baptistički pastoralni centar u Čakovcu
Međimurje ima izvjesnu protestansku tradiciju. Naime, u 15. i u 16. stoljeću, točnije od 1560. do 1660. godine, u Čakovcu, Štrigovi, Sv. Martinu na Mu...
4 min za čitanje
Prikaz 1-5 od 5 rezultata
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi