Zbog današnjeg ubrzanog načina života, opuštajuća druženja na vanjskim površinama, poput balkona i terasa, posebno su veselje i užitak. Bitna stavka za istinsko uživanje u dobrom društvu, hrani i piću zasigurno je i kvalitetno postavljena podna obloga, bez obzira radi li se o keramičkim pločicama, kamenu ili drvu. Podna obloga, osim odgovarajućeg izgleda, mora sadržavati i neke druge značajke koje proizlaze iz kvalitetnog postavljanja. Posebno je važna trajnost podloge, čiji preduvjet je kvalitetna podloga, njena čvrstoća i stabilnost te izvedenost u odgovarajućim padovima. Sve nabrojane, kao i druge bitne značajke podloge, bitno je provjeriti prije početka radova i upozoriti na eventualne nedostatke.

Sljedeće što je važno za kvalitetu nove obloge je svakako odabir materijala za predviđenu namjenu, i na kraju pravilna ugradnja. Prema svemu tome za uspješan krajnji rezultat važne su sve faze radnog procesa. Također ne smijemo zanemariti ni upute za potrebno održavanje i brigu o izvedenim podnim površinama u skladu sa zahtjevima i preporukama njihovih proizvođača. Pravilnim odabirom materijala, te pravilnim oblaganjem i brigom, sprječavamo neželjene posljedice na podne obloge terasa i balkona, čime boravak postaje kvalitetniji a troškovi održavanja znatno se smanjuju.

Mapei je na zahtjevne potrebe u praksi odgovorio sustavima za hidroizolaciju terasa i balkona kako u novogradnji tako i za primjenu na postojećim objektima koje je potrebno obnoviti. Zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu Mapei je razvio sustave za hidroizolaciju koji čak i u ekstremnim uvjetima jamče potpunu nepropusnost, odličnu fl eksibilnost i trajnost. Važnost ovog područja, dokazuje i činjenica da smo o hidroizolaciji balkona i terasa pisali još prije deset godina u prvom broju našeg stručnog časopisa Mapei Svijet u rubrici Mišljenje stručnjaka. Sve smo to vrijeme nadograđivali i obogaćivali naše znanje u suradnji s vama. Praktične smo aspekte pak saželi u tiskovini koju upravo držite u rukama i za koju vjerujemo da će vam dobro doći u svakodnevnom poslu. U tom slučaju uspjeli smo u svome naumu. Veselimo se unaprjeđivanju struke zajedno s vama.

Pravilan odabir i ugradnja sustava za hidroizolaciju ispod završne obloge od keramičkih pločica, kamena ili drva

Na odabir najpogodnijeg proizvoda za izvedbu sustava za hidroizolaciju utječu brojni čimbenici kao što su vrsta i stanje podloge, zaostala vlaga u podlozi, načini izvođenja, vrsta završne obloge, opterećenja kojima će obloga biti izložena tijekom korištenja i vrijeme potrebno za izvođenje.

Najčešće greške

Pojedini konstruktivni dijelovi balkona i terasa posebno su osjetljivi na oštećenja i propuštanje vode, odnosno vlage. U primjerima prikazanim na slikama nije se posvetilo dovoljno pozornosti pravilnoj obradi detalja kao što su spojevi, dilatacijske reške i prodori kod istih i različitih građevinskih elemenata, odnosno materijala. Na taj način nije osigurana njihova funkcionalnost, posebice vodonepropusnost. Nepravilna obrada detalja uzrokuje ubrzano propadanje (najčešći rani pokazatelji su odvajanje obloge, pojava salitre, oštećenja pročelja balkona…) najosjetljivijih i najizloženijih dijelova građevinskih konstrukcija u koje ubrajamo terase i balkone.

Propisi u području hidroizolacija

Osnovni tehnički zahtjevi koji se postavljaju za proizvode propisani su normom EN 14891:2012 „Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom – Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje" (EN 14891:2012), na koju upućuje Tehnički propis o građevnim proizvodima. Posebna pozornost u ovome području pridaje se hidroizolaciji najizloženijih dijelova zgrada kao što su balkoni, terase, itd. Osim već poznatih zahtjeva i uvjeta vezanih uz osnovnu hidroizolaciju građevina navedenih u pravilniku, također se postavlja pitanje: „Zašto je nužna hidroizolacija ispod završnih obloga?" Odgovor je jasan: „Sprječavanje oštećenja svih konstrukcijskih slojeva koji se nalaze ispod završne obloge". Hidroizolacija sprječava prelazak vlage u konstrukciju, prije svega u estrih, te sprječava oštećenja koja nastaju zbog smrzavanja vode. Osim toga, također sprječava kapilarno dizanje vlage koje uzrokuje nastanak salitre i iscvjetavanje.

Suhost konstrukcije jamči dulju trajnost i dobru toplinsku izolaciju. Tijekom obnove ili rekonstrukcije potrebno je odstraniti završnu oblogu, kojom prilikom se može oštetiti hidroizolacijski sloj pa ga je onda potrebno obnoviti i postaviti novu završnu oblogu. Svi ovi radovi zahtijevaju upotrebu odgovarajućeg ljepila i završne obloge od keramičkih pločica a uređeni su normom EN 14891:2012. Ova europska norma se odnosi na sve proizvode za hidroizolaciju na osnovi polimercementnih mortova, te na osnovi disperzijskih i reaktivnih smola, koji se nanose premazivanjem i koriste ispod keramičkih pločica, a služe za polaganje keramičkih pločica i prirodnog kamena na vanjskim površinama i u bazenima. Prednosti ugradnje ovih vrsta hidroizolacijskih premaza su monolitno izvođenje i mogućnost lokalnog popravka, jer je ugradnja spojeva, odnosno preklopa, prilično jednostavna ukoliko je izvedena u skladu s uputama.

Odabir je uvjetovan brojnim čimbenicima

Kada odabrati hidroizolaciju na bazi polimercementa

Hidroizolacije na bazi cementa odlikuje univerzalnost i najučinkovitija prilagodljivost. Ovisno o dostupnosti/arhitekturi objekta, mogu se nanositi valjkom ili četkom te su otporne na UV zračenje (što je posebno bitno za vidljive čeone površine balkona i terasa). U slučaju postavljanja završne podne obloge s podkonstrukcijom (npr. kulir ploče na nosačima ili nosači za drveni decking) potrebno je obratiti pozornost na ograničenu otpornost na mehanička oštećenja. Zbog toga je potrebno ugraditi sloj fi lca ili tanku ekstrudiranu polistirensku ploču ispod mjesta gdje se podkonstrukcija završne podne obloge oslanja na hidroizolaciju.

Kada odabrati hidroizolaciju koja nije na osnovi cementa

Disperzijski proizvodi na osnovi sintetičkih smola (DM), kao i proizvodi na osnovi reakcijskih smola (RM) općenito se smatra da su osjetljiviji na vlagu ali zato se brže i jednostavnije ugrađuju. Koriste se na sazrelim podlogama u kojima udio preostale vlage nije veći od 3 % za DM, odnosno 4 % za RM i nije ih potrebno dodatno ojačati armaturnom mrežicom. Zbog slabe otpornosti na UV zračenje potrebno je u kraćem roku položiti završnu oblogu od keramičkih pločica ili kamena u odnosu na proizvode na bazi polimercementa.

Postupak izvođenja hidroizolacije

Hidroizolacija terase iznad grijanog prostora

1. Izrada sloja u padu s hidro i toplinskom izolacijom

Ukoliko se terase nalaze iznad prostora stanovanja, nužno je poštovati minimalne zahtjeve za izgradnju ravnog krova (u skladu s DIN 18195/5), i izračunati toplinsku provodljivost cjelokupne konstrukcije.

 • Ukloniti s podloge nosive konstrukcije sve slabo vezane dijelove, prašinu i ostale nečistoće.
 • Vodonepropusnost mogućih konstrukcijskih dilatacija izvodi se korištenjem traka MAPEBAND TPE, koje se lijepe za podlogu ADESILEX-om PG4. Svježe ljepilo posuti suhim kvarcnim pijeskom radi nadgradnje narednih slojeva i bolje prionjivosti.
 • Izvesti slojeve u padu od 1 do 2 % prema sustavima za odvodnju ili čelu balkona korištenjem PLANITOP-a FAST 330 (debljine nanošenja do 3 cm) a u slučajevima nanošenja veznog estriha koristiti gotovi suhi mort (debljine nanošenja od 1 do 8 cm) TOPCEM PRONTO. U slučaju veznog estriha prvo nanijeti vezni sloj izrađen od PLANICRETE-a, vode i TOPCEM-a PRONTO u odgovarajućem omjeru 1 : 1 : 12 te po principu svježe na svježe nanijeti sloj estriha pripremljen s odgovarajućim udjelom vode i TOPCEM-a PRONTO, gotove suhe mješavine za izradu brzosušećih estriha.
 • Pričekati da se sloj u padu osuši i sazrije za što je potrebno 24 sata ako koristimo PLANITOP FAST 330 ili TOPCEM PRONTO. Ako smo sloj za pad ili izravnanje izveli na klasičan način korištenjem običnog cementnog veziva, potrebno je čekati najmanje 28 dana. Navedeno vrijeme odnosi se na rezultate pri normalnim vremenskim uvjetima.
 • Izvesti parnu branu ugradnjom samoljepljive bitumenske membrane POLYVAP SA na prethodno naneseni sloj temeljnog premaza POLYPRIMER.
 • Postaviti toplinsku izolaciju. Vrstu i debljinu toplinske izolacije otporne na vlagu i predviđena mehanička opterećenja (najčešće od XPS, PUR ili PUR/PIR ploča) određuje projektant na temelju izračuna.
 • Ugraditi hidroizolaciju, samoljepljivu bitumensku membranu ELASTOFLEX SA P (izvodi se u dva sloja). Za ograđene terase (parapetni zidovi) ugrađuju se odvodni elementi, a za otvorene terase osim padova, na čeonim površinama se postavlja i nastavak s okapnim profilom. Hidroizolacija na parapetnim zidovima mora biti postavljena barem 20 cm iznad kote završne podne obloge. Posebnu pozornost treba obratiti na obradu detalja koji se izvode pomoću samoljepljive trake za brtvljenje MAPETAPE.
 • Prije izvedbe estriha, na bitumensku hidroizolaciju postaviti zaštitni sloj od polipropilenskog filca (najmanje 300 g/m²) POLYDREN PP.

2. Izrada estriha u padu debljine veće od 4 cm

 • Na sloj toplinske izolacije izvesti estrih debljine veće od 4 cm, izrađen od normalnovezujućeg i brzosušećeg veziva TOPCEM i odgovarajućeg agregata, ili koristiti već gotovu mješavinu za estrihe TOPCEM PRONTO. Ukoliko nema zahtjeva za brzim sušenjem estriha, može se izvesti i običnim cementnim vezivom. Podlogu je potrebno izvesti u minimalnom padu od 1 % do maksimalno 2 % u odnosu na cijevi za odvodnju. Kod velikih i prostranih terasa preporučujemo ugradnju pocinčane rabic mreže u pločama s okom od 5 × 5 cm i debljine žice 1,5 mm. Dilatacijska polja u estrihu ne bi smjela biti veća od 25 m².
 • Pričekati da se estrih osuši i veže za što je potrebno 24 sata ako koristimo TOPCEM ili TOPCEM PRONTO. Ako smo estrih izveli na klasičan način korištenjem običnog cementnog veziva, potrebno je čekati najmanje 28 dana. Navedeno vrijeme odnosi se na normalne vremenske uvjete. Vrijednost preostale vlage ne smije biti veća od 6 % po CM-u.

3. Izrada hidroizolacije estriha

 • Izvesti instalaciju odvoda na parapetnom zidu pomoću posebno namjenjenih i odgovarajućih elemenata iz linije proizvoda DRAIN.
 • Nanijeti metalnim gleterom prvi sloj MAPELASTIC-a na navlaženu površinu podloge – estrih.
 • Utisnuti u svježi sloj MAPELASTIC-a mrežicu izrađenu od alkalno otpornih staklenih vlakana MAPENET 150 za poboljšanje sposobnosti premoštavanja pukotina.
 • Vodonepropusnost dilatacijskih reški u estrihu i kontaktu sa zidovima izvesti ugradnjom samoljepljive trake ADEBAND koja se može izravno zalijepiti na okvir balkonskih vrata.
 • Nanijeti drugi sloj MAPELASTIC-a nakon sušenja prvog (nakon otprilike 4 – 5 sati). Ukupna debljina mora iznositi najmanje 2 mm

Napomena: prije nanošenja MAPELASTIC-a estrih zaštititi od direktnog sunčevog zračenja, a za vrijeme nanošenja i najmanje 24 sata nakon, potrebno ga je također na odgovarajući način zaštititi od sunca, vjetra, izljevanja vode ili kiše.

S ugradnjom završne obloge nastaviti nakon pet dana.


SLIKA 1: Nanošenje prvog sloja MAPELASTIC-a.


SLIKA 2: Ugradnja staklene mrežice MAPENET 150 utiskivanjem u prvi sloj MAPELASTIC-a.


SLIKA 3: Nanošenje drugog sloja MAPELASTIC-a (nakon 4 – 5 sati).

Hidroizolacija balkona

1. Postavljanje toplinske izolacije

 • Očistiti podlogu od svih slabo vezanih dijelova, prašine i ostalih nečistoća.
 • Postaviti toplinsku izolaciju. Potrebnu vrstu i debljinu toplinske izolacije koja mora biti otporna na vlagu i predviđena mehanička opterećenja (najčešće od XPS, PUR ili PUR/PIR ploča) na temelju izračuna određuje projektant.
 • Zaštititi toplinsku izolaciju s PVC folijom.

2. Izvođenje estriha u padu debljine veće od 4 cm

 • Na postavljenu toplinsku izolaciju izvesti estrih u padu, debljine veće od 4 cm, za što preporučamo normalnovezujuće i brzosušeće vezivo TOPCEM, ili koristiti gotovu mješavinu za estrih TOPCEM PRONTO. Ukoliko nije potrebno brzo sušenje estriha, moguće je i izvođenje estriha s uobičajenim cementnim vezivom. Nagib mora iznositi najmanje 1 % u odnosu na odvod. Kod velikih i prostranih terasa preporučujemo ugradnju pocinčane rabic mreže u sam estrih. Dilatacijska polja u estrihu ne bi smjela biti veća od 25 m².
 • Ako je izveden brzosušeći estrih od TOPCEM-a i agregata ili TOPCEM-a PRONTO, već nakon 24 sata u normalnim vremenskim uvjetima može se nanositi polimercementna hidroizolacija MAPELASTIC. Ako estrih izvodimo upotrebom uobičajenog cementnog veziva potrebno je čekati najmanje 28 dana. Vrijednost preostale vlage ne smije biti veća od 6 %.

3. Izvođenje hidroizolacije estriha

 • Na parapetnom zidu potrebno je ugraditi zidne slivnike DRAIN FRONT kao na slikama od 1 do 3, odnosno podne slivnike DRAIN VERTICAL/LATERAL kao na slikama od 4 do 6.
 • Brtvljenje svih dilatacijskih reški u estrihu, spojeve pod-zid i zid-zid, izvesti ugradnjom gumirane trake za brtvljenje MAPEBAND koja se ugrađuje kao na slikama od 7 do 9, ili samoljepljive trake za brtvljenje ADEBAND.
 • Na adekvatno pripremljenu podlogu metalnim gleterom nanijeti prvi sloj MAPELASTIC-a, te utisnuti u prvi svježi sloj MAPELASTIC-a mrežicu od alkalno otpornih staklenih vlakana MAPENET 150 za poboljšanje sposobnosti premoštavanja pukotina.
 • Nakon 4 do 5 sati od nanošenja prvog sloja nanijeti drugi sloj MAPELASTIC-a. Ukupna debljina oba sloja mora iznositi najmanje 2 mm.

Napomena: prije nanošenja MAPELASTIC-a, estrih se ne smije pregrijati, a za vrijeme nanošenja i najmanje 24 sata nakon potrebno je na odgovarajući način zaštititi estrih od direktnog djelovanja sunca, vjetra, slučajnih izlijevanja vode i kiše.

S ugradnjom završne obloge nastaviti nakon pet dana.

Ugradnja zidnog odvoda Drain Front

Ugradnja podnog slivnika Drain Vertical/Lateral

Postavljanje trake MAPEBAND i elemenata

Polaganje završne obloge

Kod odabira i ugradnje obloga od keramičkih pločica ili kamena pridržavamo se Propisa iz područja gradnje; Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih
radova.

 • Položiti oblogu od keramičkih pločica prema norni EN 12004, razreda C2, npr. KERAFLEX ili KERAFLEX MAXI S1, ovisno o formatu i dimenzijama pločica. Ako obloge polažemo pri temperaturama od + 5 ºC do + 10 ºC, tada koristiti brzovezujuća ljepila razreda C2F, npr. ADESILEX P4, GRANIRAPID ili ELASTORAPID. Ljepilo se nanosi obostrano (prema butter-floating metodi), na podlogu i donju stranu pločice kako bi se postigla 100-postotna popunjenost. Prilikom polaganja treba poštovati preporučenu širinu fuge, koja na vanjskim površinama treba iznositi najmanje 5 mm, te raster potrebnih dilatacijskih reški.
 • Fugirati pločice prema normi EN 13888 masom za fugiranje na osnovi cementa razreda CG2 WA, npr. KERACOLOR FF ili KERACOLOR GG pomiješanom s FUGOLASTIC-om, ili koristiti brzovezujuću masu za fugiranje ULTRACOLOR PLUS, razreda CG2 WA. U slučaju većeg kemijskog opterećenja koristiti masu za fugiranje na osnovi epoksidne smole, npr. KERAPOXY CQ ili KERAPOXY DESIGN.
 • Očistiti sve površine koje treba zabrtviti silikonskom masom za brtvljenje MAPESIL AC kao što su: dilatacijske reške, spojevi oko prodora instalacija, spojevi pod-zid i zidzid širine najmanje 5 mm. * Popuniti masom za brtvljenje MAPESIL AC uz prethodno nanošenje temeljnog premaza PRIMER FD na zahtjevnim površinama. Prilikom postavljanja završne obloge od kamena umjesto MAPESIL-a AC koristiti MAPESIL LM.

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors . name[0] }}
{{ errors . email[0] }}
{{ errors . location[0] }}
{{ errors . phone[0] }}
{{ errors . message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi