Jedno od pitanja koja se otvaraju prilikom kupnje, darovanja ili preuzimanja nekretnine pitanje je poreza. Koliko se plaća porez na predmetnu nekretninu, koliki je porez, plaćaju li ga svi, ima li poreza na prvu nekretninu pitanja su na koja ćemo odgovoriti u ovom članku.

Svaka osoba koja je kupila, naslijedila ili na bilo koji način stekla nekretninu obveznik je poreza na promet nekretninama. Stopa poreza iznosi tri posto od tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku njezina stjecanja. Kao i u svakom zakonu, i ovdje postoje slučajevi u kojima postoje osobe koje nisu dužne platiti porez na promet nekretninama.

Kada se ne plaća porez na promet nekretninama

Ako ste osoba koja je u postupku vraćanja oduzete nekretnine, prognanik ili izbjeglica koji stječe nekretninu u zamjenu za svoju nekretninu u inozemstvu, zaštićeni najmoprimac koji kupuje stambenu zgradu, ili stan u kojem stanuje na temelju ugovora o najmu, građanin koji kupuje zemljište na kojem je imao stanarsko pravo, osoba koja u skladu s propisima stječe nekretninu iz pretvorbe društvenog u neki drugi oblik vlasništva, osoba koja dobiva nekretninu na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju, ako se radi o osobi koja je bračni drug, izvanbračni drug, formalni ili neformalni životni partner, potomak ili predak osoba od koje se nasljeđuje nekretnina, te osoba kojoj pripada dio nekretnine razvrgnućem suvlasništva ili zajedničkog vlasništva tada ne plaćate porez na promet nekretninama.

Također, plaćanja PDV-a oslobođena je isporuka zemljišta (osim ako je građevinsko), isporuka građevina ili njihovih dijelova uključujući zemljišta na kojem se nalaze ako je od datuma korištenja te nekretnine proteklo više od dvije godine.

Pravo na oslobođenje od poreza imate i u slučaju naslijeđene i darovane nekretnine ako se radi o bračnom ili izvanbračnom drugu, formalnom i neformalnom životnom partneru, potomku i pretku, te posvojitelju i posvojeniku, koji su u odnosu s umrlim ili osobom koja tu nekretninu daruje darovnicom.

Isto tako, oslobođeni ste od poreza ako ste pravna ili fizička osoba kojoj država po zakonu daruje nekretninu zbog neke vrste odštete, ili ste bivši supružnici koji uređuju imovinsko pravne odnose.

Sve te prijave poreza na promet nekretnina vrše javni bilježnici nakon potpisivanja bilo koje vrste ugovora, neovisno radi li se o kupoprodajnom ugovoru ili darovnici.

Postupak prijave poreza na nekretninu

U protivnom, svaka je osoba dužna otići u nadležno tijelo Porezne uprave u roku od 30 dana kako bi prijavila porez na nekretninu koja joj pripada. Tamo biste trebali popuniti obrazac za prijavu prometa nekretnina koji također možete preuzeti na web stranici www.gov.hr

U obrascu su navedeni svi vaši podaci, kao i podaci o nekretnini, te sve što je potrebno kako bi nadležno državno tijelo moglo izvršiti postupak naplate poreza. Tržišnu vrijednost nekretnine utvrđuje porezna uprava, odnosno službenik porezne uprave na temelju usporednih podataka o kretanju tržišnih vrijednosti sličnih nekretnina s istog ili približno istog područja u to vrijeme.

Ako ste po nekoj od navedenih osnova oslobođeni plaćanja poreza na nekretninu to će biti evidentirano od strane nadležnog tijela. U slučaju da ste dužni platiti porez bit će vam izračunata tržišna vrijednost nekretnine, te na temelju toga, po osnovi od četiri posto poreza naplaćen trošak poreza na nekretninu.

Ne slažete li se s utvrđenom visinom poreza, nakon plaćanja porezne obveze za koju je rok petnaest dana od dostave rješenja, možete uložiti žalbu, ali valja znati da žalba ne odgađa izvršenje poreznog rješenja.

Image
Ivana Tešanović

Autor

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi