Zašto popravljati pukotine?

Popravak pukotina se općenito može raditi iz tri razloga:

Popravak estetike

Hidroizolacija

Strukturno ojačanje

Više o injektiranju pukotina i cijevi

Najčešća mjesta gdje su potrebni popravci:

 • podrumi
 • parkirališta
 • tuneli
 • mostovi

Popravak pukotina se općenito može raditi iz tri razloga:

 • fasade
 • betonski podovi
 • dilatacije
 • spojevi zid/pod

Kako nastaju pukotine ?

Pukotine nastaju kada su naprezanja koja djeluju u nekom elementu građevine veća od otpornosti elementa. Pucanjem se smanjuje nastalo opterećenje. U usporedbi s tlačnom čvrstoćom, vlačna čvrstoća betona je relativno mala. To posebno vrijedi za svježi beton. Većina pukotina su upravo zbog toga pukotine nastale zbog savojnih i tlačnih sila. Posto ji mnogo razloga koji uzrokuju nastanak pukotina u elementima građevine. U najčešćim slučajevima je to zbog kombinacije slijedećih razloga:

Više o injektiranju pukotina i cijevi

Pukotine zbog tereta

Ako na konstrukciju djeluje opterećenje tada se u konstrukciji stvaraju naprezanja koja prenose opterećenja na nosivi dio konstrukcije. Takva opterećenja mogu biti npr. vozila koja prelaze preko mosta ili vjetar koji djeluje na zgradu. Također vlastita težina konstrukcije djeluje kao opterećenje koje konstrukcija mora nositi. Ako takvo opterećenje prelazi nosivost konstrukcije, nastaju pukotine.

Pukotine zbog skupljanja

Beton se skuplja tijekom hidrauličkog vezivanja i dolazi do razvoja topline. Oba faktora mogu, posebno u dugačkim konstrukcijama dovesti do jakih unutrašnjih naprezanja i time do nastanka pukotina. Zbog toga se planiraju dilatacije, kako bi se izbjegao nastanak pukotina. Ukoliko takve dilatacije ne postoje ili nisu dovoljno djelotvorne, tada u konstrukciji nastaju naprezanja koja mogu uzrokovati nastanak pukotina.

Pukotine zbog gibanja podloge

Pukotine zbog gibanja podloge nastaju npr. kroz potrese, slijeganje, promjene razine podzemne vode, zbog novih gradilišta u blizini i slično. Takva gibanja mogu promijeniti prijenos opterećenja s objekta preko temelja do podloge. Te promjene vode do naprezanja u nosivim i nenosivim dijelovima konstrukcije što može dovesti do nastanka pukotina.

Pukotine zbog dilatacije

Termički utjecaj kao npr. zračenje sunca može zagrijati konstrukciju koja se tada širi. Kada se konstrukcija ponovno hladi se skuplja. Pomicanja koja nastaju tijekom grijanja i hlađenja uzrokuju naprezanja u konstrukciji i mogu dovesti do nastanka pukotina.

Kako procijeniti kretanje pukotine?

Pukotine koje se kreću su pukotine kod kojih jedan ili oba boka mijenjaju svoju lokaciju. Kako bi se utvrdilo postoji li takvo gibanje u pukotini postoji vrlo jednostavna i sigurna metoda: na pukotini se postavi oznaka od gipsa kao mjerač kretanja pukotine.

Sloj gipsa u debljini 10 mm se nanosi na pukotinu. Mjerači od gipsa moraju se označiti brojem i datumom. Pored toga se tijekom određenog razdoblja pozicija i stanje gipsanih oznaka redovno dokumentira sa crtežima ili sa fotografijama.


Gipsana oznaka

Ukoliko se pukotina giba, gipsana će oznaka puknuti na svom najužem dijelu direktno iznad pukotine u podlozi. Gibajuća pukotina može se zabrtviti elastičnim materijalom u slučaju potrebe za hidroizolacijom ili estetskog popravka) ili kruto (u slučaju da je potrebno strukturno ojačanje). Ako se gibajuće pukotine zatvaraju krutim materijalom, mora se spriječiti ponovno pucanje konstrukcije odnosno blizu stare pukotine npr. kroz eliminiranje uzroka gibanja.

KÖSTER Proizvodi za injektiranje pukotina

Standardni program proizvoda KÖSTER obuhvaća sedam smola za injektiranje koje nude sigurno rješenje za svaki problem sanacije pukotina. Prilikom razvoja proizvoda posebna se važnost polaže na jednostavnost primjene i trajnost.

Više o injektiranju pukotina i cijevi

KÖSTER materijali za injektiranje mogu se podijeliti u slijedeće kategorije:

Injekcijske smole koje stvaraju pjenu

Smole za injektiranje koje reagiraju u pjenu su dvokomponentni sustavi koji se sastoje od prepolimera i katalizatora. Vrijeme reakcije prepolimera u kontaktu s vodom se radikalno skraćuje dodavanjem katalizatora. Za kompletnu reakciju materijala je potrebna prisutnost vode pukotini. KÖSTER IN 1 je brzo reagirajući materijal koji stvara pjenu i zaustavlja prodore vode. Koristi se za pripremu vlažne pukotine ili prodora vode za naknadno injektiranje sa trajnom, elastičnom smolom. KÖSTER IN 1 ima kratko vrijeme reakcije kada dođe u kontakt s vodom. Ima grubu strukturu pora u koju se u slijedećem radnom koraku može jednostavno injektirati elastična smola. U pukotini mora biti dovoljna količina vode kako bi KÖSTER IN 1 mogao reagirati u potpunosti.

KÖSTER IN 7 je također brzo reagirajuća smola koja stvara pjenu i zaustavlja prodore vode. Reagira u elastičnu pjenu tako da naknadno injektiranje sa elastičnom smolom nije uvijek potrebno.

Čvrste injekcijske smole

Te smole reagiraju bez dodira s vodom ili vlagom u čvrste smole. Mehanička svojstva im se kreću od mekano-elastičnih do tvrdih otpornih na udarce. KÖSTER IN 2 je smola za elastično zatvaranje suhih pukotina i vlažnih pukotina u koje je prethodno injektiran KÖSTER IN 1. Ovu smolu karakterizira srednja reaktivnost i niska viskoznost.

KÖSTER IN 3 je poliuretanska smola za spajanje pukotina gdje je potrebno strukturno ojačanje. Postiže visoku vlačnu čvrstoću i istovremeno ima ekstremno visoku prionjivost poliuretana. KÖSTER IN 5 je elastična smola za injektiranje s dugim otvorenim vremenom ugradnje, vrlo niskog viskoziteta i visoko elastične retrakcije. Primjenjuje se za injektiranje pukotina i injektiranje cjevčica.

"All-round" smola za injektiranje

KÖSTER 2 IN 1 nudi kombinaciju svojstava brzo reagirajućih smola za injektiranje koje stvaraju pjenu i čvrstih smola.

Sastav tog sustava sa izbalansiranim katalizatorima dozvoljava primjenu kao proizvod koji stvara pjenu za zaustavljanje vode ukoliko je prisutna u pukotini ali i kao čvrsta smola ukoliko voda nije prisutna u pukotini.

Micro Grout 1K

KÖSTER Micro Grout je visoko kvalitetni mort za injektiranje s visokom krajnjom tlačnom čvrstoćom. Prikladan je za injektiranje pukotina u ziđu i betonu, za sidrenje, za učvršćivanje tla i ziđa, ispunjavanje šupljina, dilatacija kao i za učvršćivanje stijena i pješčanog tla. Prilikom primjene materijal ne sliježe te nisu potrebni posebni alati za ugradnju kao npr. koloidni mješači.

Područja primjene

Mehanička svojstva

Tehnički podatci


*pri 20 °C, 1 l izmiješane količine

Kako popraviti pukotine kroz koje curi voda?

Kod popravka prodora vode prije svega je potrebno zaustaviti vodu. Nakon toga se pukotina zatvara trajno. Ukoliko je pritisak vode jak obavezno se prije injektira brzo ekspandirajuća pjena (npr. KÖSTER IN 1) i odmah nakon toga čvrsta smola (npr. KÖSTER IN 2). U svim ostalim slučajevima se može koristiti dolje navedena procedura.

Trajno brtvljenje

U drugom koraku se injektira isti materijal još jednom kroz iste pakere. Pošto više nema vode u pukotini proizvod veže u čvrstu smolu. KÖSTER 2 IN 1 ostaje nakon otvrdnjavanja elastičan te može slijediti kretanja pukotine. Time je osigurano trajno brtvljenje pukotine.

Na gradilištu često nije jednostavno utvrditi da li kroz pukotinu dolazi voda ili ne. To otežava izbor pravog materijala za injektiranje.

Stoga bi bilo idealno imati smolu za injektiranje koja u područjima u kojima ima vode stvara pjenu a u područjima u kojima nema vode otvrdnjava u čvrstu smolu. KÖSTER je razvio takav materijal za injektiranje: KÖSTER 2 IN 1.

Jedan proizvod, dva učinka

KÖSTER 2 IN 1 je poliuretanski prepolimer koji reagira s vodom. Kada proizvod dođe u kontakt s vodom reagira u visoko elastičnu pjenu. U suhim uvjetima proizvod reagira u čvrstu smolu. KÖSTER 2 IN 1 ujedinjuje dva učinka u jednom proizvodu. Tako se pukotine kroz koje prodire voda mogu zatvoriti trajno i sigurno s jednim proizvodom.

Zaustavljanje vode

U prvom koraku nastaje pjena i zaustavjla protok vode. Smola reagira s vodom i stvara se pjena koja značajno ekspandira u volumenu. Prilikom reakcije troši se voda iz pukotine a ostatak vode se istiskuje iz pukotine zbog povećanja volumena tijekom reakcije…

Trajno brtvljenje

U drugom koraku se injektira isti materijal još jednom kroz iste pakere. Pošto više nema vode u pukotini proizvod veže u čvrstu smolu. KÖSTER 2 IN 1 ostaje nakon otvrdnjavanja elastičan te može slijediti kretanja pukotine. Time je osigurano trajno brtvljenje pukotine.

Prednosti KÖSTER 2 IN 1:

 1. Jedan proizvod za vlažne i suhe pukotine
 2. Znatno jednostavnija primjena.
 3. U usporedbi s uobičajenim proizvodima: KÖSTER 2 IN 1 reagira bez obzira na prisutnost vode u pukotini.
 4. U usporedbi s uobičajenim smolama zaustavlja vodu reakcijom u pjenu.
 5. Pjena je tako razvijena da prilikom druge faze injektiranja ostavlja prostor za čvrstu smolu. U drugoj fazi injektiranja pukotina se puni trajnom, elastičnom smolom. Time su pogreške kod same primjene manje vjerojatne.
 6. Potreban je samo jedan proizvod a time i samo jedna pumpa za injektiranje, odnosno čišćenje pumpe između dva injektiranja nije potrebno (moguć kontinuiran rad s jednim proizvodom).
 7. Jednostavnija kalkulacija potrošnje.
 8. Potrebno je skladištiti samo jedan proizvod i dostaviti samo jedan proizvod na gradilište.
 9. Ne sadrži otapala.
 10. Otporan na hidrolizu.

Injektiranje pukotine s KOSTER 2IN1

Na slijedećim stranicama prikazano je opće uputstvo za injektiranje pukotina. U slijedećem primjeru injektira se napuknuta nosiva konstrukcija željezničkog mosta. Zatvaranje pukotine na površini prije injektiranja ovisi o širini pukotine.

Koliko se materijala mora injektirati u pukotinu?

Da lije injektirano dovoljno materijala u pukotinu može se samo neizravno utvrditi. U nastavku su opisane tri najčešće metode utvrđivanja da lije injektirano dovoljno materijala u pukotinu:

1. Prije početka injektiranja kod postavljanja pakera ostavlja se otvorena svaka treća rupa. KÖSTER 2 IN 1 se injektira putem pakera za injektiranje i materijal može putovati kroz pukotinu do otvorene bušotine. Dovoljno materijala je injektirano u paker kada KÖSTER 2 IN 1 izlazi iz iduće bušotine.

Tada se prekida injektiranje i postavlja se paker u otvorenu bušotinu.

Nakon toga se nastavlja s injektiranjem na idućem pakeru.

2. Drugi znak da se pukotina ne može dalje puniti materijalom za injektiranje je da se tijekom injektiranja stvori protupritisak. To povećanje pritiska vidljivo je na manometru pumpe za injektiranje a istovremeno se pumpa manje ili se uopće više ne pumpa smola za injektiranje kroz taj paker u konstrukciju. Injektiranje se može prekinuti i nastaviti sa slijedećim pakerom.

3. Još jedan česti znak za to je da određeno područje zapunjeno s materijalom je izbijanje materijala na drugim mjestima na površinu.

POZOR: Čak i najiskusniji izvođač ne može pogledati u zid. Stoga profesionalni izvođač mora planirati da na temelju nepredvidivih posebnosti u konstrukciji može biti potrebno naknadno injektiranje u nekom kasnijem trenutku.

Razlike u načinu injektiranja suhih, vlažnih i mokrih pukotina kroz koje curi voda: Kod suhih ili lagano vlažnih pukotina se injektira KÖSTER 2 IN 1 u jednom radnom koraku. To znači da se svi pakeri injektiraju samo jednom dok se pukotina napuni.

U slučaju vodonosnih pukotina, injektiranje se vrši u dva koraka:

 1. Injektiranje KÖSTER 2 IN 1 sve dok smola ne izlazi kroz sljedeću otvorenu rupu od bušenja ili kroz pukotinu ili sve dok se kod injektiranja ne stvara protupritisak.
 2. Slijedeće injektiranje s KÖSTER 2 IN 1 se vrši unutar 10 do 15 minuta od prethodnog. To injektiranje je potrebno izvršiti unutar otvorenog vremena vezanja već injektiranog materijala.

Na što treba obratiti pozornost kod odabira sustava za injektiranje?

Materijal za Injektiranje

* Viskoznost tekućeg materijala: niska viskoznost je potrebna kod injektiranja mikro pukotina dok se višoj viskoznosti daje prednost prilikom injektiranja širih pukotina. Čim je viša viskoznost time je materijal gušći.

 • Elastični materijali ili kruti materijali: za injektiranje pukotina koje se pomjeraju potrebna je elastična ili fleksibilna smola. Proizvodi koji reagiraju u krutu smolu upotrebljavaju se za konstruktivno lijepljenje tj. za ponovno uspostavljanje nosivosti.
 • Pjene ili čvrste smole: Pjene se koriste za zaustavljanje aktivnih prodora vode, čvrste smole se koriste za trajno zatvaranje pukotina. U većini slučajeva injektira se u prvom radnom koraku pjena a kasnije čvrsta smola.
 • Vrijeme reakcije: Kod brtvljenja pukotina s aktivnim prodorom vode potrebna je smola s kratkim vremenom reakcije, u suhim pukotinama vrijeme reakcije može biti i duže. Time se produžuje raspoloživo vrijeme za ugradnju materijala.
 • Otpornost na kemikalije i alkale: Ovisno o položaju pukotine može biti potrebno da se koriste materijali koji su otporni na kemikalije i alkale.

Pakeri za injektiranje

* Ugradnja i uklanjanje pakera mora biti jednostavna. Kod injektiranja pukotina je radno vrijeme najvažniji faktor troškova. Kako bi se troškovi držali niskima montaža bi trebala biti po mogućnosti jednostavna. Odbijanje pakera se ne preporučuje pošto na mjestu prijeloma može nastati korozija. Stoga se daje prednost odvijanju npr. sa aku odvijačem.

 • Nepropusnost: Smole za injektiranje imaju vrijeme reakcije od nekoliko sekundi do nekoliko dana. Stoga je vrlo važno da injekcijski paker rupu od bušenja zatvara sigurno i nepropusno. Injekcijski pakeri koji propuštaju mogu voditi do zakazivanja izolacije.
 • Sigurnost: injektiranje se provodi uz vrlo velike pritiske, često preko 100 bara. Nesigurni pakeri se mogu odvojiti, popustiti, rastaviti te kao metci izletjeti iz bušotina. Iz tog razloga trebalo bi koristiti samo visoko kvalitetne pakere.
 • Odgovarajući paker za svaku primjenu: za niskotlačna injektiranja koriste se udarni pakeri od plastike. Troškovno su povoljni i brzo se ugrađuju. Nasuprot tome kod visokotlačnih injektiranja se uvijek koristi visokokvalitetne metalne pakere. Za injektiranje velikih vodoravnih površina koristi se KÖSTER Tlačni Paker koji štedi vrijeme.

Zašto koristiti poliuretane za injektiranje?

Poliuretani se mogu prilagoditi svrsi upotrebe mekano-elastični ili fleksibilni materijal ali i kao čvrsti materijal. Oboje, pjena i čvrsta smola mogu biti napravljeni od poliuretana. Poliuretani imaju vrlo dobru prionjivost na suhu i vlažnu podlogu. Dobro prianjanje na podlogu je odlučujuće za kvalitetnu hidroizolaciju i za konstrukcijsko učvršćivanje. Otvoreno vrijeme vezanja se također može prilagoditi. To omogućuje prilagođavanje proizvodima klimatskim uvjetima.

Poliuretani su troškovno efektivni u pogledu na učinkovitost i mogućnosti primjene. Proizvode manje topline od reakcije epoksidnih smola. Razvoj visokih temperatura može uzrokovati naprezanja u podlozi. Poliuretani nisu korozivni što znači da ne uzrokuju nastanak hrđe na armaturnom čeliku.

KÖSTER Pakeri za injektiranje

KÖSTER Superpaker

KÖSTER Superpaker je novi, inovativni proizvod KÖSTER BAUCHEMIE AG. Cilj prilikom razvoja ovog pakera je bio stvaranje pakera visoke kvalitete koji se može ugraditi jednostavno i sigurno. KÖSTER Superpaker jamči ekstremno visoki kontaktni pritisak sa bušotinom zahvaljujući konusno oblikovanog centra mehanizma za stezanje. Četiri peraje i dva grebena na gumenom brtvilu pakera sprečavaju okretanje tijekom stezanja i na taj način osiguravaju optimalno učvršćivanje pakera u bušotini.

Ispitivanja su pokazala da novo razvijeni KÖSTER Superpaker ima znatno višu otpornost na izvlačenje u odnosu na konvencionalne pakere. To povećava sigurnost na radu značajno.

Najviši pritisak na bušotinu nastao zbog stezanja pakera nalazi se dublje u podlozi nego kod konvencionalnih pakera. Zbog toga teže dolazi do pucanje materijala oko bušotine tijekom stezanja pakera.

Slijedeća tablica daje pregled pakera za injektiranje iz proizvodnog programa KÖSTER. Molimo Vas, kontaktirajte našu tehničku podršku za daljnje informacije.

KÖSTER Pumpe za injektiranje

Što trebate znati o otvorenom vremenu vezanja zapremnina

Tehnička definicija "otvorenog vremena" smole je vrijeme koje je potrebno smoli da razvije viskoznost iznad 800 mPa.s. Ukoliko je viskoznost iznad 800 mPa.s, smola se više ne može injektirati na zadovoljavajući način.

Otvoreno vrijeme smole za injektiranje je važno za izvođača pošto ono opisuje dužinu vremenskog razdoblja koje ostaje između miješanja materijala i kraja njegove upotrebljivosti. Otvoreno vrijeme određuje okolna temperatura i količina zamiješanog materijala. Obično se ono mjeri pri 20°C i zamiješanom volumenu materijala 1 litre. Vrijeme upotrebe se znatno smanjuje kod većih temperatura: otvoreno vrijeme je 30 minuta pri 20°C (1 l) smanjuje se na 20-25 minuta pri 30°C (1 l). Volumen mješavine je također bitan pošto egzotermna reakcija proizvodi toplinu. Što je više smole pomiješano nastaje više topline i vrijeme reakcije se smanjuje. Otvoreno vrijeme od 30 minuta (pri 20°C) s volumenom mješavine 1 l smanjuje se na 23 minute s povećanjem volumena na 5 l (pri 20 °C). Ovi primjeri su primjenjivi na smolama sa srednjom reaktivnosti.

Sa KÖSTER IN 5, KÖSTER nudi smolu koja čak i pri visokim temperaturama ima dugo otvoreno vrijeme za ugradnju. KÖSTER IN 3 i KÖSTER IN 2 su dostupni u "HT"-verziji za klime s visokim temperaturama. Pri niskim temperaturama je potrebno zagrijati smole na 20°C prije miješanja. Otvoreno vrijeme smole nije usporedivo s njenim vremenom reakcije u pukotini. Smola koja reagira s vodom brže reagira u pukotini zbog turbulencija koje nastaju između smole, podloge i vode.

Utjecaj temperature i volumena mješavine na vrijeme ugradnje (shematski)

Dva pojma koji su značajni kod pjena za injektiranje su "vrijeme početka reakcije" i "vrijeme ekspanzije". Vrijeme početka reakcije je vrijeme koje je smoli potrebno da bi stvorila pjenu kada dođe u kontakt s vodom. Vrijeme ekspanzije je vrijeme tijekom kojeg se pjena dalje širi.

Vrijeme početka i vrijeme ekspanzije je važno kod zaustavljanja prodora vode. Jaki aktivni prodori vode mogu se samo zaustaviti ako je vrijeme početka reakcije i vrijeme ekspanzije vrlo kratko tako da smola može reagirati prije nego što ju ispere voda. KÖSTER IN 7 i KÖSTER IN 1 su takve smole za injektiranje s brzim stvaranjem pjene.

Tehnički podatci

Pjena za injektiranje

Tehnički podatci:

 • Viskoznost miješanja pri 25°C: oko 300 mPa.s
 • Povećanje volumena: max. 1:30
 • Gustoća mješavine pri 20 °C: oko 1.1 kg/1
 • Gustoća pjene nakon reakcije: oko 0.1 g /cm3
 • Vrijeme reakcije: oko 30 sec.
 • Vrijeme ekspanzije: oko 60 sec.
 • Nije ljepljivo nakon: oko 2 min.
 • Omjer miješanja (po težini): 10: 1 (A : B)
 • Omjer miješanja (po volumenu): 12: 1 (A : b)

Potrošnja: oko 0.1 kg/1 šupljine

KÖSTER IN 2 Smola za injektiranje

Tehnički podatci:

 • Omjer miješanja po volumenu: komp. A : B 2:1
 • Omjer miješanja po težini: komp. A : B 5:3
 • Viskoznost (A + B komponenta): oko 200 mPa.s
 • Vrijeme vezanja (20 °C, 11 smjese): 30 min
 • Shore-čvrstoća D/ DIN 53505:25 * 35
 • Temperatura ugradnje: iznad + 5 °C
 • Gustoća (mješavine): oko 1.1 kg/1

Potrošnja: oko 1.1 kg/1 šupljine

KÖSTER IN 5 Smola za injektiranje

Tehnički podatci:

 • Omjer miješanja po volumenu komp. A : B: 1: 1
 • Omjer miješanja po težini komp. A : B: 1: 1.1
 • Viskoznost (25 °C) komp. A: oko. 65 mPa. s
 • Viskoznost (25 °C) komp. B: oko. 90 mPa.s
 • Plamište: > 200 °C
 • Otvoreno vrijeme (20 °C): oko 4 sata
 • Temperatura ugradnje: iznad + 5 °C
 • CE-certifikacija prema DIN EN 1504-5 Potrošnja: oko 1.1 kg/1 šupljine

KÖSTER IN 7 Smola za injektiranje

Tehnički podatci:

 • Viskoznost miješanja pri 25°C: oko 300 mPa.s
 • Povećanje volumena: max. 1:30
 • Gustoća mješavine pri 20 °C: oko 1.1 kg/1
 • Gustoća pjene nakon reakcije: oko 0.1 g/ cm3
 • Vrijeme reakcije: oko 30 sec.
 • Vrijeme ekspanzije: oko 60 sec.
 • Nije ljepljivo nakon: oko 2 min.
 • Omjer miješanja (po težini): 10: 1 (A : B)
 • Omjer miješanja (po volumenu): 12: 1 (A : b)

Potrošnja: oko 0.1 kg / l šupljine

KÖSTER IN 3 Smola za injektiranje

Tehnički podatci:

 • Omjer miješanja po volumenu: komp. A : B: 2: 1
 • Omjer miješanja po težini komp. A : B: 5: 3
 • Otvoreno vrijeme (20 °C, 11): (DIN EN 1504-5) 40 min
 • Temperatura ugradnje: iznad + 5 °C
 • Viskoznost (A+B komp.): (ISO 2555) oko 200 mPa.s
 • Gustoća (mješavine): (DIN 53479) 1.1 kg/1
 • Tlačna čvrstoća: > 80 N/ mm2
 • Prionjivost vlačna čvrstoća (beton): > 14 N/mm2
 • Savojna čvrstoća (7 d/23 °C/ 65 % rel.vl.): oko 12 N/mm2

Potrošnja: oko 1.1 kg/1 šupljine

KÖSTER IN 4 Injektionsharz

Tehnički podatci:

 • Omjer miješanja po volumenu: komp. A : B : 1: 1
 • Omjer miješanja po volumenu: komp. A : B : 1: 1,1
 • Viskoznost (21 °C) komp. A: oko 50 mPa. s
 • Viskoznost (30 °C) komp. B: oko 30 mPa.s
 • Vlačna čvrstoća (20 °C): oko 0,9 MPa
 • Prelazak u staklo pri temp.: oko -12 °C
 • Otvoreno vrijeme (20 °C): oko 180 minuta
 • Temperatura ugradnje: + 5 °C do + 35 °C

KÖSTER 2 IN 1 Smola za injektiranje

Tehnički podatci:

 • Viskoznost miješanja pri 25°C: (ISO 2555) oko 250 mPa.s
 • Povećanje volumena u kontaktu s vodom: max. 1:20
 • Gustoća mješavine pri 20°C: (DIN53479) oko 1.1 kg/l
 • Spec. gravitacija pjene: oko 0.05-0.1 g/cm3
 • Vrijeme reakcije nakon kontakta s vodom: oko 50 sec.
 • Vrijeme ekspanzije: oko 180 sec.
 • Nije ljepljivo nakon: oko 6 min.
 • Otvoreno vrijeme (20°C, 1 kg ): (DIN EN 1504-5) 45 min.
 • Vrijeme reakcije bez kontakta s vodom (20°C): oko 24 h.
 • Omjer miješanja (po težini): 1: 1 (A : B)
 • Omjer miješanja (po volumenu): 1: 1 (A : B)

Potrošnja: oko. 0.1 kg/l šupljine (pjena) oko 1.1 kg/1 šupljine (čvrsta smola)

KÖSTER Micro Grout 1K

Tehnički podatci:

 • Tlačna čvrstoća 28 dana: > 60 N/mm2
 • Otvoreno vrijeme: oko 100 min
 • Finoća brušenja (Blaine): > 5500 cm2/g

Potrošnja: oko 1.6 kg /1 šupljine

Važna ispitivanja proizvoda: KÖSTER IN 3: Tlačna čvrstoća > 80 N/mm2, vlačna čvrstoća > 14 N/mm2 KÖSTER IN 5: CE-certifikacija i ispitivanje prema DIN-EN 1504-5

KÖSTER Područja primjene

 1. Hidroizolacija podruma izvana
 2. Hidroizolacija podruma iznutra
 3. Prekid kapilarne vlage/Sanacija zida
 4. Injektiranje pukotina i cjevčica
 5. Zaštita i sanacija betona
 6. Hidroizolacija spojeva
 7. Hidroizolacija sanitarnog čvora
 8. Sustav protiv plijesni
 9. Podni premazi
 10. Zaštita fasade
 11. Hidroizolacija balkona i terasa
 12. Hidroizolacija krova
 13. Hidroizolacija spremnika i cijevi

KÖSTER BAUCHEMIE AG iz Auricha se tijekom desetljeća rada usavršio u proizvodnji hidroizolacijskih sustava i rješenja. Oni štite i održavaju vrijednu građevinsku supstancu diljem Svijeta. Radi li se o sanaciji povijesnih objekata, hidroizolaciji u novogradnji, prekidu kapilarne vlage prilikom sanacije vlažnih podruma ili o hidroizolaciji krovova ili fasada: s našim obuhvatnim programom možemo Vam za svaki hidroizolacijski zahtjev ponuditi optimalno rješenje.

BAUCHEMIE d.o.o.
BAUCHEMIE d.o.o.
Prodaja i tehničko savjetovanje na području cijele Hrvatske, Srbije, BIH, Crne Gore, Kosova, Makedonije.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi