SHEMA: Prikaz slojeva koji čine Mapetherm X2 sustav

Mapei promiče sustave vanjske toplinske izolacije kao osnovno sredstvo za postizanje energetskih ciljeva koje je odredio EU.

Države članice Europske unije definirale su klimatske sporazume i ciljeve usmjerene na razvoj konkurentnijeg, sigurnijeg i održivijeg sustava upravljanja energijom. Ciljevi koje je potrebno postići, utvrđeni paketom „Spremni za 55 %“, izrazito su ambiciozni. Svaka država članica EU-a moći će samostalno odlučivati i donositi zakone kako bi postigla te rezultate, no to će biti zakonska obveza od koje se neće moći povući.

Energetska je učinkovitost bez sumnje na prvom mjestu na popisu politika Europske unije. U Italiji, na primjer, samo 22 % zgrada trenutačno ispunjava te zahtjeve, dok se u Španjolskoj procjenjuje da samo 1 % od 25 do 27 milijuna zgrada ima energetski certifikat razreda A ili B. Stoga će se intervencije za poboljšanje energetske učinkovitosti odnositi na znatan broj zgrada širom Europe, a sustavi vanjske toplinske izolacije ostat će pokretačem građevinske industrije.

Kultura vanjske toplinske izolacije

Tvrtka Mapei promiče filozofiju sustava vanjske toplinske izolacije kao osnovnog sredstva za postizanje ciljeva koje je odredila Europska unija. Osim isporuke inovativnih sustava, Mapei također organizira radionice za inženjere i izvođače prema važećim standardima. Ispravna ugradnja, uz kvalitetu materijala, zapravo je okosnica koja jamči učinkovitost i trajnost sustava za vanjsku toplinsku izolaciju.

Istraživanja i tehnologije u području održivosti

Usmjerenost tvrtke Mapei na održivost uključuje razna područja i aktivnosti:

 • jamstvo dugotrajnosti sustava vanjske toplinske izolacije koji primjenjuju sustave s certifikatom ETA i oznakom CE. Održivim se može definirati samo ono što je trajno ili što zadržava svoja svojstva tijekom vremena
 • korištenje sirovina koje su reciklirane ili imaju nizak utjecaj na okoliš
 • razvoj ljepila/proizvoda za završnu obradu s niskim modulom elastičnosti s čvrstoćom prianjanja najmanje četiri puta većom od minimuma koji je propisan normama te sa sposobnošću formiranja završnog sloja koji je u isto vrijeme i plastičan i monolitan kako bi mogao izdržati pod opterećenjem podloge bez pucanja
 • razvoj tehnologija koje omogućavaju obnovu starih sustava vanjske toplinske izolacije temeljitom analizom postojećeg sustava koju provode specijalizirani stručnjaci tvrtke korištenjem višestruko učinkovitih proizvoda kao što je MAPETHERM FLEX RP
 • razvoj sustava Mapetherm X2 koji se može izvesti na postojeće sustave toplinske izolacije, eliminirajući rad nje i troškove uklanjanja i zbrinjavanja starih materijala. Sustav je također kompaktan, ima zajamčeni vijek trajanja od 10 godina i koristi modernu vrstu izolacijske ploče izrađene od recikliranih sirovina ili sirovina certificiranih za sektor zelene gradnje, čime se smanjuje emisija tvari koje utječu na klimatske promjene
 • razvoj iznimno vodootpornih (razred W3 prema normi EN 1062-3), teksturiranih premaza otpornih na degradaciju boje te visoko učinkovitih protiv razmnožavanja plijesni i algi (učinkovitost ispitana u skladu s europskim normama EN 15457 i 15458). Tanak premaz koji se nanosi na sustav vanjske toplinske izolacije, čija debljina općenito iznosi samo 1,2 – 1,5 mm, mora jamčiti niz temeljnih svojstava učinkovitosti za vrijeme trajanja cjelokupnog sustava. Pri izradi tehničkih specifikacija stručnjak bi uvijek trebao navesti referentne europske norme koje se odnose na značajke učinkovitosti protiv plijesni i algi te niske razine apsorpcije vode (W3). To vrijedi i za izvođače koji žele smanjiti rizik korištenjem kvalitetnih materijala koji će jamčiti trajnost njihova rada
 • razvoj sustava s visokoučinkovitim, certificiranim mehaničkim svojstvima s mogućnošću da izdrže sve učestalije oluje praćene tučom ili osmišljavanje namjenskih dijelova posebno izloženih udarima (zidne lajsne u školama, trijemovi itd.)
 • certificirani proizvodi s EPD-ovima (Izjava o utjecaju proizvoda tip III, u skladu s normom ISO 14025). Mapei u okviru svojih istraživanja također razvija sustave vanjske toplinske izolacije koji bi trebali pojednostaviti ugradnju, imati poboljšana mehanička svojstva te bi se mogli nadograditi na stare, postojeće sustave, čak i one čiji su sastavni dijelovi objektivno u uznapredovalom stanju propadanja. Nova rješenja, izrazito estetski privlačna, kao i sustavi vanjske toplinske izolacije bit će dostupni na tržištu u skoroj budućnosti.

CILJEVI EUROPSKE UNIJE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST

Mapei razvija sustave toplinske izolacije koji mogu pojednostaviti ugradnju, poboljšati mehanička svojstava i nadograditi stare, postojeće sustave.

ZGRADE U HRVATSKOJ VEĆINOM SU GRAĐENE PRIJE 1987. GODINE TE KAO TAKVE NEMAJU ODGOVARAJUĆU TOPLINSKU ZAŠTITU. ČAK OKO 83 % ZGRADA NE ZADOVOLJAVA NI TEHNIČKE PROPISE IZ 1987. I IMAJU VELIKE GUBITKE TOPLINE, UZ PROSJEČNU POTROŠNJU ENERGIJE ZA GRIJANJE OD 150 DO 200 KWH/M2, ŠTO IH SVRSTAVA U ENERGETSKI RAZRED E.

Konstrukcijsko ojačanje i toplinska učinkovitost

Mapei je u okviru svojih istraživanja razvio sustave koji omogućuju izvođenje radova konstrukcijskog ojačanja, odnosno sustave FRCM (cementna matrica ojačana vlaknima), CRM (kompozitni ojačani mortovi) te FRP (polimeri ojačani vlaknima), kao i sustave protiv urušavanja zidova i stropova – sustav Mapewrap EQ, zajedno s rješenjima za poboljšanje toplinske učinkovitosti zgrada.

Mapetherm: Razvoj mortova

NIZ PRIMJENA OMOGUĆEN RAZVOJEM MORTOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U SUSTAVIMA VANJSKE TOPLINSKE IZOLACIJE

Sustav Mapetherm primjer je širokog raspona dostupnih rješenja zahvaljujući tehnološkim sinergijama koje su moguće između različitih proizvoda koji se primjenjuju u sustavima tvrtke Mapei, a kod kojih je poseban naglasak stavljen na njihovu kompatibilnost. Naglasak je stavljen i na proučavanje i razvoj funkcionalnosti mortova koji se koriste za sustave vanjske toplinske izolacije. Pažnju isto tako posvećujemo sloju koji se lijepi, koji djeluje kao spojni element između izolacijske ploče i podloge, te sloju žbuke/ završnom sloju u koji se ugrađuje mreža za ojačanje radi apsorpcije površinske napetosti i mehaničkog opterećenja.

SHEMA: Presjek sustava vanjske toplinske izolacije s prikazom svih njegovih sastavnih dijelova počevši od podloge: ljepilo, izolacijska ploča, elementi za pričvršćivanje, mort za zaglađivanje s ugrađenom mrežom za ojačanje od staklenih vlakana, temeljni i završni premaz.

Kako bi utvrdio najprikladnije formule za obavljanje navedenih funkcija, Mapei je u potpunosti iskoristio iskustvo laboratorija za cementna ljepila u okviru Centra za istraživanje i razvoj u Milanu, koji je desetljećima razvijao proizvode za polaganje keramičkih pločica i koji je, u ovom konkretnom slučaju, prenio svoja znanja i iskustva za različita područja upotrebe te ih prilagodio potpuno drugačijoj vrsti primjene.

Primarni je cilj bio pronaći rješenje koje bi omogućilo da se jedan proizvod primjenjuje za obje vrste upotrebe: to je značenje oznake „AR“, odnosno ljepilo – žbuka (engl. Adhesive – Render), formula koja ima oba svojstva kada se koristi kao dio sustava. U nastavku je sažetak najvažnijih karakteristika ove vrste proizvoda i izazova koje je laboratorij za istraživanje i razvoj morao savladati pri razvoju formulacije:

 • proizvod mora zadržati svoju obradivost dovoljno dugo kako bi se mogao nanijeti; sposobnost prianjanja na ploču od polistirena
 • kad je riječ o lijepljenju, sposobnost sušenja i vezanja u odgovarajućem vremenskom periodu
 • mora biti dovoljno tiksotropan da omogući nanošenje proizvoda u dovoljno debelim slojevima kako bi se ispravile nepravilnosti u zidu te, istovremeno, bez klizanja pri nanošenju na vertikalnu površinu
 • mora imati dobru obradivost kada se koristi za završno zaglađivanje tako da ga izvođači mogu obraditi zidarskom žlicom za postizanje željene završne obrade
 • mreža za ojačanje ugrađena u završni sloj mora dobro prianjati
 • sposobnost apsorpcije opterećenja nastalih uslijed udara na zidove nakon izvođenja, bez loma
 • sposobnost apsorpcije opterećenja uzrokovanih temperaturnim promjenama u građevinskim materijalima
 • veličina agregata mora biti takva da omogući završnom sloju željenu završnu teksturu.

Ispitivanje savojne čvrstoće proizvoda MAPETHERM u skladu s normom EN 998-1

Mortovi sustava Mapetherm dostupni su i u bijeloj verziji, kod koje se vrši kontrola kvalitete sirovina koja je ključna za zadržavanje indeksa bjeline tijekom proizvodnje. Razvijanje formula s prethodno navedenim obilježjima znači utvrđivanje teoretski najprikladnijih mješavina korištenjem kemijskih dodataka i sirovina – agregata i cementa – koji se smatraju najprikladnijima, a zatim njihovo ispitivanje u laboratoriju kako bi se ta svojstva provjerila. Tu dolazi do izražaja bogato iskustvo laboratorija za istraživanje i razvoj tvrtke Mapei: razvoj proizvoda za polaganje keramičkih pločica, istraživanje reoloških dodataka za poboljšanje obradivosti i proučavanje interakcije tih dodataka s cementnim vezivima, odabir odgovarajućih polimera za omogućavanje boljeg prianjanja na izolacijske ploče i odabir najprikladnijih agregata za postizanje tražene teksture završnog premaza.

Nadalje, tijekom faze testiranja važno je imati na raspolaganju ispitne protokole i metode za mjerenje obradivosti i tiksotropije, posebno viskozimetre za provođenje mjerenja i određivanje količine vode potrebne za postizanje najbolje konzistencije mješavine. Viskozimetrija se također može kombinirati s ispitivanjima klizanja, kojom je moguće procijeniti klizanje morta za lijepljenje kada se nanese na zid u maksimalnoj debljini dopuštenoj za njegovu primjenu. Isto je tako iznimno važno pravilno izmjeriti kapacitet prianjanja morta za lijepljenje na izolacijske ploče i završnog sloja na mrežu, pri čemu važnu ulogu ima iskustvo stečeno tijekom godina u procjeni sustava za polaganje keramičkih pločica.

Posljednja, no ne manje važna, jesu ispitivanja primjene koja se provode kako bi se utvrdilo odgovaraju li procjene provedene u laboratorijskim uvjetima doista svojstvima zapaženima u sličnim uvjetima tijekom izravne primjene na gradilištima. Sposobnost apsorpcije učinaka izazvanih širenjem/skupljanjem uslijed temperaturnih promjena uglavnom je funkcija modula elastičnosti morta: kontrola i mjerenje ovog parametra pri formulaciji proizvoda jedna je od glavnih karakteristika žbuka u sustavu Mapetherm. Proizvodi Mapetherm također imaju oznaku CE u skladu s europskom normom EN 998-1 – Specifikacija morta za ziđe, 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka. Značajke i svojstva formule utvrđuju se ne samo za laboratorijske prototipove već se koriste i pri definiranju specifikacija za potrebe proizvodnje te kao osnova za kontrolu dosljednosti tijekom proizvodnje i, jednako tome, za kontrolu sirovina.

MAPEI S UDRUŽENJEM EAE I NJEGOVIM NACIONALNIM ČLANICAMA

U mnogim europskim zemljama djeluju nacionalna udruženja koja okupljaju proizvođače i stručnjake specijalizirane za vanjsku toplinsku izolaciju. Dio su EAE-a, Europskog udruženja za kompozitne sustave vanjske toplinske izolacije (ETICS) koje kroz brojne informativne projekte i edukacije širi i dijeli kulturu vanjske toplinske izolacije i kvalitetne gradnje. Među njima, Mapei S.p.A. član je Cortexe, srodnog projekta pokrenutog 2007. koji je referentna točka u Italiji za sustave vanjske toplinske izolacije. Druge podružnice Grupe Mapei u Španjolskoj, zemljama Beneluksa te u Poljskoj, članice su lokalnih partnera EAE-a, kao što su Anfapa (Španjolska), Xthermo.be (Belgija) i SSO (Poljska). Mapei Croatia je, pak, član Hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava HUPFAS.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu.
Pratite Mapei Croatia TV na YouTubeu.

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području cijele Hrvatske.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi