Građevina je slobodnostojeća, troetažna (prizemlje, kat i potkrovlje) i namijenjena je stanovanju dvije obitelji. Projektirana je u dvije visinske kaskade radi prilagodbe kosom terenu, tako da se sa svakog stubišnog međupodesta ulazi u stanove i pomoćne prostore.

U prizemlju je smještena garaža s četiri parkirna mjesta i pomoćne prostorije za oba vlasnika. Na gornja dva kata su dva dvoetažna stana sa zasebnim unutrašnjim stubištima za gornju etažu. Na donjoj etaži (prvi kat kuće) je dnevni dio – dnevni boravak, blagovaonica, kuhinja, radna soba i kupaonica. Iz oba dnevna boravka se kroz velike staklene stijene izlazi na velike terase koje ne gledaju jedna na drugu. Na katu iznad su spavaće sobe s pripadajućim kupaonicama. I na ovoj etaži stanovi imaju zasebne terase natkrivene širokom strehom krova blagog nagiba, prekrivenog limom.

Dio terena koji nije predviđen za parkiranje i pristupni put podijeljen je u dva ozelenjena vrta na prijašnjem kosom terenu. Teren je izniveliran u horizontalu, a podzidom je riješena razlika u novoj visini između nižeg i višeg vrta.

U fazi projektiranja za građevinsku dozvolu je tlocrtna i vertikalna organizacija prostora maksimalno prilagođena željama dvojice investitora, a završnim radovima su izvedeni interijeri stanova također u skladu sa senzibilitetom korisnika.

Digitalnom vizualizacijom na 3D modelu izrađeno je nekoliko rješenja boja fasada te je odabrana monokromatska varijanta s naglašenom razlikom između dva dijela objekta.

Pogledajte interijer stana

Autori projekta:
Mirjana Ciliga, dipl. ing. arh.
Zdenka Idžotić, dipl. ing. arh. ARHIZED STUDIO d.o.o.

Fotogalerija (18)

ARHIZED STUDIO d.o.o.
ARHIZED STUDIO d.o.o.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi