Što znači hidroizolacija s negativne strane?

Uobičajeni slučaj za hidroizolaciju s negativne strane je kada voda s vanjske strane podrumskog zida prodire u podrum te se hidroizolacija vrši s unutrašnje strane zida. Općenito pojam hidroizolacije s negativne strane znači da se hidroizolacija nanosi s one strane objekta koja je nasuprotna strani objekta koja je izložena vodi. Izvedba hidroizolacije s negativne strane znatno je zahtjevnija od hidroizolacije s pozitivne strane pošto je voda pronašla put kroz supstancu između hidroizolacije koja je oštećena te prijeti svojim djelovanjem da će odstraniti hidroizolaciju.

Važno: Ukoliko je moguće, izvoditi hidroizolaciju s pozitivne strane. Samo ukoliko pozitivna strana nije dostupna izvodi se hidroizolacija s negativne strane.

Više o hidroizolaciji podruma iznutra


Zidovi podruma često nisu dostupni s vanjske strane. Takve zidove moguće je izolirati samo s unutrašnje (negativne) strane.


Spremnici koji su puni vode često nisu dostupni s unutrašnje strane. Kako bi se na njima izvela hidroizolacija a da se spremnik nesmetano koristi bez prekida hidroizolacija se može nanijeti s vanjske strane kao hidroizolacija s negativne strane.

Zašto KÖSTER Izolacijski Sustavi?

Voda koja je prošla kroz sastavni dio objekta i koja je u dodiru sa hidroizolacijom te je pritišće sa stražnje strane i može dovesti do toga da se hidroizolacija odvoji od podloge. Pritisak vode i nastanak kristala soli stvaraju pritisak u kapilarama i šupljinama između hidroizolacije i podloge. Iz tog razloga su elastične hidroizolacije sklone tome da se nakon određenog vremena odvoje od podloge. KÖSTER NB 1 Sivi razvijen je kako bi se mineralne podloge poput zida i betona moglo izolirati sigurno i s negativne strane.

Sadrži aktivne sastojke koji s vlagom kao i sastojcima podloge reagiraju i prilikom toga nastaju kristali u porama s čime ih se trajno izolira. KÖSTER NB 1 Sivi prodire u podlogu, postaje sastavni dio podloge i na taj način izolira objekt prilikom čega hidroizolacija ostaje paropropusna. KÖSTER NB 1 se ne može odvojiti od podloge. Očekivani životni vijek hidroizolacije je jednak očekivanom životnom vijeku objekta.

Važno:

 • KÖSTER NB 1 Sivi drži kao hidroizolacija s negativne strane pritisak do 13 bara (stupac vode visine 130 metara). Dostupna ispitivanja.
 • KÖSTER NB 1 Sivi ne sadrži sastojke koji bi mogli poticati koroziju.
 • KÖSTER NB 1 je primjenjiv i na poroznim podlogama.


Slika nastala na raster-elektronskom mikroskopu: bijele površine: latentno hidraulički sastojci koji su prodrli u poroznu strukturu podloge te brtve pore stvaranjem kristala.

Kako se izvodi hidroizolacija s negativne strane?

Kako bi uspješno nanijeli hidroizolaciju potreban je proizvod sa slijedećim svojstvima:

 • Poput cigle ili betona treba biti na mineralnoj osnovi – mora se sjediniti s podlogom.
 • Trebao bi moći prodirati u podlogu. Na taj način se ne može odvojiti od podloge.
 • Treba biti paropropustan tako da vodena para može difundirati kroz suhu hidroizolaciju.
 • Ne bi trebao sadržavati kloride kako se ne bi poticao razvoj korozije armaturnog željeza.
 • Proizvod treba biti otporan na visoki vodeni pritisak s negativne strane.
 • Treba biti jednostavan za ugradnju.
 • Proizvod treba imati mogućnost ponovne aktivacije tako da može zacijeliti novonastale mikropukotine.

KÖSTER NB 1 Sivi objedinjuje sva ta svojstva u jednom proizvodu.
KÖSTER NB 1 Sivi može se koristiti za hidroizolaciju s negativne strane protiv vlage iz tla, procjedne vode i vode pod pritiskom.
KÖSTER NB 1 Sivi je vodonepropusni mineralni hidroizolacijski premaz sa svojstvima kristalizacije i zatvaranja kapilara. Visoko otporan je na vodeni pritisak, habanje kao i na veliki broj kemikalija.
KÖSTER NB 1 Sivi je primjenjiv za hidroizolaciju
spremnika pitke vode.

Više o hidroizolaciji podruma iznutra

Ugradnja

Mineralna podloga mora biti čvrsta, nosiva i čista bez ostataka masti, ulja i slobodnih čestica. Prije ugradnje se podloga mora nakvasiti prilikom čega treba izbjegavati zadržavanje vode na podlozi. Upijajuće podloge i podloge opterećene solima potrebno je prethodno tretirati s primerom KÖSTER Polysil® TG 500. KÖSTER NB 1 Sivi se miješa s sporo rotirajućom mješalicom prilikom čega se prah dodaje u vodu za miješanje.

Promješani materijal se nanosi sa četkom ili s adekvatnim alatom za prskanje u najmanje dva sloja. Premaz se tijekom i 24 sata nakon nanošenja ne smije izlagati smrzavanju ili jakom vjetru. Vreća od 25 kg KÖSTER NB 1 Sivi se miješa s 8l vode. Za poboljšavanje prionjivosti i elastičnosti materijala se može koristiti KÖSTER NB 1 Flex kao tekućina za miješanje.

Za više informacija posjetite našu web stranicu www.koster.hr

Hidroizolacija prodora vode pod pritiskom: Zahtjevna situacija!

Uobičajeni hidroizolacijski materijali su na cementnoj osnovi te im treba od nekoliko sati do nekoliko dana do potpunog sušenja. Prije potpunog sušenja bi takve proizvode voda pod pritiskom isprala. Za takve slučajeve je razvijen KÖSTER Kellerdicht Sustav sa svojim komponentama KÖSTER Kellerdicht 1 Premaz, KÖSTER Kellerdicht 2 Blitz i KÖSTER Kellerdicht 3 Učvršćivač. KÖSTER Kellerdicht 2 Blitz je visoko reaktivni prah sa kratkim vremenom vezanja. Zaustavlja vodu unutar nekoliko sekundi nakon što se utisne direktno na prodor.

KÖSTER Kellerdicht 1 Premaz je hidroizolacijski premaz koji kristalizira u podlogu te se ugrađuje zajedno s KÖSTER Kellerdicht 2 Blitz i KÖSTER Kellerdicht 3 Učvršćivačem kako bi se postiglo trenutno i potpuno sušenje premaza. KÖSTER Kellerdicht 3 Učvršćivač prodire duboko u podlogu i tvori vodonepropusne spojeve, zatvara pore i na taj način zaustavlja trajno prodor vode zajedno s postupkom kristalizacije koja se može uvijek ponovno aktivirati.

Ugradnja

Zaustavljanje prodora vode
KÖSTER Kellerdicht 2 Blitz se oblikuje u čvrstu kuglu prilikom čega se istiskuje zrak iz praha. Nakon
toga se prah čvrsto stišće na prodor vode sve dok se ne zaustavi istjecanje vode.


Prodor vode se zaustavlja brzo, sigurno i trajno s KÖSTER Kellerdicht 2 Blitz.

Hidroizolacija
Nakon zaustavljanja prodora vode mora se izvršiti hidroizolacija okolne površine : za to se miješa onoliko KÖSTER Kellerdicht 1 Premaza koliko se može ugraditi unutar 10 Minuta. Premaz treba imati konzistenciju kreme kako bi se lako mogao premazivati. Premaz se nanosi četkom.

Nakon toga se KÖSTER Kellerdicht 2 Blitz trlja s rukom u svježi, još vlažni premaz dok površina premaza nije u potpunosti suha. Odmah nakon toga nanosi se KÖSTER Kellerdicht 3 Učvršćivač s čistom četkom. Odmah u nastavku se još jednom i ponovno nakon 30 minuta nanosi KÖSTER Kellerdicht 1 Premaz. Ukupna debljina premaza ne bi smjela biti veća od 4 mm.

Hidroizolacija na podlozi opterećenoj solima

Svi mineralni građevinski materijali sadrže u određenom udjelu soli. Soli mogu postati problem za građevinski materijal u višim koncentracijama, npr. upijanjem soli u poljoprivrednim objektima, utjecajem morske vode ili gnojiva. Soli su topive u vodi te zbog toga mogu s vodom u kojoj su otopljene putovati kapilarnim sustavom građevinskog materijala. Voda hlapi najčešće iz pora materijala koje su najbliže površini i tu soli stvaraju kristale. U postupku kristalizacije se volumen soli značajno povećava.

Kada su soli kristalizirale u kapilarama u dovoljnoj količini može nastati toliko visok pritisak u kapilarama da se građevinski materijal oštećuje. Građevinski materijal gubi svoju mehaničku otpornost i postaje krhak što najprije vodi do oštećenja na površini materijala. Uobičajen znak opterećenja podloge solima su cvjetanja koja se pojavljuju kao bijela supstanca na površini ziđa ili betona. S kapilarnom vlagom se često podižu otopljene soli iz tla te se kroz građevinski materijal prenose sve do površine. Nakon određenog vremena počinje otpadati boja sa zidova zbog visokog pritiska kristalizacije te se na uobičajenim žbukama pojavljuju oštećenja na površini.

Za sanaciju podloga opterećenih solima koriste se uz hidroizolaciju KÖSTER Polysil® TG 500 i KÖSTER Sanacijska Žbuka. KÖSTER Polysil® TG 500 je nisko viskozni kombinacijski proizvod na polimer silikatnoj osnovi. Nanosi se na podlogu prskanjem i prodire u kapilare građevinskog materijala. KÖSTER Polysil® TG 500 smanjuje volumen pora i na taj način sprječava nastanak novog cvjetanja soli. Također povećava kemijsku i mehaničku otpornost mineralnih građevinskih materijala. Ilustracije pokazuju što se u kapilarnom sustavu događa nakon upotrebe KÖSTER Polysil® TG 500 im Kapillarsystem geschieht. Siva površina prikazuje zonu u kojoj se soli djelovanjem KÖSTER Polysil® TG 500 pretvaraju iz lako topivih u teško topive.


Uobičajena šteta zbog cvjetanja soli


Ziđe ovih objekata je sanirano s KÖSTER Sanacijskom Žbukom 2 bijela.

Na površinu se nanosi KÖSTER Sanacijska Žbuka koja tvori prozračni sloj s visokim udjelom pora. Pore u KÖSTER Sanacijskoj Žbuki nude dovoljno prostora za preuzimanje kristalizacije soli tako da se na taj način sprječava cvjetanje soli. Soli kristaliziraju u porama.

Zbog mikro strukture žbuke se vlažni zidovi mogu bolje isušivati. KÖSTER Sanacijske Žbuke mogu primiti vodenu paru i ponovno je otpustiti tako da zidovi "dišu". Na taj način se stvara ugodnu i zdravu klimu u prostoru.


Kristalizacija soli u porama KÖSTER Sanacijske Žbuke sprječava cvjetanje soli i nastanak šteta.

Ugradnja

Tehnički podatci

NB 1 Sivi
Kristalizirajući hidroizolacijski sustav za hidroizolaciju s pozitivne i negativne strane

 • Tlačna čvrstoća (28 dana) > 35 N/mm2
 • Savojna čvrstoća (28 dana) > 5,5 N/mm2
 • Vlačna čvrstoća > 1,5 N/mm2
 • Vodonepropusno (negativna strana) do 13 bar
 • Faktor otpora difuzije vodene pare (μ): 60
 • Vrijeme ugradnje: oko 2 sata
 • Prohodno: nakon 2 dana
 • Izlaganje punom opterećenju: nakon 2 tjedna

Potrošnja

 • Izolacija vlage iz tla najmanje 2 kg/m2 (2 sloja)
 • Izolacija procjedne vode najmanje 3 kg/m2 (2 sloja)
 • Izolacija vode pod pritiskom najmanje 4 kg/m2 (2-3 sloja)
 • Izolacija s negativne strane najmanje 3 kg/m2 (2 sloja)

Polysil® TG 500
Zaustavlja soli i učvršćuje podloge

 • Gustoća: 1,03 g/cm3
 • Površina: čista, malo ljepljiva
 • Nanošenje idućeg sloja:
  • cementni materijali nakon 30 minuta
  • akrilati i silikatne boje nakon 24 sata

Potrošnja

 • Kao dubinski primer: oko 100 do 130 g/m2
 • Za očvršćivanje premaza: oko 200 do 250 g/m2
 • Ispod bitumenskih hidroizolacija debelog sloja: oko 150 g/m2

Na podlogama visoke upojivosti potrebne su dvostruke količine.

Važna ispitivanja proizvoda: KÖSTER NB 1 Sivi

 • Ispitan za upotrebu u spremnicima pitke vode prema smjernicama grupe "zahtjevi za pitku vodu" komisije za umjetne materijale saveznog ureda za zdravstvo Njemačke.
 • Ispunjava zahtjeve prema DVGW- list W270
 • Otporan na sulfate i kloride
 • Vodonepropustan do pritiska vode od 13 bara s negativne strane (130 m vodeni stup)
 • Potvrda o ispitivanju MPA Clausthal-Zellerfeld
 • Sadrži kristalizirajuće agense
 • Mogućnost samozacijeljivanja mikro pukotina
 • Otporan na cikluse smrzavanja i otapanja, prionjivost materijala ostaje vrhunska

Kellerdicht-Sustav

 • KÖSTER Kellerdicht 1 Premaz: vrijeme vezanja (20 °C, 65 % rel. vlaž. zraka) oko 15 Min.
 • KÖSTER Kellerdicht 2 Blitz: vrijeme vezanja (brtvljenje prodora vode) nekoliko sekundi
 • KÖSTER Kellerdicht 3 Učvršćivač: vrijeme vezanja (20 °C, 65 % rel. vlaž. zraka) 2 – 3 sata
 • KÖSTER Kellerdicht Sustav: drži pritisak vode do7 bara (s negativne strane)

Potrošnja

 • KÖSTER Kellerdicht 1: oko 1,5 – 2,5 kg/m2
 • KÖSTER Kellerdicht 2: oko 1,0 – 2,0 kg/m2
 • KÖSTER Kellerdicht 3: oko 0,5 kg/m2

Sanacijska Žbuka 2 Bijela
Žbuka otporna na soli i s velikim volumenom pora za zdravu klimu životnog prostora

 • Gustoća svježeg morta: 1,3 kg/dm3
 • Sadržaj pora (svježi mort): 34 V-%
 • Tlačna čvrstoća: > 2,5 N/mm2
 • Savojna čvrstoća: oko 1,4 N/mm2
 • Poroznost: oko 41 Vol-%
 • Vrijeme vezanja: nakon 3 sata

Potrošnja

 • oko 12 kg/m2 po cm debljine sloja žbuke

Također dostupno

 • KÖSTER Sanacijska Žbuka 1 Siva
 • KÖSTER Sanacijska Žbuka 2 "lagana"
 • KÖSTER Sanacijska Žbuka 2 "brza"
 • KÖSTER Sanacijska žbuka 2 "brza i lagana"

Važna ispitivanja proizvoda: KÖSTER Kellerdicht-Sustav

 • Brzo zaustavljanje vode pod pritiskom i prodora vode
 • Otporan na sulfate i kloride
 • Potvrda o ispitivanju kod Law Engineering Inc., Atlanta, USA – vlačna čvrstoća i vodonepropusnost (s negativne i pozitivne strane)

Hidroizolacija spojeva zid/pod, prijelaza, fuga i pukotina

Mjesta na kojima treba posvetiti posebnu pozornost u izvedbi hidroizolacije su spojevi, prijelazi, fuge i pukotine. Za trajnu hidroizolaciju osjetljivih područja često su potrebni posebni materijali i tehnologije ugradnje. Na spojevima zid pod se tako na primjer moraju izvoditi holkeri a fuge i pukotine se mora zatvoriti kruto ili elastično, ovisno o zahtjevima elementa na kojem se izvodi hidroizolacija.

KÖSTER nudi opširan program građevinskih materijala, pribora i alata za injektiranje pukotina i brtvljenje fuga kao npr. KÖSTER FS-H i FS-V, KÖSTER Smole za injektiranje i KÖSTER KB-Flex 200 Pasta za brtvljenje.

Više informacija o navedenim temama možete potražiti u našoj brošuri „Sanacija i injektiranje pukotina", u našem katalogu „Zelene strane hidroizolacije" kao i na našoj web stranici www.koster.hr

Više o hidroizolaciji podruma iznutra

KÖSTER Područja primjene

 1. Hidroizolacija podruma izvana
 2. Hidroizolacija podruma iznutra
 3. Prekid kapilarne vlage/Sanacija zida
 4. Injektiranje pukotina i cjevčica
 5. Zaštita i sanacija betona
 6. Hidroizolacija spojeva
 7. Hidroizolacija sanitarnog čvora
 8. Sustav protiv plijesni
 9. Podni premazi
 10. Zaštita fasade
 11. Hidroizolacija balkona i terasa
 12. Hidroizolacija krova
 13. Hidroizolacija spremnika i cijevi

KÖSTER BAUCHEMIE AG iz Auricha se tijekom desetljeća rada usavršio u proizvodnji hidroizolacijskih sustava i rješenja. Oni štite i održavaju vrijednu građevinsku supstancu diljem Svijeta. Radi li se o sanaciji povijesnih objekata, hidroizolaciji u novogradnji, prekidu kailarne vlage prilikom sanacije vlažnih podruma ili o hidroizolaciji krovova ili fasada : S našim obuhvatnim programom možemo Vam za svaki hidroizolacijski zahtjev ponuditi optimalno rješenje.

BAUCHEMIE d.o.o.
BAUCHEMIE d.o.o.
Prodaja i tehničko savjetovanje na području cijele Hrvatske, Srbije, BIH, Crne Gore, Kosova, Makedonije.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi