Sustavi grijanja su neizostavni dio instalacija u kućanstvima u Hrvatskoj. Kakav ćete sustav odabrati naravno ovisi i o raspoloživim energentima. Kako biste postigli i održavali toplinsku ugodnost u cijeloj kući te kako bi mogli koristiti obnovljive izvore energije preporuča se ugradnja sustava centralnog toplovodnog grijanja. Kako cijena energenata a naročito lož ulja raste, razmotrite primjenu obnovljivih izvora energije kao što su solarni kolektori i biomasa ili dizalice topline kako biste smanjili troškove za grijanje a ujedno i doprinijeli očuvanju okoliša.

Troškovi za grijanje u najhladnijim zimskim mjesecima predstavljaju i do 3/4 troškova za energente. To je razlog, ne samo da prilikom kupnje odabirete energetski efikasnije uređaje, već da te uređaje i dobro održavate.

Loše održavanje ili zapuštenost uređaja je uzrok broj 1 prestanku rada sustava grijanja ili hlađenja!

Centralno grijanje (uljno ili plinsko)

  • Jednom godišnje prije početka sezone grijanja pozovite servisera da provjeri plinske ili uljne instalacije i plamenik. Zaprljani plamenik uzrokuje nedovoljno izgaranje goriva, ali i manje efikasan rad cijelog sustava.
  • Jednom godišnje prije počeka sezone grijanja pozovite ovlaštenu osobu da provjeri izmjenjivače topline. Da bi se toplina proizvedena u kotlu iskoristila, potrebno je da su izmjenjivači topline čisti od kamenca. Sloj kamenca i male debljine smanjuje prolaz topline te aparat radi manje efikasno. U takvom slučaju potrošit će se veće količine plina, a prostor će se sporije zagrijavati.
  • Jednom godišnje stručna osoba treba provjeriti prohodnost dimnjaka.
  • Osigurajte neometan dovod zraka oko kotla. Ne ostavljajte predmete, naročito one zapaljive u blizini kotla.
  • Izolirajte cijevi tople vode koje prolaze kroz negrijane prostore. Cijev koja vodi od kotla do spremnika sa toplom vodom svakako treba biti izolirana, kao i spremnik vode.
  • Ne zaklanjajte radijatore zavjesama i namještajem jer to smanjuje njihov toplinski učin.
  • Redovito čistite radijatore kako bi osigurali da nečistoće ne sprječavaju prijelaz topline.
  • Tijekom ljeta u instalacije centralnog grijanja može ući zrak koji s početkom sezone grijanja može smanjiti kapacitet vašeg sustava. Tako recimo pola radijatora može biti vruće, a pola hladno. Stoga je potrebno redovito odzračivati radijatore i cijelu instalaciju kako bi smo izbacili zrak.
  • Provjerite sa stručnom osobom je li vaš kotao prevelik za potrebe grijanja vaše kuće. Ukoliko imate kotao većeg kapaciteta od potrebnog on će se češće paliti i gasiti što uzrokuje veću potrošnju goriva i veće troškove.

KONDENZACIJSKI KOTLOVI

Kotao treba imati što je moguće veći stupanj iskoristivosti. Energetski najefikasniji je kondenzacijski kotao. Ugradnjom kondenzacijskog kotla postižu se uštede od 10-15% u usporedbi s drugim novim kotlom, a do 25% u odnosu na kotlove starije od 30 godina.

Ako je vaš kotao stariji od 15 godina trebali biste razmotriti njegovu zamjenu novim kotlom čija efikasnost može biti i do 15% veća.

Primjer: Za obiteljsku kuću u Zagrebu i Splitu, površine 150 m2, toplinski izoliranu u skladu s propisima iz 1987. godine, potrebni toplinski učinci iznose 14,1 kW i 9,6 kW. Godišnje potrošnje toplinske energije za grijanje iznose 23.850 kWh i 12.650 kWh (specifične potrošnje 159 kWh/m2 i 84 kWh/m2), a za pripremu potrošne tople vode za četveročlanu obitelj 4.754 kWh (dnevna potrošnja 80 litara tople vode temperature 45ºC po osobi). Ukupna potrošnje toplinske energije za kuće locirane u Zagrebu i Splitu iznose 28.604 kWh i 17.410 kWh

ZAMJENA KOTLA NA LOŽ ULJE STAROG 20 GODINA KONDENZACIJSKIM KOTLOM NA PRIRODNI PLIN

Zamjena starog kotla na lož ulje kondenzacijskim kotlom na prirodni plin rezultira uštedom na troškovima za energent od 73%, a investicija nam se vrati u manje od tri godine (vidi tablicu):

ZAMJENA KOTLA NA LOŽ ULJE STAROG 20 GODINA KONDENZACIJSKIM PLINSKIM KOTLOM NA UKAPLJENI NAFTNI PLIN (UNP)

Zamjena starog kotla na lož ulje kondenzacijskim kotlom na ukapljeni naftni plin rezultira uštedama od 44% u Zagrebu i 26% u Splitu, pri čemu se investicija vraća u roku od 4,4 (Zg) i 7,5 (St) godina (vidi tablicu):

ZAMJENA KOTLA NA LOŽ ULJE STAROG 20 GODINA NISKOTEMPERATURNIM ILI KONDENZACIJSKIM KOTLOM NA LOŽ ULJE

Godišnje uštede koje postižemo zamjenom starog kotla na lož ulje novim kondenzacijskim kotlom na lož ulje iznose između 16 – 19%, dok niskotemperaturni kotao ostvaruje uštedu između 10 – 14%.

Grijanje na drva i biomasu

Biomasa je obnovljivi izvor energije koji uključuje ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šuma, piljevinu, koru i drugi ostatak iz drvne industrije kao i slamu, kukuruzovinu, stabljike suncokreta, ostatke pri rezidbi vinove loze i maslina, koštice višanja i kore od jabuka iz poljoprivrede, životinjski izmet i ostatke iz stočarstva, komunalni i industrijski otpad.

Za primjenu u sustavima grijanja obiteljskih kuća, stambenih i poslovnih zgrada u pravilu se koristi ogrjevno drvo ili razni proizvodi koji se dobivaju obradom drveta, drvnih ostataka i otpadaka kao što su piljevina, briketi i sl.

U ovdje razmatranom slučaju pod biomasom se smatra na tržištu dostupna već pripremljena biomasa u obliku tzv. peleta, tj. već pripremljeno gorivo u obliku malih cilindara promjera 6 mm, duljine do 35 mm, koje ne sadrži više od 8% vlage i 0,5% pepela.

Više od 30% kućanstava u Hrvatskoj se grije na drva.

Peć na drva mora biti kapaciteta koji odgovara veličini prostorije te mora biti stručno instalirana.

Pozovite stručnu osobu da provjeri spojeve peći s dimnjakom kako bi osigurali da nema propuštanja dimnih plinova u prostor. Ukoliko se u prostoru osjeti bilo kakav dim, postoji zagađenje koje je štetno za zdravlje.

Ukoliko imate kamin obavezno zatvorite vrata kad nije u funkciji, kako biste spriječili gubitak topline kroz dimnjak.

Spremište za drva mora biti suho jer će se u suprotnom drva ovlažiti i teže izgarati.

Nemojte pretrpavati ložište drvima. Iskoristivost će biti bolja ukoliko ložište punite manjim količinama drva.

Kako bi ste osigurali bolje izgaranje i učinkovitost, cjepanice ne bi trebale biti promjera većeg od 10-15 cm.

Ako zamijenite staru peć na drva efikasnijom novom peći ili kotlom na drva možete uštedjeti i do 50% ogrjevnih drva.

Zamjena starog kotla na lož ulje kotlom na biomasu rezultira uštedom na troškovima energenta. Iako efikasnost kotla na biomasu nije izrazito veća nego kod kotla na lož ulje, radi se o energentu čija cijena za 1 kWh topline sadržane u gorivu iznosi oko 0,216 Kn, dok je kod lož ulja ta cijena 0,475 Kn. Dakle, cijena biomase je 2,2 puta povoljnija od cijene lož ulja.

ZAMJENA KOTLA NA LOŽ ULJE STAROG 20 GODINA NOVIM KOTLOM NA BIOMASU (PELETI)

Ukoliko zamijenite kotao na lož ulje s novim kotlom na biomasu, godišnje ćete uštedjeti oko 12.000 Kn u Zagrebu odnosno 7.500 Kn u Splitu, a investicija od 30.000 Kn će vam se vratiti za 2,5 (Zg) i 4 godine (St).

Grijanje električnom energijom

Ukoliko nemate mogućnosti ugraditi sustav grijanja s biomasom i solarnim kolektorima ili plinsko centralno grijanje te vam je električna energija jedini dostupni energent, preporuka je da ugradite dizalicu topline. Dizalica topline troši približno 2,5-4 puta manje električne energije nego električni radijatori ili peći, kao što je prikazano u tablici.

Isti uređaj možete koristiti u ljetnom razdoblju za hlađenje, pri čemu treba paziti na odabiru kapaciteta uređaja s obzirom na rashladni ili ogrjevni učina koji uređaj treba osigurati. Predimenzionirana oprema može smanjiti toplinski ugođaj i povećati buku u prostoru. Zbog učestalog paljenja i gašenja smanjuje se životni vijek uređaja.

Dizalice topline niže kvalitete ne mogu zagrijati prostor kada je vanjska temperatura ispod nule, stoga treba odabrati dizalicu topline s inverterom koje mogu zagrijati vašu kuću i pri vanjskim temperaturama od -15oC. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zbog niskih vanjskih temperatura u zimskom razdoblju, efikasnost sustava bit će niža. Uređaji s inverterom pored toga troše i do 40% manje energije od klasičnih uređaja.

ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA I PRIPREME POTROŠNE TOPLE VODE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, SA SUSTAVOM S DIZALICOM TOPLINE ZRAKZRAK

Dizalica topline zrak – zrak uzima toplinu iz vanjskog zraka i uz pomoć kompresora zagrijava zrak u prostoriji. Zamjenom električnog grijanja ovom izvedbom dizalice topline godišnje možete uštedjeti između 45% i 52% električne energije. Uštede i investicije su navedene u tablici:

ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA PRIPREME I POTROŠNE TOPLE VODE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, SA SUSTAVOM S DIZALICOM TOPLINE ZEMLJAVODA I NISKOTEMPERATURNIM SUSTAVOM DISTRIBUCIJE TOPLINE

Dizalica topline zemlja – voda uzima toplinu iz zemlje pomoću zemljanih kolektora (cijevi položenih u zemlju kroz koje prolazi voda) i uz pomoć kompresora zagrijava vodu sustava centralnog grijanja koja se koristi za podno grijanje i potrošnu toplu vodu. Zamjenom električnog grijanja ovom izvedbom dizalice topline godišnje možete uštedjeti oko 70% električne energije. Uštede i investicije za dizalicu topline i podno grijanje navedene su u tablici:

S obzirom na način rada, voda koju zagrijava dizalica topline može postići temperaturu 40-55 ºC. Stoga se uglavnom izvodi u kombinaciji s podnim grijanjem.

ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA PRIPREME I POTROŠNE VODE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, SA SUSTAVOM S DIZALICOM TOPLINE PODZEMNA VODAVODA I PODNIM GRIJANJEM

Dizalica topline podzemna voda – voda uzima toplinu iz zemlje tj. podzemnih voda i uz pomoć kompresora zagrijava vodu sustava centralnog grijanja koja se koristi za podno grijanje i potrošnu toplu vodu. Zamjenom električnog grijanja ovom izvedbom dizalice topline godišnje možete uštedjeti oko 55% električne energije. Uštede i investicije za dizalicu topline i podno grijanje navedene su u tablici:

ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA I PRIPREME POTROŠNE VODE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, SA SUSTAVOM S DIZALICOM TOPLINE ZRAKVODA I PODNIM GRIJANJEM

Dizalica topline zrak – voda uzima toplinu iz vanjskog zraka i uz pomoć kompresora zagrijava vodu sustava centralnog grijanja koja se koristi za podno grijanje i potrošnu toplu vodu. Zamjenom električnog grijanja ovom izvedbom dizalice topline godišnje možete uštedjeti 66% (Zg) i 77% (St) električne energije. Uštede i investicije za dizalicu topline i podno grijanje navedene su u tablici:


______________________________________________________________________________________________

Proračuni za potrebe grijanja kuće te za primjenu pojedinih sustava grijanja i potrošne tople vode napravljeni su za jednu tipsku kuću od 143 m2 smještenu na području Zagreba i Splita u kojoj živi četveročlana obitelj. Uštede, investicije i razdoblje povrata investicije koje su navedene ovise o mnogim parametrima te se ne mogu primjenjivati općenito jednoznačno na svaki objekt, ali vam mogu okvirno približiti primjenu mjere u vašem kućanstvu.

Prilikom proračuna u obzir su uzete cijene energenata na dan 14. listopada 2008. godine. (Napomena: cijene su promijenjive, a na dan izdavanja brošure promijenila se samo cijena lož ulja.)

Električna energija: 0,92 Kn/kWh (VT) i 0,46 Kn/kWh (NT) (dvotarifno brojilo) i 0,87 Kn/kWh (jednotarifno brojilo)
Lož ulje: 5,63 Kn/l
Prirodni plin: 2,08 Kn/m3
Cijena vode: 11,2233 Kn/m3 (Zagreb)
Ogrjevno drvo: 370 Kn/prm
______________________________________________________________________________________________

Izvor: UNDP, Projekt poticanja energetske efikasnosti u Hrvatskoj

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi