Hotel Valamar Argosy u Dubrovniku

Kako bi bazen bio potpuno funkcionalan, siguran u pogledu vodonepropusnosti, trajnosti završne obloge u bazenu i estetski besprijekoran, potrebno ga je pravilno projektirati, pažljivo odabrati odgovarajuće proizvode i rješenja te profesionalno izvesti.

Bazenska školjka osnovna je konstrukcija svakog bazena. Bez obzira na raširenost različitih materijala za njenu izradu, u najvećem broju slučajeva izvodi se od armiranog betona. Armiranobetonski bazeni, kao klasičan način izgradnje bazena, zbog svoje konstrukcije imaju najveću prednost jer oblik i dubina bazena mogu neograničeno varirati. Kod bazena je nedopustiva pojava i najmanjih pukotina, a beton koji se ugrađuje mora biti kvalitetno izveden. Pravilno izvođenje AB konstrukcije ne ovisi samo o kvaliteti upotrijebljenih materijala i metodi lijevanja već i o pravilnom sazrijevanju betona. Prema dosadašnjem iskustvu smatra se da je potrebno najmanje 3 mjeseca kako bi se osiguralo ispravno sazrijevanje betona.

DODACI ZA BETONE

Da bi se postigla što bolja ugradivost betona uz smanjen vodocementni faktor i pritom još dobio vodonepropustan beton, u mješavinu betona dodaju se aditivi, npr. superplastifikatori iz Dynamon linije koji omogućavaju visoku redukciju vode u mješavini betona, čime se olakšava ugradnja pri niskom v/c faktoru, a vrijeme do oblaganja keramičkim pločicama može se skratiti na 90 dana. Međutim, ako dinamika radova zahtijeva još brže izvođenje radova, na ubrzan završetak sazrijevanja može se utjecati i specijalnim dodacima za kompenzirano skupljanje. Jedan od takvih dodataka je ekspandirajuće sredstvo EXPANCRETE koje djeluje na početnu ekspanziju betona tako da poništava naknadno skupljanje betona uslijed sušenja.

AB školjka s vanjske strane bazena hotela Olympia Sky izolirana je sintetičkom PVC-P folijom MAPEPLAN UG 20, dok su unutarnje stijenke bazena hidroizolirane cementnim mortom MAPELASTIC TURBO.
 

Za još veće skraćivanje vremena izgradnje, odnosno sazrijevanja betona mogu se koristiti i sredstva za unutarnju njegu kao što je MAPECURE SRA koji djeluje na smanjenje površinskog naprezanja betona. Upotreba MAPECURE-a SRA zajedno s EXPANCRETE-om i superplastifikatorima iz linije Dynamon čine Mapecrete System koji predstavlja najkvalitetnije rješenje za pouzdan i lako ugradiv beton s kompenziranim skupljanjem. Primjenom ovog sustava završno oblaganje bazenske školjke moguće je već 28 dana nakon završetka betoniranja.

PREKIDI BETONIRANJA

Betoniranje je najbolje izvesti sa što manje prekida. Međutim, kako je to često tehnološki nemoguće, za postizanje vodonepropusnosti spojeva između poda i zidova najčešće se primjenjuju PVC ili hidrofilne bubreće trake. Hidrofilne trake u kontaktu s vodom povećavaju svoju dimenziju i sprečavaju njezin prodor. IDROSTOP trake na bazi akrilnih polimera dostupne su u više dimenzija, a izbor ovisi o debljini zidova bazena. Za ovu primjenu također se koriste i hidrofilne bubreće trake na bazi bentonita IDROSTOP B25 ili IDROSTOP SOFT. Radni spojevi bazena obrađuju se vodonepropusno PVC trakama IDROSTOP PVC BI i IDROSTOP PVC BE koje također dolaze u više dimenzija.

VANJSKA HIDROIZOLACIJA BETONA BAZENA

Izvedba vanjske hidroizolacije bitan je dio procesa izvedbe bazena jer je uz potrebnu hidroizolaciju unutarnjih površina bazena nužno zaštititi i AB konstrukciju te spriječiti prolaz vode u bazen. Odabir odgovarajućeg sustava vanjske hidroizolacije betonske školjke ovisi o više faktora kao što su geomehanički i hidrološki podaci (visina podzemne vode), brzina i jednostavnost ugradnje, cijena i dr. Uzimajući u obzir te faktore, na raspolaganju su bitumenske emulzijske mase iz linije proizvoda Plastimul ili bitumenske trake Polyglass, sintetičke folije MAPEPLAN, polimer-cementni mortovi (npr. MAPELASTIC FOUNDATION) ili hidroizolacije na bazi bentonita iz linije Mapeproof.

SANACIJA LOKALNIH OŠTEĆENJA

Eventualna segregacijska gnijezda i neravnine neophodno je obraditi reparaturnim mortovima. Ovisno o stupnju segregacije, odnosno potrebne debljine nanošenja mogu se koristiti mortovi s kontroliranim skupljanjem iz linije Planitop ili Mapegrout. Rupe ostale od oplatnih distancera treba obraditi tako da ih se učini vodonepropusnima. Može ih se zapunjavati cementnim mortovima uz prethodnu upotrebu SN veze ili se može koristiti neko od dvokomponentnih epoksidnih ljepila, odnosno mortova kao što su ADESILEX PG1, ADESILEX PG2 ili ADESILEX PG4. Ako postoje pukotine, posebno kod vodonepropusnih bazenskih školjki, mora se pristupiti sanaciji koja podrazumijeva injektiranje pukotina dvokomponentnim epoksidnim smolama kao što su EPOJET i EPOJET LV, epoksidna smola niske viskoznosti.

SANACIJA KOROZIJSKIH ŽARIŠTA

Nakon pripreme podloge potrebno je provesti antikorozivnu zaštitu korozijskih žarišta armature i tzv. žileta od oplate. Žilete treba zarezati u dubinu od minimalno 2,5 cm, dok je kod armaturnih šipki potrebno ukloniti beton i oko armature koja se mora u potpunosti očistiti od ostataka hrđe do metalnog sjaja stupnja čistoće SA 2½ prema skali Svenk standarda. Nakon čišćenja čelična armatura ne smije dugo ostati bez zaštite, pa ju je potrebno zaštititi npr. MAPEFER-om 1K, jednokomponentnim antikorozivnim mortom. Nakon izvedene antikorozivne zaštite oštećeni se beton sanira tiksotropnim mortovima poput MAPEGROUT-a T40, sanacijskog morta razreda R3, ili MAPEGROUT-a T60, morta razreda R4.

OBRADA PRODORA

Najosjetljivija mjesta u zaštiti od propuštanja su prodori namijenjeni raznim vrstama instalacija. Jedan od načina obrade prodora upotreba je jednokomponentne hidrofilne paste MAPEPROOF SWELL na mjestima prodora instalacija kroz betonsku školjku. Materijal u kontaktu s vodom povećava svoj volumen, čime sprečava prodor vode čak i pod znatnim hidrostatskim tlakom. Drugi i češći način obrade jest brtvljenje oko prodora dvokomponentnim epoksidnim ljepilom ADESILEX PG4. Prema potrebi koriste se ljepila i brtvila kao MAPEFLEX MS 45. Eventualna izravnavanja izvode se reparaturnim mortom iz linije Planitop prije nanošenja epoksidnog ljepila.

Brtvljenje prodora ADESILEX-om PG4.

REPROFILACIJA ZIDOVA BAZENSKE ŠKOLJKE

Da bi se postigla projektirana geometrija bazenske školjke, radi funkcionalnih i estetskih razloga kod natjecateljskih bazena, odnosno estetskih razloga kod bazena koji se završno oblažu staklenim mozaikom ili bazenskom keramikom, potrebno je izvršiti reprofilaciju zidova. Za reprofilaciju se najčešće upotrebljava PLANITOP FAST 330, brzovezujući mort ojačan vlaknima koji se može nanositi u debljinama 3 – 30 mm u jednom sloju. Prednost ovog proizvoda je što omogućava izradu polimer-cementne hidroizolacije, npr. MAPELASTIC-om već 24 sata nakon završetka reprofilacije u normalnim vremenskim uvjetima pri +23°C i 50 % r. z. v.

IZRADA SLOJA U PADU NA DNU BAZENA

Izrada sloja u padu može se izvesti veznim estrisima s već pripremljenim mješavinama brzosušećih estriha (npr. TOPCEM PRONTO ili MAPECEM PRONTO) ili brzovezujućim mortovima (npr. PLANITOP FAST 330), ovisno o zahtijevanoj tehnologiji i brzini ugradnje. Time se postiže značajna ušteda u vremenu izgradnje bazena. Kod upotrebe već gotovih mješavina s normalnim skupljanjem i brzim vezanjem, kao što je TOPCEM PRONTO, nadogradnja sljedećim slojem može se izvesti već 24 sata nakon završetka ugradnje. Međutim, ako se estrih izvodi korištenjem brzosušeće i brzovezujuće mješavine s kontroliranim skupljanjem MAPECEM PRONTO, nadogradnja sljedećeg sloja moguća je već nakon 3 – 4 sata.

HIDROIZOLACIJA BETONSKIH BAZENA

Na tržištu postoji velik broj materijala za hidroizolaciju i završnu obradu, to jest za oblaganje betonskih bazena. Upravo ta raznolikost investitore može dovesti u nedoumicu koji od tih sustava osigurava najbolju vodonepropusnost i trajnost bazena. Izvedba hidroizolacije betonskih stijenki bazena polimer-cementnim mortovima na koje se naknadno polažu mozaik i/ili keramičke pločice vrlo je kvalitetno rješenje na relativno stabilnim i čvrstim podlogama te u slučajevima niske ili visoke pH vrijednosti vode. Kao jedno od najčešćih rješenja za tu namjenu koristi se dvokomponentna polimer-cementna hidroizolacija MAPELASTIC.

Polaganje mrežice MAPENET 150 na zidove bazena.

OBLOGE OD KERAMIČKIH PLOČICA I MOZAIKA

Neki od najvažnijih faktora koji utječu na izbor ljepila za polaganje obloga od keramičkih pločica u bazenu su vrsta keramičkih pločica i potrebna brzina puštanja u rad. Normalnovezujuća ljepila koriste ako ima dovoljno vremena za polaganje keramičkih pločica ili staklenog mozaika. Jedno od takvih ljepila je visokokvalitetno cementno ljepilo s produženim otvorenim vremenom bez klizanja na vertikalnim površinama KERAFLEX MAXI S1 ZERØ, razreda C2TE S1.

Lijepljenje staklenog mozaika ADESILEX-om P10 i ISOLASTIC-om.

Lijepljenje obloga od staklenog mozaika omogućuje velik izbor boja i kombinacija, a njegov format omogućava znatno jednostavnije polaganje kod bazena nepravilnih oblika. Time se izbjegava upotreba fazonskih elemenata, što značajno smanjuje i troškove ugradnje. Za polaganje staklenog mozaika mogu se koristiti i jednokomponentna lagana ljepila kao što su ULTRALITE S1 razreda C2TE S1 ili ULTRALITE S2 razreda C2E S2. Ako je bazen potrebno puniti vodom već tri dana nakon lijepljenja i fugiranja staklenog mozaika, tada se mogu koristiti bijela brzovezujuća ljepila kao što su ULTRALITE S1 QUICK ili ULTRALITE S2 QUICK. Važno je napomenuti da je i prilikom polaganja keramičkih pločica i staklenog mozaika potrebno postići punoplošno lijepljenje, odnosno potpunu pokrivenost poleđine ljepilom.

Lijepljenje staklenog mozaika ULTRALITE-om S2.

FUGIRANJE U BAZENIMA

Za fugiranje u bazenima može se koristiti brzovezujuća i brzosušeća cementna masa za fugiranje kao što je ULTRACOLOR PLUS koji ima dodatke za vodoodbojnost i sprečavanje pojave plijesni i gljivica. Osim cementnih masa za fugiranje mogu se koristiti i epoksidne mase, a u slučaju da je bazen punjen termalnom ili morskom vodom, fugiranje se zbog kemijskog opterećenja obavezno izvodi epoksidnim masama za fugiranje kao što su KERAPOXY, KERAPOXY DESIGN ili KERAPOXY CQ koje imaju dodatke za sprečavanje pojave bakterija i plijesni.

Fugiranje bazenske keramike epoksidnom masom KERAPOXY CQ.

BRTVLJENJE DILATACIJA I SPOJEVA

Dilatacije i sve međusobne spojeve zidova, zatim zida i poda ili prijelome nivelete bazena treba obraditi tako da se umetne spužvasta traka MAPEFOAM na dno dilatacije te zapuni čistom silikonskom masom za brtvljenje MAPESIL AC. Prije njenog nanošenja bočne kontaktne površine pločica potrebno je obraditi premazom za poboljšanje prionjivosti – PRIMER-om FD.

Više informacija o cijelom procesu odabira, projektiranja i izvođenja betonskih bazena potražite na www.mapei.hr ili nazovite Odjel tehnike Mapei Croatia na besplatni broj 0800 0208.

Preporuke i smjernice za izgradnju novih i obnovu postojećih bazena pronađite u Mapei Svijetu.

Prilikom izvođenja bazena hotela Valamar Argosy u Dubrovniku, Olympia Sky u Vodicama, Valamar Girandella Adults Only u Rapcu, Valamar Padova hotela u Rabu, Medora Auri u Podgori, bazena Camping Stobreč Split, gradskih bazena bazena Pula – Pola, kao i mnogih drugih, korišteni su brojni Mapei proizvodi i sustavi za bazene.

Olympia Sky u Vodicama

Valamar Girandella Adults Only u Rapcu

Valamar Padova hotel u Rabu

Medora Auri u Podgori

Camping Stobreč Split

Gradski bazeni Pula – Pola

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi