HDPE ili PEHD membrane su polietilenske folije visoke čvrstoće. Najčešće se primjenjuju na odlagalištima otpada, akumulacijskim jezerima, ukrasnim jezerima, kanalima, ponekada kao temeljna hidroizolacijska membrana i sličnim aplikacijama. S obzirom na odličnu kemijsku otpornost najčešće se koriste kao baza na odlagalištima otpada.

HDPE je jedinstveni materijal koji na mnoge načine traži oprezan pristup kako projektiranju, tako i samom izvođenju. Posebna napomena je da HDPE moraju izvoditi samo tvrtke koje imaju obučene djelatnike. Nikako ne preporučamo da si investitori, kupci materijala ili klijenti sami izvode projekte ili sanacije sa HDPE-om! S obzirom da je HDPE poprilično krut materijal koji puca na sobnoj temperaturi prilikom rastezanja od 10 do 13%, potrebno je posvetiti pažnju prilikom izvođenja ako su temperature tokom dana različite. Također, HDPE prema pravilima struke nije preporučljivo preklapati niti nisu dostupni prefabricirani tvornički detalji, detalje izvode kvalificirani djelatnici na samom gradilištu. HDPE zahtijeva pripremu podloge prije izvođenja. Testovi ukazuju da i mali oštar kamen može oštetiti HDPE foliju. Bitno je da je podloga savršeno pripremljena i odabir materijala za zatrpavanje je također bitan, kao i mehanička zaštita prije zatrpavanja.

Postoji više vrsta HDPE folija i koriste se ovisno o namjeni. Najčešće HDPE folije su obostrano glatke, zatim HDPE folije sa posebnom hrapavom teksturom i HDPE folije sa takozvanim iglicama (na eng spikes). Role su u dimenzijama od 1 do 10m. Najčešće se dostavlja na gradilište u velikim rolama i nije moguće dostaviti tvornički prefabricirane membrane.

Metode varenja HDPE folija

Svaka od primjena zahtjeva poseban pristup i različite su metode izvođenja.

Metoda ekstrudiranjem je prva tehnika razvijena za HDPE folije. Ova metoda ovisi o debljini folije i zahtjeva minimalnu debljinu folije za proizvodnju efektivnog vara bez distorzija. Ekstrudirani varovi ispod debljine folije od 1.0mm nisu preporučeni. Priprema za varove debljine 1.0mm ponekada mogu pokazivati male distorzije oko prodora i mehaničkog učvrščivanja. Ekstrudira ni varovi pogodniji su za debljine membrana od 1.5mm i koriste se u najviše aplikacija. Najbolje karakteristike za aplikacije koje zahtijevaju iznimnu dugotrajnost su metode ekstrudiranjem na folijama debljine 2.0mm i 2.5mm. Varenje ekstrudiranjem je spor proces varenja i najčešće se koristi za popravke, sanacije i oblikovanje detalja. Teško se primjenjuju na vertikalnim zidovima, visokim konstrukcijama ali i uskim prostorima gdje nema dovoljno manevarskog prostora. Ponekad je potrebno prije samog ekstrudiranja izbrusiti HDPE foliju prije samog varenja zbog oksidiranja HDPE folije (ovisno o vrsti HDPE membrane).


Slika: Metoda varenja ekstrudiranjem

Metoda varenja vrućim zrakom je tehnika koja prevladava zadnjih 10 godina. Varenje vrućim zrakom je brza metoda varenja i proizvodi iznimnu kvalitetu varova za folije debljine od 1.0 mm do 2.5 mm i moguće ih je jednostavno testirati. Mašine za varenje proizvode dva paralelna vara između kojih se nalazi prazan zrakom ispunjen kanal. Provjera kvalitete vara izvodi se varenjem kanala sa početne i završne strane vara, zrak se pod pritiskom upumpava i provjerom na manometru kontrolira se pad tlaka. Postupak je izrazito efikasan. Vrijeme je ključan faktor u izvođenju HDPE membrana. Kiša, snijeg i magla mogu trenutno zaustaviti postupak izvođenja. Hladno vrijeme može utjecati na kvalitetu varenja, ali nije preporučljivo varenje ispod 5°C. Prisutnost vlage u formi snijega, mraza ili magle su puno veći problem od same temperature.

Testiranje varova

Testiranje se vrši putem dvije metode, ovisno o metodama varenja. Ako je varenje vršeno metodom varenja vrućim zrakom koristi se već spomenuta metoda kojom se upumpava zrak i pomoću manometra se mjeri konstanta tlaka zraka između varova u kanalu. Test traje 10-15min. Metoda se upisuje u protokol rada.
Ekstrudirani varovi se testiraju metodom vakuma pomuću staklenog vakumskog zvona. Tekućina (mješavina vode i deterdženta) se premazuje preko varova i stakleno zvono koje je spojeno na kompresor polaže se preko vara. Kompresor isisava zrak i stvara vakum. Ukoliko var nije dobro zavaren, unutar zvona na oštećenju pojavljuju se mjehurići koji indiciraju na točno mjesto oštećenja. Postoji više vrsta različitih zvona koja služe za provjeru brtvljenja različitih detalja, unutarnjih i vanjskih kutova i sl.


Slika: Testiranje vakumskim zvonom

Tvrtka Funda specijalizirana je za izvođenje svim metodama vrsta polaganja, varenja i izvođenja HDPE folija. Naši djelatnici završili su obuku za varenje, ispitivanje i vršenje protokola za ugradnju HDPE membrana. Vlasnici smo međunarodno priznatog certifikata DVS koji nam omogućuje rad na svim projektima odlagališta otpada u Europi sukladno DVS 2212 normama koje su obavezne na odlagalištima otpada ali trebale bi se primjenjivati i na ostalim aplikacijama. Nakon testiranja varova investitoru i nadzornim organima se predaju posebno izrađeni protokoli sa gdje su opisane metode varenja i testiranja, rezultati testiranja, temperatura zraka i ostali bitni parametri.

Što (ili tko) je DVS?

DVS u prijevodu znači "Njemačka udruga varioca". Kao dodatak aktivnostima u industriji metalurgije, DVS specijalan odjel i za varenje termoplastičnih proizvoda. DVS-ove stručne ekspertize odredile su široku lepezu smjernica za ručno varenje, varenje ekstrudiranjem, varenja alatima sa vrućim zrakom, za testiranja kao i za kvalifikaciju i obuku djelatnika, inženjera i proizvođača diljem svijeta.

Zbog čega je potreban DVS tečaj?

  1. Da se nauče točne tehnike varenja sa svim novim termoplastičnim materijalima.
  2. Zbog velikog broja novih rješenja i spektra aplikacija za tvornički pripravljene detalje termoplastičnih proizvoda koji zahtijevaju naprednije tehnike varenja.
  3. Da se nauče točne procedure u procesima varenja kako bi se osigurala dugovječnost zavarenih struktura.
  4. Da bi se naučenim vještinama postigla veća efikasnost i višlji nivo radne odgovornosti
  5. Da bi se povećala kvaliteta kontrole

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije za ugradnju, tehničke detalje, karakteristike HDPE proizvoda ili dobavu HDPE folija, slobodno nam se obratite.

Izvor: FUNDA d.o.o.

FUNDA d.o.o.
FUNDA d.o.o.
Dostupnost na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi