Zašto je kapilarna vlaga bitna tema za vlasnike objekata?

Kapilarna vlaga spada u najčešća oštećenja koja nastaju u ziđu. Posljedica je otpadanje žbuke, oštećenje fuga i cigle, ali i cvjetanje soli i rast algi.


Promjena boje, smanjenje termoizolacije


Otpadajuća žbuka


Oštećenje žbuke i fugi od morta


Nastanak plijesni, gljivica i oštećenje građevinske supstance

Kapilarna vlaga u sprezi s solima ili smrzavanjem može unutar dužeg vremenskog perioda ziđe strukturno oštetiti. Zbog skraćenog životnog vijeka objekta kao i nastalih troškova popravka objekta svake godine nastaju visoke financijske štete.

Kako kapilarna vlaga oštećuje ziđe?

Kod kapilarne vlage odvija se konstantni transport tekućine kroz kapilare ziđa suprotan sili teže. Voda isparava na površini građevinskog materijala i slijedi ju još više vlage. Taj postupak vodi do povećanja koncentracije soli na površini. Između suhog zida (gore) i vlažnog zida (dolje) je isparavanje najveće. Tu se pokazuju najčešće prve štete.

Otkuda dolazi voda?

Postoji mnogo uzroka za prodiranje vlage u nezaštićeno ziđe kao npr. kišnica, podzemna voda ili kondenzat (vidi grafiku). Također šuplji odvodi kišnice mogu uzrokovati pojavu vlage. Kontinuirani transport vode kapilarnim sustavom ziđa suprotan sili gravitacije naziva se "kapilarna vlaga"

Da li je stvarno u pitanju kapilarna vlaga?

Zid na kojem se vide oštećenja koja su možda nastala utjecajem kapilarne vlage treba u svakom slučaju istražiti stručnjak prije nego što se provode mjere sanacije. Najprije se mora utvrditi uzrok nastanka štete. Informacije o vrsti štete kao i o svojstvima objekta i o koncentraciji vlage i soli u građevinskom materijalu su vrlo bitne kada se određuju mjere za popravak šteta i mjere za otklanjanje uzroka za nastanak štete. Uzrok štete ne mora uvijek biti kapilarna vlaga.

Druge mogućnosti su: prskajuća voda iznad djelotvorne horizontalne barijere, higroskopsko upijavnje vode ili šuplje cijevi. Kada se radi o kapilarnoj vlagi mora se voditi računa o koncentraciji vlage i soli u građevinskom materijalu tijekom sanacije. Zbog toga se preporuča provođenje analize soli i vlažnosti.

Zašto se vlaga podiže u ziđu?

Kapilarna vlaga nastaje u suradnji površinske napetosti tekućine (kohezija) i međupovršinske napetosti (adhezija) između tekućine i čvrste podloge. Tekućine općenito imaju svojstvo da se raspoređuju na površini građevinskog materijala. Također tekućine poput npr. vode imaju površinsku napetost. Te dvije sile zajedno uzrokuju da se voda u tankoj cjevčici (kapilari) podiže u visinu (vidi grafiku).


Međupovršinska napetost (Adhezija)


Površinska napetost (Kohezija)


Primjer kapilarne vlage


Podizanje tekućine u kapilarama

Neki građevinski materijali upijaju vodu kao spužva (vidi sliku). Razlog tome su takozvane kapilare. To su fine pore u građevinskom materijalu s promjerom od 10-7 m do 10-4 m. Između 20 % i 50 % pora u ziđu od cigle i mortova spadaju u tu kategoriju. Pore s promjerom manjim od 10-7m nazivaju se „mikropore"i premale su za kapilarni prijenos vode.

Nasuprot tih pora su pore s promjerom većim od 10-4 m koje su prevelike za kapilarni prijenos vode. Što je manji promjer pore to je viši kapilarni pritisak te se toliko više voda podiže. Kapilara s promjerom 1 pm (10-6 m) teoretski može postići usisni tlak od 2,8 bar-a što bi odgovaralo visini podizanja vode na 28 m.

Koje uloge igraju soli kod kapilarne vlage?

Voda koja se prenosi u i kroz zid često sadrži otopljene soli iz tla, iz građevinskog materijala ili iz drugih izvora kao npr. soli za otapanje, gnojiva ili fekalija. Kada voda koja sadrži soli ishlapi na površini zida tada soli ostaju na površini ili u zidu. Na taj način raste koncentracija soli u tom području. Sol kristalizira na površini ili u porama građevinskog materijala.

Kada soli tijekom dužeg perioda kristaliziraju u porama građevinskog materijala nastaje zbog povećanja volumena soli visoki kristalizacijski pritisak. To vodi u konačnici do uništenja stijenki pora. Kada taj proces dovoljno daleko uznapreduje površina građevinskog materijala postaje krhka i raspada se.


Oštećenje građevinskog materijala kroz proces kristalizacije

Slično djelovanje imaju i kristali kod smrzavanja vode, oni imaju veći volumen od iste količine tekuće vode. Kada se voda u porama građevinskog materijala smrzne nastaje visoki pritisak koji vodi do nastanka oštećenja na građevinskom materijalu.

Kako se može zaustaviti kapilarna vlaga?

U načelu postoje dva načina za zaustavljanje kapilarne vlage: ili se kapilarno aktivne pore zatvaraju ili se zidovi pora hidrofobiraju tj. čine vodoodbojnima. Na taj način se spriječava kapilarnost pora. Zatvoriti poru znači zapuniti je u potpunosti ili djelomično kako bi se spriječio prijenos vode.


Hidrofobiranje: materijal postaje vodoodbojan


Sužavanje / zatvaranje: oblačenje pore elastičnim filmom

KÖSTER Crisin® 76 zaustavlja kapilarno podizanje vlage na slijedeće načine: prije svega sužava/zatvara kapilare s vodoodbojnim filmom te sužava kapilare do te mjere da svojstvo kapilarnosti u potpunosti nestaje, također KÖSTER Crisin® 76 prilikom očvršćivanja stvara vodonepropusnu membranu u cjelokupnom presjeku kapilare. Ta tri načina djelovanja osiguravaju da KÖSTER Crisin® 76 neovisno o strukturi pora i sadržaju soli i vlage funkcionira.

Prve horizontalne barijere s KÖSTER Crisin® 76 su napravljene prije više od 25 godina i funkcioniraju još danas bez promjene. KÖSTER Crisin® 76 je nisko viskozan materijal te se ne topi u vodi. Prodire duboko do najtanje kapilare građevinskog materijala i zaustavlja kapilarnost trajno. Zahvaljujući hidrofobirajućim svojstvima KÖSTER Crisin® 76 je horizontalna barijera djelotvorna odmah nakon ugradnje materijala te proces isušivanja zida počinje odmah.

Prednosti KÖSTER Crisin® 76

 • može se koristiti i pri visokoj vlažnosti > 80 %
 • može se koristiti neovisno o količini soli u zidu
 • može se koristiti u slučaju svih opterećenja solima (Sulfati, Nitrati, Kloridi)
 • nije potreban alkalni materijal za reakciju
 • nije potrebno prethodno mehaničko sušenje podloge u slučaju visoke vlažnosti građevinskog materijala
 • ugradnja moguća i ispod 5°C temperature podloge
 • ne razrjeđuje se u vodi (nije topiv u vodi)
 • otporan na sve uobičajene agresivne medije koji se mogu naći u ziđu kao npr. kiseline, lužine i soli
 • brza reakcija, djeluje odmah
 • ne trune
 • nije osjetljiv na smrzavanje
 • ne utječe na armaturni čelik
 • Gustoća (0,76 g/cm3); prodire duboko i u najsitnije kapilare i pore građevinskog materijala
 • trajno elastična horizontalna barijera
 • može se koristiti i na šupljoj cigli, ziđu sa šupljinama i pukotinama bez potrebe za prethodnim zapunjavanjem
 • nije potrebno naknadno injektiranje, jednokratna ugradnja i trajni uspjeh zajamčen
 • patentierani sustav
 • jednostavna ugradnja, horizontalno bušenje
 • Djelotvornost dokazano 25 godišnjom uspješnom praktičnom primjenom
 • Desetogodišnja garancija na materijal*

KÖSTER Crisin® 76 je kemijski neutralan i ne uzrokuje cvjetanje soli. Otporan je na većinu uobičajenih agresivnih medija koji se mogu naći u ziđu tijekom ugradnje do potpunog sušenja kao npr. otopljene kiseline i lužine.

*Uz uvjet da je materijal ugradio izvođač certificiran za ugradnju KÖSTER horizontalnih barijera.

Patentirani sustav s kutnim nosačima je rezultat više desetljeća iskustva i razvoja i KÖSTER BAUCHEMIE. Prvi puta se horizontalna barijera u zidu raspoređuje samostalno samo djelovanjem kapilarnosti građevinskog materijala. Na taj način se kapilarna vlaga zaustavlja upravo uz upotrebu svojstva kapilarnosti zbog kojeg dolazi do kapilarnog transporta vlage. Sustav se sastoji od KÖSTER Crisin® 76 Kartuše, KÖSTER Kapilarnog štapića i KÖSTER Kutnog Nosača.

KÖSTER Kapilarni štapić funkcionira kao jedna vrsta fitilja. Prenosi injekcijsku tekućinu bez pritiska kroz bušotinu u zid. KÖSTER Kapilarni štapići dostupni su u dužini od 45 i 90 cm.

To je prednost koja se ističe posebno pri ugradnji horizontalnih barijera u zidove od šuplje cigle, šupljeg kamena ili pri ugradnji u staro ispucalo ziđe. Sustav omogućuje jednostavnu kontrolu raspodjele injekcijskog materijala.

To daje korisniku sigurnost prilikom izrade troškovnika u pogledu kalkulacije troškova za ugradnju horizontalne barijere pošto se količina utrošenog materijala može izračunati na jednostavan i precizan način.

Kako se ugrađuje Crisin® 76 ?

 • Oštećena žbuka i drugi ostatci materijala se uklanjaju sa zida.
 • Buše se rupe u potrebnim razmacija (vidi tablicu). Dubina bušotine jednaka je debljini zida umanjenoj za 5 cm. Bušotine se čiste (najbolje s komprimiranim zrakom) od ostataka prašine.
 • Nakon toga se KÖSTER Kapilarni štapić reže na potrebnu dužinu (dubina bušotine + 7 cm) i uvodi u bušotinu.
 • Sada se može postaviti KÖSTER Kutni nosač te se njegov spremnik puni s vodom. To uzrokuje bubrenje KÖSTER Kapilarnog štapića zahvaljujući čemu se postiže bolji kontakt sa stijenkom bušotine.

Sada je moguće postaviti kartušu napunjenu s KÖSTER Crisin® 76 na kutni nosač. KÖSTER Crisin® 76 istječe u spremnik kutnog nosača gdje ga upija Kapilarni štapić. Tekućina za injektiranje se tada prenosi kroz Kapilarni štapić do dijelova zida koji su u kontaktu s Kapilarnim Štapićem. Tamo gdje Kapilarni štapić nema kontakta s stijenkom bušotine kao npr. u području pukotina i šupljina se ne prenosi tekućina za injektiranje i zbog toga nema gubitaka materijala.

 • Kad je kartuša prazna može se ukloniti zajedno s KÖSTER Kutnim nosačem. Oboje se mogu koristiti više puta.
 • Nakon ugradnje KÖSTER Crisin® 76 uklanjaju se KÖSTER Kapilarni štapići i bušotine se zapunjavaju s KÖSTER KB-Fix 5.
 • Idealnim rješenjem se smatra nanošenje KÖSTER Sanacijske Žbuke dva tjedna nakon postavljanja horizontalne barijere.

Ugradnja

Slike prikazuju ugradnju naknadne horizontalne barijere s KÖSTER Crisin® 76 u objektu pod spomeničkom zaštitom.

Koliko brzo djeluje KÖSTER Crisin® 76?

Unutar 48 sati od postavljanja kartuša s KÖSTER Crisin® 76 su u pravilu sve kartuše prazne. To je siguran znak da je horizontalna barijera uspješno izvedena! Zbog hidrofobirajućeg svojstva KÖSTER Crisin® 76 smanjenje kapilarne vlage počinje odmah nakon postavljanja horizontalne barijere. Puna djelotvornost postiže se nakon potpunog sušenja reaktivne smole koje može trajati do 10 dana. Tijekom tog vremena ziđe se već počinje isušivati. Vrijeme potrebno za isušivanje ziđa ovisi o debljini. Koncentracija vlage u ziđu može se izmjeriti uzimanjem jezgri i vaganjem i sušenjem uzoraka prema tzv. „Darr-Metodi".

Pošto je u većini slučajeva koncentracija soli visoka u ziđu visoka, moguće je pojavljivanje cvjetanja soli na površini u prvim danima ili tjednima isušivanja. U tim slučajevima se preporučuje najprije omogućiti da se ziđe dva tjedna isušuje i da se tijekom isušivanja mehanički uklanja soli s površine (ne ispirati vodom). Nakon toga se površina može tretirati s KÖSTER Polysil® TG 500 kako bi se podloga učvrstila i kako bi se imobilizirale preostale soli. Nakon toga se površina može ožbukati s KÖSTER Sanacijskim Žbukama.

Savršeni sustav: KÖSTER Crisin® 76 i KÖSTER Sanacijska Žbuka

KÖSTER Sanacijske Žbuke su razvijene za sanaciju ziđa s visokim sadržajem soli i visokom vlažnosti. Kada se kapilarna vlaga zaustavi s KÖSTER Crisin® 76 pomažu KÖSTER Sanacijske Žbuke pri isušivanju zida i pohranjivanju soli koje kristaliziraju tijekom procesa isušivanja. KÖSTER Sanacijske Žbuke su otporne i u vlažnim okolinama pošto ne sadrže gips i vapno. Paropropusne su i na taj način doprinose pri stvaranju ugodne klime u prostoru.

Nisu osjetljive na visoke količine soli i sprečavaju da seoli izbijaju na površinu. KÖSTER Polysil® TG 500 se nanosi kao primer kako bi se učvrstila podloga i smanjila mobilnost molekula soli. KÖSTER Sanacijske Žbuke su dostupne u sivoj i bijeloj boji. Mogu se koristiti u povijesnim objektima kao dekorativna žbuka ili se mogu premazati s paropropusnom bojom. KÖSTER Sanacijske Žbuke se mogu koristiti u interijeru i eksterijeru.


Zidovi ovih građevina su sanirani s KÖSTER Sanacijska Žbuka 2 bijela.

Ugradnja sustava Sanacijske Žbuke

Kako se izvodni naknadna horizontalna barijera u kombinaciji s hidroizolacijom s pozitivne ili negativne strane?

Naknadne hidroizolacije obično obuhvaćaju različite mjere kao npr. ugradnju hidroizolacije na zidove i podove i ugradnju horizontalne barijere u zid. Ugradnja horizontalne barijere je ključan trenutak kod svakog hidroizolacijskog projekta.

Lijeva strana nacrta prikazuje izvedbu hidroizolacije s pozitivne strane. Kod tog rješenja je potrebno iskapanje podruma s vanjske strane do temelja. Naknadna hidroizolacija se onda izvodi s vanjske strane podruma s npr. KÖSTER Deuxan® . Horizontalna barijera načinjena od KÖSTER Crisin® 76 se u tom slučaju postavlja na najnižu moguću točku. Svrha horizontalne barijere je da se vlaga iz temeljne ploče ne može više podizati u zid.

Desna strana nacrta pokazuje hidroizolaciju s negativne strane. To rješenje je obično povoljnije i brže u izvođenju pošto se svi radovi vrše s unutrašnje strane. KÖSTER Kellerdicht-Sustav zajedno s KÖSTER NB 1 Sivi je savršen izbor za ovo rješenje. U tom slučaju se horizontalna barijera izvodi 30 cm iznad gornje granice terena. Hidroizolacija s unutrašnje strane osigurava da voda ne može prodirati u podrum. Svrha horizontalne barijere je da se vlaga ne podiže kroz zid (npr. do iduće etaže objekta).

Injektiranje bez pritiska ili injektiranje pod pritiskom?

Horizontalna barijera se može izvoditi injektiranjem pod visokim pritiskom ili bez pritiska. Za postupak injektiranja pod pritiskom se koriste pakeri koji se učvršćuju u bušotinu i kroz koje se tekućina za injektiranje injektira pomoću visokotlačne pumpe. S tim postupkom se u pravilu zid može zapuniti vrlo brzo tekućinom za injektiranje.

Tu prednost ograničava činjenica da je prije injektiranja potrebno najprije šupljine u zidu zapuniti suspenzijom za injektiranje. Nakon toga je potrebno ponovno bušiti rupe prije nego što se može ugraditi tekućina za injektiranje. Samo na taj način je moguće osigurati da tekućina za injektiranje ne curi u šupljine i pukotine.

U postupku injektiranja bez pritiska s KÖSTER Kutnim Nosačima i KÖSTER Crisin® 76 se koristi kapilarni transportni mehanizam građevinskog materijala kako bi se tekućina za injektiranje prenosila po zidu.

Prednosti postupka injektiranja bez pritiska su:

 • Tekućina za injektiranje se prenosi po kapilarama koje su uzrok za nastanak kapilarnog podizanja vlage. Ne gubi se materijal u pukotinama i šupljinama.
 • Postoji mogućnost kontrole nad unesenom količinom tekućine za injektiranje u zidove. To kod postupka injektiranja pod pritiskom nije moguće.
 • Izbjegava se oštećenje zida i izmjena statike zbog visokog tlaka prilikom injektiranja.

Bušenje pod kutem ili vodoravno?

Postupak injektiranja s kutnim nosačima omogućuje da se bušenje vrši vodoravno. Na taj način su bušotine kraće i jednostavnije ih je izračunati (debljina zida umanjena za 5 cm). Može se bušiti u fuge. Nedostatak bušenja pod kutem je da je gotova horizontalna barijera u takvim slučajevima s unutrašnje i vanjske strane ima različitu visinu. Do toga dolazi zbog kuta pod kojim se buši i prikazano je na slikama ispod. Vlaga može prelaziti iznad ili ispod horizontalne barijere koja je izvedena pod kutem.

Usporedno s drugim sustavima, horizontalni sustav ima istu visinu s obje strane zida te se zahvaljujući tome može jednostavno pozicionirati.

Može li se KÖSTER Crisin® 76 ugrađivati u zid zasićen vodom?

Pora ispunjena s vodom se ne može uspoređivati s bocom, prije s cijevi. Iz tog razloga je moguće zid u potpunosti zasićen s vodom još uvijek tretirati s KÖSTER Crisin® 76. Voda kontinuriano teče kapilarnim sustavom odozdola prema gore. Kada se unosi KÖSTER Crisin® 76 se prenosi istim mehanizmom do najfinijih kapilara.

KÖSTER Crisin® 76 nije topiv u vodi s čime se spriječava razrijeđivanje s vodom koja se već nalazi u zidu. Za ugradnju KÖSTER Crisin® 76 nije potrebno prethodno ili naknadno sušenje zidova kako bi se postigla njegova funkcionalnost.


KÖSTER Crisin® 76 se ne može razrijediti s vodom.


KÖSTER Crisin® 76 prodire u kapilare i istjeruje vodu.

Zašto je kemijski sastav KÖSTER Crisin® 76 tako važan u odnosu na soli?

Soli djeluju kemijski. Zbog toga je važno posebno pri visokim koncentracijama soli da njihova prisutnost ne ograničava ili onemogućuje reakciju materijala za injektiranje. Zahvaljujući jedinstvenoj mješavini aktivnih tvari visoka koncentracija soli ne utječe na KÖSTER Crisin® 76. Pošto KÖSTER Crisin® 76 nije emulzija ne postoji opasnost da se sastojci zgrušaju pri kontaktu sa soli već ostaju u potpunosti djelotvorni.

Kako može KÖSTER Crisin® 76 prodirati tako duboko u podlogu?

Tekuća horizontalna barijera mora ući duboko u kapilarni sustav zida kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje horizontalne barijere. Iz tog razloga je potrebna nisko viskozna, duboko penetrirajuća tekućina. Kako bi se osiguralo maksimalno premrežavanje kapilarnih zidova materijal za injektiranje mora imati čim nižu površinsku napetost.

KÖSTER Crisin® 76 je posebna mješavina smole i aktivnog sastojka koja zahvaljujući niskoj površinskoj napetosti prodire duboko u pore građevinskog materijala. KÖSTER Crisin® 76 sadrži aditive koji pospješuju prodiranje aktivnih supstanci duboko u građevinski materijal.

KÖSTER Područja primjene

 1. Hidroizolacija podruma izvana
 2. Hidroizolacija podruma iznutra
 3. Prekid kapilarne vlage/Sanacija zida
 4. Injektiranje pukotina i cjevčica
 5. Zaštita i sanacija betona
 6. Hidroizolacija spojeva
 7. Hidroizolacija sanitarnog čvora
 8. Sustav protiv plijesni
 9. Podni premazi
 10. Zaštita fasade
 11. Hidroizolacija balkona i terasa
 12. Hidroizolacija krova
 13. Hidroizolacija spremnika i cijevi

KÖSTER BAUCHEMIE AG iz Auricha se tijekom desetljeća rada usavršio u proizvodnji hidroizolacijskih sustava i rješenja. Oni štite i održavaju vrijednu građevinsku supstancu diljem Svijeta. Radi li se o sanaciji povijesnih objekata, hidroizolaciji u novogradnji, prekidu kapilarne vlage prilikom sanacije vlažnih podruma ili o hidroizolaciji krovova ili fasada: s našim obuhvatnim programom možemo Vam za svaki hidroizolacijski zahtjev ponuditi optimalno rješenje.

BAUCHEMIE d.o.o.
BAUCHEMIE d.o.o.
Prodaja i tehničko savjetovanje na području cijele Hrvatske, Srbije, BIH, Crne Gore, Kosova, Makedonije.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi