Filteri za mehaničku obradu vode (lijevo), ionski omekšivači vode za kemijsku obradu vode (desno)

Pod nazivom filtriranje vode podrazumijevamo dva načina obrade: mehanička i kemijska obrada. Mehanička obrada podrazumijeva otklanjanje netopivih čestica kao što su pijesak, hrđa, mulj, i dr.

Kemijska obrada podrazumijeva otklanjanje kamenca ili dezinfekciju vode što se postiže kemijskim tretmanom vode.

Danas svaka kuća ili zgrada obavezno mora na ulazu vode u objekt provesti mehaničko filtriranje, dok se kemijsko filtriranjem koje podrazumijeva otklanjanje kamenca preporuča kao i dezinfekcija u slučajevima kada se koristi voda iz cisterni ili bunara.

Mehanička obrada se postiže ugradnjom filtera vode proizvođača Resideo Braukmann na dovodnim cijevima, tada sva voda koja ulazi u objekt prolazi kroz filter mrežicu od nehrđajučeg metala (inox) određene gustoće.

Gustoća mrežice propisana je samom namjenom, radi li se o kućanstvu ili industriji. Mrežice se proizvode u dimenzijama od 50, 100, 200, 500 mikrona. Za filtriranje vode u kućanstvu gustoća mrežice je 100 mikrona.

Mehaničkim filterima Resideo Braukmann može se filtrirati hladna voda do 40°C ili topla voda do 70°C.

Zašto provoditi mehaničko filtriranje vode?

Mehaničko filtriranje vode prvenstveno se provodi iz razloga zaštite cjevovoda, ventila, slavina i električnih aparata.

U današnje vrijeme jednoručne slavine su posebno osjetljive na čestice prljavštine koje oštećuju keramičke dijelove a time onemogućavaju priznavanje garancije od strane proizvođača uslijed kvara proizvoda.

Na pocinčanim cijevima dolazi do ubrzane unutarnje korozije ukoliko se u cijevima taloži hrđa iz drugih dijelova cjevovoda što na kraju izaziva curenje instalacije i velike troškove sanacija.

Kod hidromasažnih kada dolazi do brzog začepljenja mlaznica što uzrokuje dodatno održavanje, a time i dodatne troškove.

Električne perilice tvornički imaju ugrađene filter mrežice koje se brzo začepljuju te stvaraju probleme u radu samih uređaja a tada iziskuju redovno ispiranje mrežica iz razloga potpunog začepljenja raznim netopivim česticama.

Uređaji za mehaničko filtriranje proizvođača Resideo Braukmann sastoje se od tijela koje je izrađeno od mesinga na kojem se nalaze holenderi za spoj na instalaciju, čašice koja je u izvedbi za hladnu vodu od prozirne plastike do 40°C ili u izvedbi od mesinga za toplu vodu do 70°C.

Unutar čašice nalazi se filter mrežica od nehrđajučeg metala (inox). Proizvode se u dimenzijama ½", 3/4", 1", 5/4", 6/4" i 2", što odgovara instalaciji na koje se priključuju.

Mehaničke filtere vode Resideo Braukmann možemo podijeliti u nekoliko grupa:
  • modeli s ispiranjem čašice koji kroz ventil na dnu čašice ispuštaju nataložene čestice u odvod


mehanički filter FF06

  • modeli s ispiranjem čašice i povratnim ispiranjem filter mrežice. Povratno ispiranje znači da tijekom ispiranja čašice dolazi do kretanja filtrirane vode u obrnutom smjeru kroz filter mrežicu čime čestice iz mrežice izbacuje u čašicu te u odvod.


Mehanički filter F76S


Mehanički filter F74CS

  • kombinirani uređaji s mogućnosti fitriranja vode i smanjivačem tlaka (reducir ventil). Radi se o modelima za filtriranje kod kojih nakon filtriranja voda prolazi kroz dio koji služi za smanjivanje tlaka.


Kombinirani filter sa smanjivačem tlaka FK06


Kombinirani filter, povratno ispiranje sa smanjivačem tlaka FK74CS


Kombinirani filter, povratno ispiranje sa smanjivačem tlaka FK09S

  • kućne stanice koje podržavaju sve navedeno uz nepovratni ventil, ugradbeni ormarić, pripremu razvoda i sl.


Kućna stanica HS10


Kućna stanica HS10

Modeli filtera Resideo Braukmann s povratnim ispiranjem funkcioniraju na sljedeći način nakon otvaranja ventila za ispiranjem mehanizam pomiče filter mrežicu u položaj ispiranja.

U tom položaju nefiltrirana voda ulazi kroz posebnu zonu filter mrežice koja u redovnom radu nije u funkciji gdje se filtrira, tada ulazi u rotor od plastike unutar filter mrežice.

Rotor se vrti i pod pritiskom iz unutra prema van ispire dio mrežice, koji se koristi tijekom redovnog rada, u čašicu te u odvod.

Novost kod modela s povratnim ispiranjem je Double Spin tehnologija koja je nadogradnja posebnim rotacionim prstenom u dijelu filtera koji je u funkciji samo tijekom ispiranja. Na taj način produžuje trajnost filter mrežice odnosno sprječava začepljivanje tog dijela filtera.


Filter mrežica od inoksa sa Double spin tehnologijom

Također svi modeli Resideo Braukmann filtera s povratnim ispiranjem mogu se upravljati ručno i automatski. Da bi postigli automatsko ispiranje potrebno je ugraditi na sam uređaj motorni pogon.

Motorni pogoni se priključuju na mrežni napon (230V), posjeduju i baterije za zadržavanje programirane memorije o terminu ispiranja. Vremenski termini motornog pogona mogu se unaprijed podesiti u intervalima od nekoliko minuta, sati, pa do tri mjeseca.


Motorni pogoni

Kod posebnih zahtjeva postoji mogućnost potpune automatizacije ispiranja i to ugradnjom tlačne sklopke čija je funkcija mjeriti razliku ulaznog i izlaznog tlaka vode kod filtera te kada dođe do unaprijed podešene razlike tlaka na tlačnoj sklopki uslijed začepljenja filter mrežice, tlačna sklopka uključuje motorni pogon koji pokreće ispiranje.

Slijedom svega navedenog tehnologija povratnog ispiranja s najnovijom Double Spin inovacijom Resideo Braukmann filtera vode je najnapredniji način rada uređaja za mehaničko filtriranje vode te se znatno smanjuju troškovi održavanja ugrađene opreme.

Vrijedi ponoviti da ugradnjom Resideo Braukmann filtera štitite svoju instalaciju, ugrađenu opremu i priključene aparate, a kada uzmemo u obzir tehnička rješenja koje nude proizvodi Resideo Braukmann održavanje je jednostavno, a i troškovi održavanja nisu veliki.

BLUEMONT d.o.o.
BLUEMONT d.o.o.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi