Problemi koji mogu biti uzrokovani plinom radonom nisu nešto što bi se moglo pojaviti preko noći. Radon je prisutan cijelo vrijeme otkako je postojalo čovječanstvo, ali njegov utjecaj nije bio dobro poznat.

Radon je plin bez boje, mirisa i okusa, pa na njega lako zaboravimo. Novi zahtjevi niskoenergetske gradnje imaju velik utjecaj na povećani stupanj pojavljivanja zdravstvenih problema povezanih s radonom.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte gđu. Tanju Herr putem telefona 091/ 46 66 015

Ova vrsta gradnje zahtijeva izvanrednu nepropusnost i smanjenje toplinskih gubitaka kroz ovojnicu zgrade, što nažalost znači i veće razine radona u prostoru. Problematikom pojave visokih koncentracija radona u zgradama bave se brojna znanstvena istraživanja.

Što je plin radon i kako utječe na zdravlje korisnika zgrade?

Radon je prirodni radioaktivni plemeniti plin, koji je uzrokovan razgradnjom prirodnih molekula urana, koji se praktički nalazi po svuda u tlu. Uz radon su u zraku prisutni i elementi koji su kratkotrajni produkti. Ovi elementi sjedaju na stjenke dišnih puteva gdje se razgrađuju i oštećuju okolno tkivo.

Dugotrajno izlaganje ovakvim mikro oštećenjima može dovesti do nastanka raka. Dok je količina radona u vanjskom zraku zanemariva (između 5 i 15 Bq/m3), ovaj plin postaje problematičan onda, kada se kroz građevne konstrukcije infiltrira u zatvorene prostore, gdje dolazi do značajne akumulacije.

Koncentracija radona može tako narasti preko graničnih vrijednosti koje mogu početi ugrožavati naše zdravlje. WHO na temelju analiza ističe da su preventivne mjere potrebne u svim novim zgradama, gdje koncentracije mogu biti veće od 200 Bq/m3.

Problemi hermetički zatvorenih zgrada

Glavni izvor radona u životnoj sredini je zemljište, na kojoj se nalazi zgrada, stoga ćemo opisati načine prodiranja radona iz zemlje (slika 1). Nekoliko različitih čimbenika utječe na stvaranje podtlaka u građevini, što dodatno ubrzava prijenos radona u prostor.


Slika 1. Načini prodora plina radona u građevinu

Vjetar uzrokuje nadtlak i podtlak zraka između okoline i zgrade. Zbog zagrijavanja, zrak je u životnoj okolini topliji i stoga rjeđi, nego zrak u tlu, što uzrokuje podtlak i prodor zraka iz tla u podrum.

Također se je pokazano da se koncentracija radona u životnoj sredini povećava nakon jakih kiša. Kiša smanjuje propusnost tla oko zgrade u usporedbi s propusnosti tla ispod zgrade.

Zakonodavni aspekt

U susjednoj nam Sloveniji je u siječnju 2018. godine stupila na snagu Uredba o sigurnosti ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti (Službeni glasnik RS, br. 76/17). U Hrvatskoj je krajem 2018., Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost proglasio Akcijski plan za radon za razdoblje 2019. – 2024. (NN 118/2018).


Slika 2. 27.12.2018. donesn je Akcijski plan za radon za razdoblje 2019.-2024.

Ovim se dokumentima određuje najviša referentna razina prosječne godišnje koncentracije radona u zatvorenim prostorima – 300 Bq/m3. Nove zgrade u kojima se nalaze stanovi ili radni prostori, morat će biti projektirani i izvedeni tako da koncentracije radona ne prelaze referentne razine (Službeni list Europske unije, 2013).

Vlada Republike Slovenije, u svojoj Uredbi navodi se da će sredstva biti dostupna za provedbu mjera protiv prodiranja radona u odgojne, kulturne, zdravstvene ili obrazovne ustanove.

Mikrolokacije područja ugroženih radonom

Visoke koncentracije radona možemo očekivati na područjima gdje su tla porozna i stoga dobro propusna za plinove, što je naročito karakteristično za krška područja (vapnenci) i šljunkovita tla.

Donji prikaz na stranici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost prikazuje samo područja za koja su mjereni podatci (južno od Ličko-senjske županije za sada nema mjerenih podataka.


Slika 3. Koncentracija radona u zatvorenim prostorijama izrražena u Bq/m3 (izvor slike: http://radon.dzrns.hr/radonski-zemljovidi/radon-u-tlu/grp-po-kvadratnoj-mrezi-10km-x-10km/)

Za ukupnu procjenu opasnosti predložene su sljedeće ocjene potencijala radona u Njemačkoj:

  • niska (10 kBq / m3),
  • srednja (10-100 kBq / m3),
  • povišena (100-500 kBq / m3) i
  • visoki rizik (> 500 kBq / m3)

Rješenje za sprječavanje prodora radona u zgrade gotovo nulte energije i druge hermetički zatvorene objekte

Kao što smo već rekli, radon ulazi u prostor za stanovanje konvekcijom, tj. kroz pukotine i rascjepe i obično se zadržava u najnižim prostorijama. Ali to ne znači da radon ne može doprijeti i do prostora u višim etažama. Ako se mjere zaštite od radona planiraju prije početka izvedbe, do gomilanja radona u prostoru ne mora doći.

Samo zatvaranje pukotina nije dovoljna mjera, tako da se tome mora pristupiti cjelovitim rješenjem. Štoviše, ispostavlja se da mehanička ventilacija nije pouzdano rješenje, jer uzrokuje podtlak u prostoru, što omogućava još brži prolaz radona kroz konstrukciju.

U praksi se je, kao najbolje rješenje, pokazala ugradnja posebne membrane, kao radonske barijere. To smo rješenje u FIBRANU već ispunili u sklopu sistemskog rješenja SEISMIC temeljnog jastuka, gdje je dodana radonska brana FIBRANhydro ANTI RADON.


Slika 4. Detalj rješevanja spojavertikle i horizontale s ANTI RADON slojem

Ova je membrana, zajedno s osnovnom hidroizolacijom, zaštićena između dva sloja toplinske izolacije. Na taj način jednostavno osigurati kontinuitet zaštitne ovojnice zgrade i radonske barijere. Ovo se rješenje zasniva na zahtjevima niskoenergetske gradnje, pod uvjetom da se građevina temelji na ploči.

Više o SEISMIC temeljnom jastuku možete pročitati ovdje. Radonska barijera, FIBRANhydro ANTI RADON je kompozit koji se sastoji od jednostrano samoljepive bitumenske membrane i poliesterskog laminiranog aluminija. U kombinaciji s FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/ sk, služi ujedno i kao hidroizolacija u tlu, u spoju između dva sloja toplinske izolacije FIBRANxps.

Niže je prikazan detalj SEISMIC temeljnog jastuka sa slojem ANTI RADON membrane.

Spojevi između pojedinih elemenata se moraju dobro preklapati, najmanje 10 cm uzdužno i 15 cm poprečno. Sve dilatacije se moraju izvesti na takav način da ne dođe do trganja uslijed slijeganja zgrade. Prije izvedbe moramo osigurati čistu podlogu, tako da se hidroizolacija dobro zalijepi na nju, kako bi se osigurala nepropusnost spojeva.

ANTI RADON membrana mora biti postavljena kontinuirano po cijeloj površini poda, kao i na zidovima koji se nalaze ispod zemlje. Posebnu je pozornost potrebno posvetiti detaljima proboja.

Testiranja

FIBRANhydro ANTI RADON membrana je također prošla test propusnosti. Pri eksperimentu je bila ANTI RADON membrana postavljena između dvije posude. U prvoj se posudi nalazio izvor radona, dok se u drugoj mjerila količina plina koji je prošao kroz membranu.

Rezultati su pokazali, da je 0,3 % radona prošlo u drugu posudu. Test je također potvrdio, da pomoću ANTI RADON membrane sprječavamo prodor radona u građevinu.

Tijek izvedbe na gradilištu?

Kod izvedbe SEISMIC temeljnog jastuka, moramo pažljivo isplanirati radove na gradilištu. Ako to izvedemo kako treba, sastavni će se elementi uklopiti baš onako kako bismo i očekivali. Niže je prikazan pravilan postupak polaganja SEISMIC temeljnog jastuka na referentnom objektu u BIJELJINI (BiH).


Slika 5. Polaganje prvog sloja FIBRANxps 400-L na podložni beton


Slika 6. Čišćenje gornje površine

FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk se polaže na čistu podlogu, kako bi se osigurala dobra prionjivost.

Polaganje sloja FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk okomito na uzdužni smjer ploča FIBRANxps . Pri tom pazimo na pravocrtnost polaganja i širinu preklopa 10 cm, između dviju membrana.

Bočni su preklopi širine 15 cm (slika 7). Silikonsku zaštitnu foliju moramo postupno odstranjivati, kao što je prikazano na slici 8.


Slika 7.


Slika 8.

FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk polažemo s izmaknutim preklopima u istom smjeru kao i FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk (slika 9). Pri tom nastojimo izbjeći preklapanje poprečnih preklopa. Silikonsku zaštitnu foliju moramo ponovno postupno odstranjivati, kako je prikazano na slici 10.


Slika 9.


Slika 10.

Polaganje drugog sloja toplinske izolacije FIBRANxps SEISMIC 400-L (11). Ploče polažemo poprečno na hidroizolaciju, odnosno u istom smjeru kao prvi sloj FIBRANxps 400-L. Po završetku polaganja sloja SEISMIC izolacije, pripremimo oplatu (slika 12), položimo armaturne mreže i zalijemo betonom.


Slika 11.


Slika 12.

UPOZORENJE pri sanaciji zgrada

Pri projektiranju obnove zgrada, budite vrlo oprezni, a pogotovo s novim građevinama, gdje se vrlo dobro zabrtvljenim prostorom uvelike povećava i trenutna koncentracija radona u prostoru. Ukoliko se nalazite u području gdje je povećana koncentracija radona u tlu, razmislite o ugradnji Antiradon membrane.

FIBRAN d.o.o.
FIBRAN d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja na području cijele Hrvatske.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi