Ako razmišljate o prodaji vaše nekretnine, ali nemate alternativu za rješavanje vašeg trenutnog životnog prostora, i niste sasvim sigurni imate li dovoljno vremena za pronaći ono što tražite, kao opcija na tržištu nekretnina nudi se mogućnost zamjene nekretnine.

Iako je većina ljudi skeptična po pitanju zamjene, važno je znati sljedeće činjenice: Ako ste sretnik koji je pronašao osobu sličnog razmišljanja i želi zamijeniti svoju nekretninu za vašu, te su obje strane zadovoljne, važno je dogovoriti uvjete zamjene.

Potrebna dokumentacija

S obzirom na to da je dosta mala ponuda zamjena nekretnina, većina agencija nema u ponudi mnogo takvih vrsta oglasa jer taj put nije jednostavan, te u većini slučajeva takva vrsta oglasa potraje.

Ako se pronađe netko tko pristaje na vašu cijenu i obratno, tada sama zamjena može biti jednostavnija od nekih kupoprodaja nekretnina.

Kao i kod same kupnje i prodaje važno je provjeriti svu potrebnu dokumentaciju. Vlasničke listove, izvatke iz zemljišnih knjiga, građevinske dozvole, posjedovne listove, te sve ono što bi bilo sporno u pitanju pravnih aktova i vlasništva.

Također, nužno je provjeriti ima li nekretnina tereta, plombi, zabilježbi na vlasničkom listu i slično, jer kada preuzmete nekretninu i prepišete je na sebe tada ste vi terećena osoba za tu nekretninu, s obzirom na to da se upisujete kao novi vlasnik.

Cijena zamjene nekretnina

U slučaju zamjene nekretnine, svaki od vlasnika definira cijenu svoje nekretnine, i zajednički se utvrđuju razlike u cijeni, eventualne doplate i sredstvo doplata koje ovisno o vlasnicima može biti različito.

Slažu li se obje strane s ugovorenom cijenom i doplatom, potpisuje se ugovor o zamjeni nekretnine, u kojem su navedeni svi podaci. Ugovorom se definira stupanje u posjed nekretnine, vlasništvo nekretnine, razlika u doplati, te je važno da obje strane ovlaste jedna drugu da se mogu izvršiti upisi vlasništva na nekretninu koju zamjenjuju.

U protivnom, nije moguće upisati se kao novi vlasnik. Važno je znati da se i pri zamjeni nekretnina plaća porez na promet nekretninama, kao što je slučaj i kod kupoprodaje.

Porez na promet nekretnina

S obzirom na to da se stjecanjem nekretnine smatra svaka kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje nekretnine odlukom suda i slično, dužni ste kao porezni obveznik platiti porez na promet nekretnina.

U slučaju zamjene obje stranke smatraju se poreznim obveznicima, i kao takve plaćaju porez za vrijednost nekretnine koju stječu. Zamjena nekretnina prema odredbama zakona smatra se stjecanjem nekretnine, te se oporezuje kao dvije kupoprodaje nekretnina.

Porez se naplaćuje prema tržišnoj vrijednosti pojedine nekretnine, što čini osnovicu poreza na promet nekretninama, u iznosu od 3%.

Prijavu poreza vrši ured javnog bilježnika, na temelju javnobilježničkog akta, kod kojega je vaš ugovor o zamjeni sklopljen, u roku od trideset dana od potpisivanja istog.

Također, važno je napomenuti da ako ugovor nije sklopljen u javnobilježničkom uredu, dužni ste samostalno prijaviti Poreznoj upravi porez na promet nekretninama.

Nakon dostave rješenja, u roku od petnaest dana dužni ste platiti iznos poreza.

Kao i kod svakog pravnog rješenja ili kod kupoprodaje nekretnine dozvoljeno je uložiti žalbu, ali valja napomenuti da ulaganje žalbe ne odgađa izvršenje rješenja.

Image
Ivana Tešanović

Autor

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi