S obzirom na to da o krovu uvelike ovisi kvaliteta življenja treba ga održavati i redovito pregledavati. Provjera je nužna kako bi se na vrijeme uočili polomljeni ili napuknuti crjepovi te time izbjegla veća oštećenja na krovu.

Krov pregledajte s vanjske strane, a s vremena na vrijeme tijekom kišnih dana otiđite na tavan i pogledajte događa li se da krov negdje propušta i curi. Primijetite li napuknut ili slomljen crijep reagirajte čim prije. Kako biste popravili štetu potrebno je podići sloj koji leži iznad polomljenog crijepa. Za zamjenu uzmite isti model crijepa.

Ima li vaš krov plosnati crijep popravak oštećenja se odvija na sljedeći način. Umetnite dva drvena komada klina ispod crijepa koji se nalazi iznad polomljenog komada, te maknite razbijene dijelove. Ugurajte zidarsku žlicu ispod crijepa i podignite je jer će se tako izbočine skinuti s krovne letve. Zamjenski crijep ugurajte na to mjesto, objesite ga na izbočeni dio i izvucite podložne klinove. Način popravka većinom je isti i kod šupljeg crijepa.

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi