Podesive police smještene su na nosačima, stupovima ili jezičcima zakvačenim na okomite podupirače koji su vijcima pričvršćeni za zid. Prije nego što krenete s izradom odlučite gdje ćete ih staviti. Također, treba odrediti položaj i razmak potpornja što ovisi o materijalu police i teretu koji će se nalaziti na njoj.

Kada odaberete mjesto za policu učvrstite prvi potporanj za zid. Za to vam je potreban vijak koji trebate provući kroz najvišu rupu. Potporanj treba stajati okomito
Označite položaj svih ostalih rupa na zidu, potporanj odmaknite na stranu, izbušite ostale rupe i provucite vijke. Pomoću razulje izradite oznake na zidu, tako da budu u ravnini s vrhom prvog potpornja i učvrstite drugi potporanj na željenoj udaljenosti.

Na stražnjem rubu svake police označite položaje potpornja te stražnju stranu svakog nosača izravnajte s rubom police i oznakom. Sve nosače za police namjestite tako da im jezičci budu umetnuti u otvore na potpornjima. Na mjesto će ih pričvrstiti težina police.

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi